History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരുടെ സമകാലികനായിരുന്നു?

(a) അശോക.

(b) ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ.

(c) സമുദ്രഗുപ്ത.

(d) ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യ.

Read more: History Quiz on 20th October 2021

 

Q2.ഗ്രീക്ക് റോമൻ ബുദ്ധ കല എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കലയുടെ വിദ്യാലയം____ സ്കൂളാണ്

(a) മൗര്യൻ.

(b) ശുംഗ.

(c) ഗന്ധർ.

(d) ഗുപ്ത.

Read more: History Quiz on 19th October 2021

 

Q3.ആൻഡമാൻ സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ ചുവരുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ്?

(a)നന്ദലാൽബോസ്.

(b) അംബേദ്കർ.

(c) വീർസവർക്കർ.

(d) ജ്യോതിബാ ഫുലെ.

Read more: History Quiz on 14th October 2021

 

Q4.ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രഞ്ച് സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലാത്തത് ?

(a)പുതുച്ചേരി.

(b)മാഹി.

(c) ഗോവ

(d) ചന്ദ്രനഗർ.

 

Q5.ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് ?

(a) ഇന്ത്യയിൽ കനത്ത വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ.

(b) ബ്രിട്ടീഷ് വാണിജ്യവും ഭരണ നിയന്ത്രണവും സുഗമമാക്കുവാൻ.

(c) പട്ടിണിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ.

(d) രാജ്യത്തിനകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ.

 

Q6.എല്ലാ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ഓരോ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുക എന്നത് തന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി ആരാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്?

(a)ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു.

(b)ഗാന്ധി.

(c) സർദാർപട്ടേൽ.

(d)ബാൽഗംഗാധരതിലക്.

 

Q7.ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 1821-ൽ ബംഗാൾ വാരികയായ സംവാദകൗമുദി ആരംഭിച്ചത്?

(a) രഹാ റാം മോഹൻ റോയ്,

(b) അരബിന്ദോ ഘോഷ്.

(c)രാമകൃഷ്ണൻ.

(d)ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ.

 

Q8. 1940-ൽ ആചാര്യ വിനോബാഭവ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്?

(a) ഗുജറാത്തിലെ നാദിയാദ്.

(b) മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പവ്നാർ.

(c) തമിഴ്നാട്ടിലെ അഡയാർ.

(d) ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂർ.

 

Q9.സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്ത് ?

(a) അഭിശങ്കർ.

(b) ഗൗരിശങ്കർ.

(c) ദയാശങ്കർ.

(d) മുലാശങ്കർ.

 

Q10.ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ?

(a)ബോംബെ.

(b) സൂറത്ത്

(c) സുതനതി.

(d) മദ്രാസ്.

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol.

 • The author of Arthashastrachanakya was a contemporary of Chandragupta Maurya.

S2. (C)

Sol.

 • Gandhar art flourished in kushan dynasty.

 S3. (C)

Sol.

 • VirSavarkar was great national leader, he wrote history of India on walls of Andaman cellular Jail.

S4. (d)

Sol.

 • Chandranagar was not a French settlement, Puducherry, Mahe and Goa wew important parts of the French company.

 S5. (b)

Sol.

 • British introduced the railway’s in india to facilitate British commerce and administrative control.

S6.(a)

Sol.

 • JawaharLalNehru in his speech freedom at midnight said that the ambition of the greatest men of our generation has been to wipe every tear from every eye.

S7. (a)

Sol.

 • Raja Ram Mohan Roy started samvadkaumudi in year 1821.
 • He advocated the abolition of sati pratha in this newspaper.

S8. (b)

Sol.

 • Acharya Vinobabhave Start individual satyagraha from pavnar Maharashtra in 1940.

S9. (d)

Sol.

 • Mulashankar was the original name of the swami dayanandsaraswati.
 • He established Arya samaj society.
 • He gave a slogan go back to the Vedas.

S10. (b)

Sol.

 • The first factory established by English was in Surat in 1611.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th October 2021]_50.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?