കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Generations of computers

 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material

കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material:- കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, ഇപ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും അവ എടുക്കുകയും അവർ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. 1980 കൾ മുതൽ ആഗോള ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ലാപ്‌ടോപ്പ് വിപ്ലവത്തിലും ശൈശവം മുതൽ വളർന്ന തലമുറ. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പ്യൂട്ടർ നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നു, കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ അഞ്ച് തരത്തിൽ ഉണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 2nd week

Generations of computers: Overview (അവലോകനം)

ഓരോ തലമുറയും നിർണായകമായ സാങ്കേതിക വികസനം നിർവ്വചിക്കുന്നു, അത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി മാറുന്നു – കൂടുതൽ ഒതുക്കമുള്ളതും ചെലവേറിയതും എന്നാൽ കൂടുതൽ ശക്തവും കാര്യക്ഷമവും ശക്തവുമായ യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

അഞ്ച് തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ
കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ ജനറേഷൻ ടൈംലൈൻ പരിണമിക്കുന്ന ഹാർഡ്‌വെയർ
ആദ്യ തലമുറ 1940-1950 വാക്വം ട്യൂബ്
രണ്ടാം തലമുറ 1950-1960  ട്രാൻസിസ്റ്റർ
മൂന്നാം തലമുറ 1960-1970 സംയോജിത സർക്യൂട്ട്
 നാലാം തലമുറ 1970-നിലവിലെ തലമുറ മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ
അഞ്ചാം തലമുറ വർത്തമാനവും ഭാവിയും കൃത്രിമ ബുദ്ധി

Read More: Kerala PSC LPSA Shortlist 2021 to be Released 

 1940 – 1956: First Generation – Vacuum Tubes (വാക്വം ട്യൂബുകൾ)

 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material_50.1
First generation computer
 •  പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകം – വാക്വം ട്യൂബ്
 • പ്രധാന മെമ്മറി – കാന്തിക ഡ്രമ്മുകളും കാന്തിക ടേപ്പുകളും
 • പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ – മെഷീൻ ഭാഷ
 •  പവർ – ധാരാളം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ചെയ്യുകയും ധാരാളം ചൂട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 •  വേഗതയും വലിപ്പവും – വളരെ പതുക്കെ വലുപ്പത്തിൽ വളരെ വലുതാണ് (പലപ്പോഴും മുറി മുഴുവൻ എടുക്കുന്നു).
 •  ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ – പഞ്ച് കാർഡുകളും പേപ്പർ ടേപ്പും.
 • ഉദാഹരണങ്ങൾ – ENIAC, UNIVAC1, IBM 650, IBM 701, തുടങ്ങിയവ.
 •  അളവ് – 1942 നും 1963 നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച ഏകദേശം 100 വ്യത്യസ്ത വാക്വം ട്യൂബ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Read More: 5 Birds That can’t fly

1956 – 1963: Second Generation – Transistors (ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ)

 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material_60.1
Second generation computer
 •  പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകം – ട്രാൻസിസ്റ്റർ
 • മെമ്മറി – മാഗ്നറ്റിക് കോർ, മാഗ്നെറ്റിക് ടേപ്പ് / ഡിസ്ക്
 • പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ – അസംബ്ലി ഭാഷ
 • ഊർജ്ജവും വലുപ്പവും – കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം, കുറഞ്ഞ താപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണ് (ആദ്യ തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ).
 • വേഗത – വേഗതയും വിശ്വാസ്യതയും മെച്ചമാണ് (ആദ്യ തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ).
 •  ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ – പഞ്ച് കാർഡുകളും മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പും.
 • ഉദാഹരണങ്ങൾ – IBM 1401, IBM 7090, 7094, UNIVAC 1107 തുടങ്ങിയവ.

Read More: Assam Rifle Recruitment 2021| 1230 Posts

1964 – 1971: Third Generation – Integrated Circuits (സംയോജിത സർക്യൂട്ടുകൾ)

 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material_70.1
third generation computer
 • പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകം – സംയോജിത സർക്യൂട്ടുകൾ (ICs)
 • മെമ്മറി – വലിയ കാന്തിക കോർ, മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് / ഡിസ്ക്
 • പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ – ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭാഷ (FORTRAN, BASIC, Pascal, COBOL, C, മുതലായവ)
 • വലുപ്പം – രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളേക്കാൾ ചെറുതും വിലകുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമാണ് (അവയെ മിനി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു).
 • വേഗത – വേഗതയും വിശ്വാസ്യതയും മെച്ചമാണ് (രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ).
 • ഇൻപുട്ട് / ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ – മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ്, കീബോർഡ്, മോണിറ്റർ, പ്രിന്റർ തുടങ്ങിയവ.
 • ഉദാഹരണങ്ങൾ-IBM 360, IBM 370, PDP-11, UNIVAC 1108 തുടങ്ങിയവ.

