Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Transportation

വ്യത്യസ്ത തരം ഗതാഗതം (Different types of Transportation)|KPSC & HCA Study Material

വ്യത്യസ്ത തരം ഗതാഗതം (Different types of Transportation)|KPSC & HCA Study Material:- ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, ആദ്യകാല മനുഷ്യർ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളില്ലാതെ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരായിരുന്നു. കാൽനടയായോ ഓടിക്കൊണ്ടോ മാത്രമേ അവർ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറുകയുള്ളൂ. ഒടുവിൽ, അവർ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും മസ്തിഷ്കശക്തിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ആനകളെയും കുതിരകളെയും പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ അവർ മെരുക്കാൻ തുടങ്ങി.പതുക്കെ, അവർ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അവർ ചക്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, കുറഞ്ഞ സമയവും അധ്വാനവും ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിലുള്ള ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിച്ചു. വ്യത്യസ്ത തരം ഗതാഗതം (Different types of Transportation) ത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വായിക്കുക.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/13151956/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-September-2021-in-Malayalam.pdf”]

History of transportation (ഗതാഗതത്തിന്റെ ചരിത്രം)

19 -ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം വരെ ഗതാഗത രീതികളിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ സ്റ്റീം എഞ്ചിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെക്കാൾ ഒരു പുരോഗതി മാത്രമാണ്. രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ നീരാവി എഞ്ചിൻ AD ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ റോമാക്കാരുടെ കാലം വരെ ആണെങ്കിലും, അതിൽ വിവിധ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി.

ജെയിംസ് വാട്ട് ആധുനിക സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ പൊതുഗതാഗതം ഒരു അപ്രാപ്യമായ ഭാവന മാത്രമായിരുന്നു. ജെയിംസ് വാട്ടിന്റെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ജലബാഷ്പത്തിന്റെ നീരാവി മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കുകയും പിസ്റ്റൺ ചലിപ്പിച്ച് ചലനാത്മക ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു, അത് ക്രാൻക്സാഫ്റ്റ് കറങ്ങുകയും ആധുനിക കാലത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം വഴി, വാഹനം മുന്നോട്ട് നീക്കുന്ന ചക്രങ്ങളിലേക്ക് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്തു .

 

Read more: 5 Birds that can’t fly

Modes of Transportation (ഗതാഗത രീതികൾ)

ഇത് മനുഷ്യരാശിയുടെ വിപ്ലവകരമായ കുതിപ്പായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം, ആഗോള ഗതാഗതം വേഗത്തിലാക്കുകയും വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആന്തരിക ജ്വലന എഞ്ചിനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യരാശിക്കു കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരോഗതിയുടെ ഒരു പുതിയ മേഖല തുറന്നു. ഇന്ന്, നിരവധി ഗതാഗത രീതികൾ ലഭ്യമാണ്. ഇവയിൽ പ്രാഥമികമായി ഉൾപ്പെടുന്നത്‌ :

  • Road Transportation (കര ഗതാഗതം)
  • Railway Transportation (റെയിൽവേ ഗതാഗതം)
  • Water Transportation (ജല ഗതാഗതം)
  • Airways Transportation (വ്യോമ ഗതാഗതം)
  • Space Travel (ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം)

Read more: World’s 5 Richest Nations

Road Transportation (കര ഗതാഗതം)

Road Transportation
Road Transportation

കാറുകൾ, ട്രക്കുകൾ, ബസുകൾ മുതലായവയിലൂടെ വിവിധ വഴികളിലൂടെയുള്ള ഉപരിതല ഗതാഗതമാണ് കര ഗതാഗതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു റോഡ്‌വേ അതിന്റെ വിനീതമായ തുടക്കങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പുരോഗതിയാണ്.
നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പിഴവ് കൊണ്ട്, കനത്ത ടയറുകളുടെയും ശക്തിയേറിയ പ്രകൃതിയെയും അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുന്ന ശരിയായതും, മോടിയുള്ളതും, പാകിയതുമായ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്‌തുക്കലെക്കുറിച്ചും ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു.

സാധാരണയായി റോഡിലൂടെ പോകുന്ന കാറുകളും ട്രക്കുകളും ബസ്സുകളും വളരെ ഫലപ്രദവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ ഗതാഗത മാർഗ്ഗമാണ്. അവ വിവിധ ഇന്ധനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പ്രാഥമികമായി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ – ഡീസലും പെട്രോളും. എന്നിരുന്നാലും, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കാരണം, പുതിയതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ എഞ്ചിനുകൾ വിവിധ പ്രകൃതിവാതകങ്ങളിലും വൈദ്യുതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് കുറഞ്ഞ ഉൽസർജ്ജനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നു.

Read more: Types Of Natural Disasters

Railway Transportation (റെയിൽവേ ഗതാഗതം)

Railway Transportation
Railway Transportation

കുതിരകളാണ് റെയിൽവേ വരച്ചത്. പിന്നെ, നീരാവി എഞ്ചിനുകളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ, മൃഗങ്ങളെ വലിയതും ശബ്ദായമാനവും പുകവലിക്കുന്നതുമായ കൽക്കരി എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി, അത് തീർച്ചയായും ഒരു പുരോഗതിയാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. ആന്തരിക ജ്വലന എഞ്ചിനുകളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ഈ പ്രശ്നം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു.
ഡീസൽ ഈ എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, മനുഷ്യത്വം ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേഗതയിൽ അവ ഓടിച്ചു.ഇന്ന്, റെയിൽ എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതൽ വികസനത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു, അവ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് പരിസ്ഥിതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വേഗതയേറിയതും ഭാരം കുറഞ്ഞതും വൃത്തിയുള്ളതുമാണ്.
കൂടുതൽ വികസനം ചക്രങ്ങളില്ലാത്ത മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ ട്രെയിനുകളുടെ ‘മാഗ്ലെവ്’ എന്ന ചെറിയ തോതിലുള്ളതും പരീക്ഷണാത്മകവുമായ ആമുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ഇവ പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാന്തത്തിന്റെ സമാന ധ്രുവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഏതാണ്ട് പൂജ്യം ഘർഷണ യാത്ര സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇത് വളരെ ചെലവേറിയതും വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

