ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World's 5 Richest Nations)_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   World's 5 Richest Nation

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World’s 5 Richest Nations)|KPSC & HCA Study Material

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World’s 5 Richest Nations)|KPSC & HCA Study Material:-ആഗോള മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ (GDP) 68% സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ പത്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളാണ്. പ്രതിശീർഷ GDPയുടെ വിശകലനം, അത് ജനസംഖ്യ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, റാങ്കിംഗിൽ ആകെ ട്രഫിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഭൂരിഭാഗം ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും പട്ടികയിൽ താഴുന്നു.പ്രതിശീർഷ GDP അല്ലെങ്കിൽ GDP പോലുള്ള സാമ്പത്തിക നടപടികൾ ജീവിതനിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ക്ഷേമം എന്നിവ നേരിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അവ വിശാലമായ പ്രവണതകൾ അളക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന അളവുകോലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടുതലായി വായിച്ചു മനസിലാക്കുക.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

World’s 5 Richest Nations By GDP Per Capita (പ്രതിശീർഷ GDP പ്രകാരം ലോകത്തിലെ 5 സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ)

1. Luxembourg(ലക്സംബർഗ്)

പ്രതിശീർഷ GDP: $ 131,781.72
GDP: $ 84.07 ബില്യൺ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World's 5 Richest Nations)_50.1
Luxembourg

ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം എന്നിവയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കരയാണ് ലക്സംബർഗ്. ഇന്ന്, ലക്സംബർഗ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം വരെ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക വിധി ഉരുക്ക് വ്യവസായവുമായി അന്തർലീനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.1950 -കളുടെ അവസാനം മുതൽ സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങളോടെയാണ് ലക്‌സംബർഗ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണിച്ചു; തൃതീയ മേഖലയിലെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത മൂല്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുക 1958 ൽ 38% ൽ നിന്ന് 1995 ൽ 77% ആയി ഉയർന്നു. ഇന്നത്തെക്കാലത്ത്, ലക്സംബർഗിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ 88% സേവന മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടെ. ഇറക്കുമതിയുടെയും കയറ്റുമതിയുടെയും കാര്യത്തിൽ, ലക്സംബർഗിന്റെ കയറ്റുമതിയുടെ 84% ഇൻട്രാ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU) വ്യാപാരം ചെയ്യുമ്പോൾ 88% ഇറക്കുമതി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.ലക്‌സംബർഗ് നിലവിൽ ലോകത്തിലെ 66 -ാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ്.

Read more:Slash and Burn Farming

2. Switzerland(സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്)

പ്രതിശീർഷ GDP: $ 94,696.13
GDP: $ 824.74 ബില്യൺ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World's 5 Richest Nations)_60.1
Switzerland

പ്രതിശീർഷ GDPയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ലോകത്തിലെ 18 -ാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്. സ്വിസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ 74% ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള പ്രധാന മേഖലയാണ് സേവനങ്ങൾ. കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് 1% ൽ താഴെ വരുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ വ്യവസായം ഏകദേശം 25% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ; ഏകദേശം 78% സ്വിസ് ഇറക്കുമതി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നാണ്, അതേസമയം 43% സ്വിസ് കയറ്റുമതി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ്. വാച്ച് വ്യവസായത്തിന്റെ ആഡംബര വിഭാഗത്തിൽ രാജ്യം സവിശേഷമായ സ്ഥാനം ആസ്വദിക്കുന്നു. ലോകത്ത് ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രതിവർഷം ജിഡിപിയുടെ 3% ഗവേഷണ വികസനത്തിനായി (R&D) നിക്ഷേപിക്കുന്നു.2021 ൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 3.5% വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ 2023 ഓടെ 100,000 ഡോളറിൽ കൂടുതൽ ആളോഹരി വരുമാനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Read more:10 popular Lakes in Kerala