Read More: 8 Poisonous Plants In India That Can Kill

1972 – 2010: Fourth Generation – Microprocessors (മൈക്രോപ്രൊസസ്സറുകൾ)

 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material_80.1
fourth generation computer
 •  പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകം-വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള സംയോജനവും (VLSI) മൈക്രോപ്രൊസസ്സറും.
 •  VLSI- ഒരൊറ്റ മൈക്രോചിപ്പിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ.
 • മെമ്മറി – അർദ്ധചാലക മെമ്മറി (റാം, റോം മുതലായവ)
  റാം (റാൻഡം-ആക്സസ് മെമ്മറി)-പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഡാറ്റയുടെയും താൽക്കാലിക സ്റ്റോറുകളായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് (മെമ്മറി ഘടകം) (അസ്ഥിരത: കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നഷ്ടപ്പെടും).
  റോം (റീഡ്-ഓൺലി മെമ്മറി)-ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമുകളും ശാശ്വതമായി സംഭരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് (അസ്ഥിരമല്ല: കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫാക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നിലനിർത്തുന്നു).
 • പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ – ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭാഷ (പൈത്തൺ, സി, ജാവ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, റസ്റ്റ്, കോട്ലിൻ മുതലായവ).
  മൂന്നാം, നാലാം തലമുറ ഭാഷകളുടെ മിശ്രിതം
 • വലുപ്പം – മൂന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളേക്കാൾ ചെറുതും വിലകുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമാണ്.
 • വേഗത – വേഗത, കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത എന്നിവയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (മൂന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ).
 • ഇൻപുട്ട് / ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ – കീബോർഡ്, പോയിന്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനിംഗ്, മോണിറ്റർ, പ്രിന്റർ തുടങ്ങിയവ.
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് – രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഉദാഹരണങ്ങൾ – IBM PC, STAR 1000, APPLE II, Apple Macintosh, തുടങ്ങിയവ.

2010- : Fifth Generation – Artificial Intelligence (കൃത്രിമ ബുദ്ധി)

 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material_90.1
fifth generation computer
 • പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകം: കൃത്രിമ ബുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അൾട്രാ ലാർജ്-സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ (ULSI) സാങ്കേതികവിദ്യയും സമാന്തര പ്രോസസ്സിംഗ് രീതിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  ULSI – ഒരു മൈക്രോചിപ്പിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ
  സമാന്തര പ്രോസസ്സിംഗ് രീതി – ടാസ്ക്കുകൾ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ടോ                 അതിലധികമോ മൈക്രോപ്രൊസസ്സറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
 • ഭാഷ – സ്വാഭാവിക ഭാഷ (മനുഷ്യ ഭാഷ).
 • ഊർജ്ജം – കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ചെയ്യുകയും കുറഞ്ഞ ചൂട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 •  വേഗത – വേഗത, കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി (നാലാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ).
 •  വലിപ്പം – പോർട്ടബിൾ, ചെറിയ വലിപ്പം, ഒരു വലിയ സംഭരണ ​​ശേഷി ഉണ്ട്.
 • ഇൻപുട്ട് / ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം – കീബോർഡ്, മോണിറ്റർ, മൗസ്, ട്രാക്ക്പാഡ് (അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച്പാഡ്), ടച്ച്സ്ക്രീൻ, പേന, സ്പീച്ച് ഇൻപുട്ട് (വോയ്സ് / സ്പീച്ച് തിരിച്ചറിയുക), ലൈറ്റ് സ്കാനർ, പ്രിന്റർ തുടങ്ങിയവ.
 • ഉദാഹരണം – ഡെസ്ക്ടോപ്പുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ടാബ്ലറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയവ.

കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിഗമനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

 • മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉത്പാദനം ഇതുവരെ 5 പ്രധാന തലമുറകൾ വരെയാണ്.
 • കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഈ തലമുറ എന്നത് യുഗത്തിന്റെ/ കാലഘട്ടങ്ങളായി അതായത് തലമുറകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗതി വലിയ വലിപ്പമുള്ള, കനത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ കോംപാക്റ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗത്തിനായി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. വാക്വം ട്യൂബുകളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളിലേക്കും സംയോജിത സർക്യൂട്ടുകളിലേക്ക് മൈക്രോപ്രൊസസ്സറുകളിലേക്കും ഒടുവിൽ കൃത്രിമബുദ്ധിയിലേക്കും നീങ്ങുന്നു.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

August 2021

Watch Video: For KPSC and HCA

 

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തലമുറകൾ(Generations of computers)|KPSC & HCA Study Material_100.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?