Read more: Important Hill Ranges of India

Water Transportation (ജല ഗതാഗതം)

Water Trasportation
Water Transportation

വ്യോമ വിമാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദീർഘദൂര യാത്രകളുടെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ വഴികളായിരുന്നു ജലമാർഗ്ഗങ്ങൾ. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കപ്പലുകൾ വളരെക്കാലം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മികച്ച കപ്പലുകൾ വികസിപ്പിച്ചതോടെ വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു.

തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, കപ്പൽ കപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
കാറ്റിന്റെ ശക്തിയും ജലപ്രവാഹവും അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നയിച്ചു.ഇപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും, എൻ ഡീസൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടർബൈൻ എഞ്ചിനുകൾ കപ്പലുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് വൈദ്യുതധാരയും സമുദ്രവും മുറിച്ചുമാറ്റി സ്വന്തം വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ഇത് താരതമ്യേന മന്ദഗതിയിലുള്ള ഗതാഗത മാർഗ്ഗമാണ്, ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് എത്താൻ മാസങ്ങൾ എടുക്കും. ഇക്കാലത്ത് പാസഞ്ചർ കപ്പലുകൾ കാലഹരണപ്പെട്ടു, എന്നിരുന്നാലും, ഇതിലൂടെ സാധനങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായി അയയ്ക്കുന്നു.

Read more: 10 Popular Freedom Fighters of India

Airways Transportation (വ്യോമ ഗതാഗതം)

Airways Transportation
Airways Transportation

ആകാശം കീഴടക്കാൻ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ പറക്കാനുള്ള അവന്റെ ഇഷ്ടം ഒടുവിൽ ജ്വലന എഞ്ചിനുകളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ശ്രദ്ധേയമായി. പലരും ഈ എഞ്ചിനുകൾ പ്രൊപ്പല്ലറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, വിജയകരമായ ഫ്ലൈറ്റ് മെഷീൻ നിർമ്മിച്ചത് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരാണ്.
ലോകമഹായുദ്ധം ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായതിനാൽ, വിമാനങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു. പാസഞ്ചർ ജെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു.ഇവയ്ക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും – എക്കാലത്തെയും വേഗതയേറിയ ഗതാഗത രീതി.

Read more: 8 Poisonous Plants In India That Can Kill

Space Travel (ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം)

Space Travel
Space Travel

ഈ സമയത്തെ സംഭാഷണവും ഏറ്റവും പുതിയതും രസകരവുമായ ഗതാഗത മാർഗ്ഗമാണിത്, കൂടാതെ ഇന്നുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഗതാഗത രീതിയും ഇതാണ്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യരാശിയെ അങ്ങേയറ്റം വിസ്മയവും ആശ്ചര്യകരവുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തരിമ്പും അവശേഷിക്കുന്നില്ല.

ജൂൾസ് വെർണെയുടെ രചനകൾ പോലെ, മനുഷ്യൻ ഗ്യാസ്, ഖര ഇന്ധനം എന്നിവ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ തുളച്ചുകയറുകയും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാപ്സ്യൂളുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഏജൻസി (NASA) ആണ് ഇരുപതുകളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച ആദ്യത്തെ സംഘടന നീൽ ആംസ്ട്രോംഗ് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തി.

എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന്, ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ വിലകുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ സാധാരണവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് വാണിജ്യപരമായി ലാഭകരമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അവിടെ കോളനിവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ സമ്പന്നരും പ്രശസ്തരുമായ എല്ലാവരും നിക്ഷേപം നടത്തി.

Read more: TOP 10 FAMOUS MONUMENTS IN INDIA

Transportation: Conclusion (ഉപസംഹാരം)

ഗതാഗതം നമ്മുടെ നാഗരികതയുടെയും അതിന്റെ പുരോഗതിയുടെയും വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഭാഗമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട രീതികൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണം ഒരുപക്ഷേ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. ഗതാഗതം നമ്മുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ബിസിനസിനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. വ്യാപാരം എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ആയിരിക്കും.

മെച്ചപ്പെട്ട ഗതാഗത രീതികൾ കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഓവർഹെഡ് ചെലവ് കുറയ്ക്കും. വേഗതയേറിയ ഗതാഗത രീതികൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ദൂരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ആഗോള ഗ്രാമം എന്ന ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും.

Read more: TOP 10 FAMOUS MONUMENTS IN INDIA

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ്  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക  ക്വിസ് –  പ്രധാനപ്പെട്ട 260  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/04150040/Formatted-MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-August-2021.pdf”]

FAQ about Transportation

Q1. 5 തരം ഗതാഗതം ഏതാണ്?

Ans. Road Transportation (കര ഗതാഗതം), Railway Transportation (റെയിൽവേ ഗതാഗതം), Water Transportation (ജല ഗതാഗതം), Airways Transportation (വ്യോമ ഗതാഗതം), Space Travel (ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം).

Q2. ഏതാണ് വിലകുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗ്ഗം?

Ans. Railway Transportation (റെയിൽവേ ഗതാഗതം)

Q3. ഗതാഗതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മാർഗം ഏതാണ്?

Ans. Airways Transportation (വ്യോമ ഗതാഗതം)

 

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala High court Assistant 3.0 Batch
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!