സ്ലാഷ് ആന്റ് ബേൺ ഫാമിംഗ്(Slash and burn farming)_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Slash and burn farming

സ്ലാഷ് ആന്റ് ബേൺ ഫാമിംഗ്(Slash and burn farming) – Study Material For KPSC & HCA

സ്ലാഷ് ആന്റ് ബേൺ ഫാമിംഗ് (Slash and burn farming): സ്വീഡൻ എന്ന കൃഷിഭൂമി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വനത്തിലോ വനത്തിലെ ചെടികളോ വെട്ടി കത്തിക്കുന്ന ഒരു കാർഷിക രീതിയാണ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ ഫാമിംഗ്(Slash and burn farming). സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ ഫാമിംഗ്(Slash and burn farming) ഒരു തരം നാടോടി കൃഷിയാണ്. നാടോടി കൃഷി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാർഷിക സമ്പ്രദായത്തിൽ, കർഷകർ സാധാരണയായി ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 200 ദശലക്ഷം മുതൽ 500 ദശലക്ഷം ആളുകൾ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏകദേശ കണക്ക്.

Slash and Burn Agriculture: Overview

സ്ലാഷ് ആന്റ് ബേൺ ഫാമിംഗ്(Slash and burn farming)_50.1
Slash and Burn Agriculture

ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും ചെടികളും മുറിച്ചുമാറ്റിയാണ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൃഷി(Slash and burn farming) രീതി ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുറിച്ച ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ “സ്ലാഷ്” സാധാരണയായി വർഷത്തിലെ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് ഉണങ്ങാൻ വിടുന്നു. പിന്നെ, ഉണങ്ങിയ ചെടികൾ കത്തിക്കുന്നു, തത്ഫലമായി പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ചാരം പാളി, മണ്ണിനെ വളപ്രയോഗം, അതുപോലെ താൽക്കാലികമായി കളകളും പ്രാണികളും നീക്കം. ഏകദേശം മൂന്നോ അഞ്ചോ വർഷത്തിനുശേഷം, കളയും കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണവും കൊണ്ട് പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഭൂമിയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും, കർഷകർ വയൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്വീഡന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ സമയം സ്ഥലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെയാകാം, അതിനുശേഷം ഭൂമി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കത്തിച്ചുകളയും.

ബംഗ്ലാദേശിലും ഇന്ത്യയിലും ഈ സമ്പ്രദായത്തെ സൂം ഓർ സൂം എന്ന് വിളിക്കുന്നു

തരംതിരിക്കൽ എന്ന പദവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് (പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല), വനനശീകരണം. വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ മരങ്ങൾ കത്തിക്കില്ല.

മണ്ണ് ഉൽപാദനക്ഷമമാകുന്നതുവരെ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ ഫീൽഡുകൾ സാധാരണയായി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിക്കുകയും കുടുംബം ഒരു പുതിയ ഭൂമി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം പഴയ വയലിൽ മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും വളരാൻ അനുവദികുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം, മറ്റൊരു കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ വംശം ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിയേക്കാം. അത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിൽ സാധാരണയായി കാർഷിക ഭൂമി മാർക്കറ്റ് ഇല്ല, അതിനാൽ തുറന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഭൂമി വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയില്ല, ഭൂമിയുടെ അവകാശങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമാണ്.

Read more:Types of Soil in Kerala

Slash and Burn Agriculture: Technique (പ്രവൃത്തിരീതി)

സ്ലാഷ് ആന്റ് ബേൺ ഫാമിംഗ്(Slash and burn farming)_60.1
Slash and Burn Agriculture-Slash being dried for burning
 • സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൃഷിയിൽ (Slash and burn farming), വരൾച്ചയ്ക്ക് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാധാരണയായി കാടുകൾ വെട്ടിക്കളയും.
 • “സ്ലാഷ്” ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയും പിന്നീട് വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചാരം മണ്ണിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കരിഞ്ഞ പാടത്ത് നെല്ല്, ചോളം, മരച്ചീനി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിളകൾ എന്നിവ അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നടുകയും ചെയ്യും.
 • ഈ കൃഷി, ഒരുകാലത്ത്, കട്ടർ, മഴു, കുന്തം തുടങ്ങിയ ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു.

 

Read more:10 Popular Lakes in Kerala

Slash and Burn Agriculture: Advantages (ഗുണം)

 • സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൃഷി(Slash and burn farming) സമ്പ്രദായം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണവും വരുമാനവും നൽകുന്നു.
 • ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഇത് പാരിസ്ഥിതികമായി സുസ്ഥിരമാണ്.
 • ആമസോൺ പോലുള്ള നിരവധി ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിന്റെ പോഷകങ്ങൾ വളരെ കുറവായതിനാൽ, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കൃഷി ഇതാണ്.
 • ഒരേ രീതിയിലുള്ള കൃഷിക്ക് പകരം വ്യത്യസ്ത വിളകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് കർഷകരെ സാധാരണയായി വലിയ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.
 • ഒരു ചെറിയ താൽക്കാലിക ഇടം ഒഴികെ, പൊതുവായ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പരമ്പരാഗത സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൃഷി(Slash and burn farming) ബാധിക്കില്ല.

 

Read more:10 Beautiful Rivers in Kerala

Slash and Burn Agriculture: Disadvantages (ദോഷം)

 • താൽക്കാലിക വനനശീകരണം സൃഷ്ടിച്ച് കൃഷിയെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക. കരിഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ ചാരം മണ്ണിന് പോഷകങ്ങൾ നൽകി കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നു.
 • കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സമീപനം നിലനിൽക്കൂ.
 • നാണ്യവിളകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ രീതി പൊതുവെ അനുയോജ്യമല്ല.
 • ഈ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൃഷിക്ക് വലിയ അളവിലുള്ള ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രത ആവശ്യമാണ്.
 • ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലായി വർദ്ധിക്കുകയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ നടപടിക്രമം പതിവായി നടത്തുകയും ചെയ്താൽ, വനം ഒടുവിൽ വംശനാശം സംഭവിക്കും.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

സ്ലാഷ് ആന്റ് ബേൺ ഫാമിംഗ്(Slash and burn farming)_70.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?