Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th December 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. പ്ലാസിയിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം, സിറാജുദ്ദുള്ളയെ വധിക്കുകയും ____ നവാബ് ആക്കുകയും ചെയ്തു.

(a) മിർ ജാഫർ.

(b)മീർ കാസിം.

(c) ഹൈദർ അലി.

(d) ടിപ്പു സുൽത്താൻ.

Read more: History Quiz on 21st December 2021

 

Q2. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് മറാത്തി ദ്വൈവാര പത്രം ബഹിഷ്കൃതഭാരത് ആരംഭിച്ചത്?

(a) ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ.

(b) വീർ സവർക്കർ.

(c) വിനോഭാ ഭാവെ.

(d) ലോകമാന്യതിലക്.

Read more: History Quiz on 16th December 2021

 

Q3. സത്യശോധക്സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?

(a) ഗാന്ധി.

(b) ജ്യോതിരാവോ ഫുലെ.

(c)ബി.ആർ. അംബേദ്കർ.

(d)സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ.

Read more: History Quiz on 14th December 2021

 

Q4. ഏത് ചാർട്ടർ നിയമത്തിലൂടെയാണ് ചൈനയുമായുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ വ്യാപാര കുത്തക അവസാനിക്കുന്നത്?

(a) ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് 1793.

(b)ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് 1813.

(c) ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് 1833.

(d) ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് 1855.

 

Q5. ഗാന്ധി അധ്യക്ഷനായ ഏക AICC സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ ?

(a) കൽക്കട്ട മദ്രാസ്.

(b) മദ്രാസ്.

(c) ബെൽഗാം

(d) ലാഹോർ.

 

Q6. വിക്രംശില സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ?

(a) ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ.

(b) കനിഷ്ക.

(c) ധരംപാല.

(d) പാവാപുരി.

 

Q7. ആദ്യകാല ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് ______ ലാണ്‌.

(a) പ്രാകൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

(b) പാലി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

(c) സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

(d) ചിത്രരചനാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

 

Q8. ഗാന്ധിജി ഖാദിയെ ______ ന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കി.

(a) വ്യവസായവൽക്കരണം.

(b) സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം.

(c) സാമ്പത്തിക വളർച്ച.

(d) ധാർമ്മിക ശുദ്ധി.

 

Q9. മഹാവീരന്റെ അമ്മ ആരായിരുന്നു?

(a) യശോദ.

(b) അനോജ്ജ.

(c) തൃഷാല.

(d) ദേവാനന്ദി.

 

Q10. ഇന്ത്യയെ ആദ്യമായി ആക്രമിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?

(a) ആര്യന്മാർ.

(b) ഗ്രീക്കുകാർ.

(c) പേർഷ്യക്കാർ.

(d) അറബികൾ.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a)

Sol.

 • The battle of the Plassey was fought of 23 June 1757 .
 • Company’s army was lead by the Robert Clive.
 • Nawab was defeated by the East india company.

S2. (a)

Sol.

 • Bahishkritbharat was started by the Dr. B.R. Ambedkar in 1927 , his other newspapers are – Mooknayak , janata , and prabuddhabharat.

 S3. (b)

Sol.

 • Jyotibhaphule was the founder of satyashodhaksamaj in Pune 1873 , the purpose of this samaj was to liberate the shudra untouchable castes from exploitation and oppression.

S4. (b)

Sol.

 • By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.
 • But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 S5. (C)

Sol.

 • The only AICC session gandhi presided was the Belgaum session of 1924.
 • The Belgaum session is known for the readmittance of the swarajist into the Congress.

S6.(c)

Sol.

 • The Vikramshila University was founded by the king Dharampala of the pala Dynasty. It was destroyed during an attack by bhaktiyar dynasty of the delhi sultanate.

S7. (b)

Sol.

 • The early Buddhist scriptures were composed in the Pali texts.

S8. (b)

Sol.

 • Khadi was used as a symbol of the economic independence and the promoted Invijayawada session of INC (1921).

S9. (C)

Sol.

 • Mahavira was born in the kundgram near the vaishali at 599 B.C.
 • His father was the siddhartha and Trishala was the mother of the Mahavira.

S10. (a)

Sol.

 • Aryans are believed to the first invade india, during the time of the Indus valley civilization.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [24th December 2021]_30.1
Kerala Mahapack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!