History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th November 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th November 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. അജന്ത, എല്ലോറ ഗുഹകളിലെ ചിത്രങ്ങൾ ആരുടെ കീഴിലുള്ള കലയുടെ വികാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

(a) രാഷ്ട്രകൂതാസ്.

(b) പല്ലവാസ്

(c) പാണ്ഡ്യാസ്.

(d) ചല്ല്യ്ക്യാസ്.

Read more: History Quiz on 28th October 2021

 

Q2. രണ്ടാം ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ആരായിരുന്നു ഗവർണർ ജനറൽ?

(a) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു.

(b)  കോൺവാലിസ് പ്രഭു.

(c) സർ ജോൺ ഷോർ.

(d) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്.

Read more: History Quiz on 20th October 2021

 

Q3. സിറാജ്-ഉദ്-ദൗല ഏത് നഗരത്തെ അലീനഗർ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു ?

(a) കൊൽക്കത്ത.

(b) ആഗ്ര.

(c) ഫെറോസ്പുർ

(d) ഫത്തേപ്പൂർ

Read more: History Quiz on 19th October 2021

 

Q4. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ?

(a) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ.

(b) DRM ബി.ആർ. അംബേദ്കർ.

(c) സിറാല്ലടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ.

(d) പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു.

 

Q5. മൗറയൻ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?

(a) പാടലീപുത്ര.

(b) വൈശാലി.

(c) ലുമ്പിനി.

(d) ഗയ.

 

Q6. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലാത്തത്?

(a) പുതുച്ചേരി.

(b) മാഹി.

(c) ഗോവ

(d) ചന്ദർനഗർ

 

Q7. ഒരു കൃത്രിമ ഇഷ്ടിക ഡോക്ക് യാർഡ് ഉള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സൈറ്റ് ഇവയിൽ ഏതാണ് ?

(a) ലോത്തൽ

(b) കലിബംഗ.

(c) ഹാരപ്പ

(d) മോഹൻജോദാരോ

 

Q8. മൗണ്ട് ബാറ്റൺ സ്വാതന്ത്ര്യ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു?

(a) ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു.

(b) സർദാർ പട്ടേൽ

(c) മൗലാന ആസാദ്

(d) ആചാര്യ ജെ.ബി.ക്രിപ്ലാനി.

 

Q9. സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്താണ് ?

(a) പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ ആരാധന.

(b) സംഘടിത നഗര ജീവിതം.

(c) അജപാലന കൃഷി.

(d) ജാതി സമൂഹം.

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്ന വേദങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആദ്യകാല വേദകാലത്തെ നാഗരികതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ?

(a) റിഗ്വേദം.

(b) യജുർവേദം.

(c) അഥർവ്വവേദം.

(d) സംവേദം.

 

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (d)

Sol.

 • The paintings in Ajanta and Ellora caves developed under the Challykyas.

S2. (d)

Sol.

 • During the second Anglo-Mysore war hyder Ali died and he was succeeded by his son.
 • During that war the governor general ship of Bengal was under LordWarren Hastings.
 • It was concluded with the treaty of Mangalore.

 S3. (a)

Sol.siraj-ud-daulah renamed Calcutta as alinagar., The treaty of alinagar was signed on 9th Feb 1757 between Robert Clive and siraj-ud-daulah.

S4. (d)

Sol.

 • jawahar Lal Nehru was the chairman of the union power’s committee of the constituent assembly.

 S5. (a)

Sol.

 • The capital of Mauryan kingdom was pataliputra.

S6.(d)

Sol.

 • Chandarnagar was not a French settlement, Puducherry, Mahe and Goa were important parts of French company.

S7. (a)

Sol.

 • Lothal was the Port City of Indus valley civilization.
 • It was located at saragwala , Gujarat.
 • A massive dockyard was found at Lothal which is supposed to be the earliest dock in the history of the world.

S8. (d)

Sol.

 • In the session of 1947 held at Meerut Acharya J.B. Kriplani was the president of Indian National Congress, when Mountbatten plan of independence was accepted.

S9. (C)

Sol.

 • The Indus valley civilization had advanced urban culture , proper town planning and wide roads cutting each other at 90 degree.

S10. (a)

Sol.

 • Rigveda is the oldest of four vedas. It is a collection of thousands of hymns .

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [12th November 2021]_50.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?