3. Ireland(അയർലൻഡ്)

പ്രതിശീർഷ GDP: $ 94,555.79
GDP: $ 476.66 ബില്യൺ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World's 5 Richest Nations)_70.1
Ireland

ചെറുതും ഉയർന്നതുമായ ആഗോളവൽക്കരിച്ച സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായ അയർലണ്ടാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് പിന്നിൽ. നാമമാത്ര GDPയുടെ കാര്യത്തിൽ അയർലണ്ട് നിലവിൽ 29 -ാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ്. അയർലണ്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യ സ്കോർ 81.4 ആണ്, ഇത് 2021 സൂചികയിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ അഞ്ചാമത്തെ സ്വതന്ത്രമായി മാറ്റുന്നു. 12.5% ​​കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി, 25% R തുടങ്ങിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ.”അയർലണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജി കമ്പനികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തമാണ്, ICTയിൽ ചേർക്കുന്ന മൂല്യം ഐറിഷ് സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്,” ഒരു ESRI റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT), വലിയ ഡാറ്റ, ICT വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ആരോഗ്യ കണ്ടുപിടിത്തം, ഊർജ കാര്യക്ഷമത, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ലോകനേതാവായി രാജ്യം സ്വയം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു.

Read more: TOP 10 FAMOUS MONUMENTS IN INDIA

4. Norway(നോർവേ)

പ്രതിശീർഷ GDP: $ 81,995.39
GDP: $ 444.52 ബില്യൺ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World's 5 Richest Nations)_80.1
Norway

വടക്കൻ യൂറോപ്പിലാണ് നോർവേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സ്വീഡൻ, ഫിൻലാൻഡ്, റഷ്യ എന്നിവയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. രാജ്യത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വിശാലമായ തീരപ്രദേശമുണ്ട്. നാമമാത്ര ജിഡിപിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നിലവിൽ 31 -ാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ്, ഇത് ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് എണ്ണ, വാതകം നൽകുന്ന പ്രധാന വിതരണക്കാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. റഷ്യയ്ക്കും ഖത്തറിനും പിന്നിൽ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പ്രകൃതിവാതകം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് നോർവേ. ഏകദേശം 20-25% യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഗ്യാസ് ഡിമാൻഡ് നോർവേ ഒറ്റയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനം രാജ്യത്തിന് അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കാൻ നോർവേയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനവ വികസന സൂചികയിൽ (HDI) വർഷങ്ങളായി നോർവേ മൂന്ന് മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, 2020 ൽ HDI റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാമതെത്തി. 2021 ൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 3.9% വളരുമെന്ന് IMF പദ്ധതിയിടുന്നു.

Read more: 10 Popular Freedom Fighters of India

5. United States(യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്)

പ്രതിശീർഷ GDP: $ 68,308.97
GDP: $ 22.67 ട്രില്യൺ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World's 5 Richest Nations)_90.1
United States

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായ യു‌എസ് പ്രതിശീർഷ GDPയുടെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. യുഎസ് GDP ആഗോള GDPയിൽ 24.25% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ മേഖലയും സർക്കാരും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ‘സമ്മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ’യുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഉപഭോക്തൃ ചെലവ് യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ്, ഇത് ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഉള്ളതിനാൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തി അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ മാർഗമാണ്.യുഎസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് (BEA) അനുസരിച്ച്, “ഉപഭോക്തൃ ചെലവ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ഉപഭോഗ ചെലവുകൾ (PCE), യുഎസ് നിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൂല്യമാണ്.” ഉപഭോക്തൃ ചെലവുകൾക്ക് പുറമേ, ഉൽപ്പാദനം അതിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഏകദേശം 11.5%, കയറ്റുമതിയുടെ 60%, R&D ചെലവിന്റെ 70% എന്നിവ രാജ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ മേഖലയാണ്, കൂടാതെ 8.5% തൊഴിലാളികളും ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Read more: Types Of Natural Disasters

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

August 2021

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ (World's 5 Richest Nations)_100.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?