Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [19th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/12180441/Weekly-Current-Affairs-1st-week-October-2021.pdf”]

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.ഹാരപ്പൻ നാഗരികത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം ഏത് ?

(a) 1935.

(b)1942.

(c) 1921.

(d) 1922.

Read more: History Quiz on 14th October 2021

 

Q2.സിന്ധു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല് ഏതാണ്?

(a) കൃഷി

(b) വ്യാപാരം.

(c) ചക്ര നിർമാണം.

(d) മരപ്പണി

Read more: History Quiz on 11th October 2021

 

Q3. ജൈനർ അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ പദം?

(a)പ്രബന്താസ്‌ .

(b) അംഗാസ്.

(c) നിബന്താസ്‌.

(d) ചാർട്ടിസ്

Read more: History Quiz on 9th October 2021

 

Q4.താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരായിരുന്നു തെകുശൻ രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരി?

(a)വികാരാമാദിത്യൻ.

(b) ദന്തിദുർഗ.

(c) ഖഡ്ഫീസസ് I.

(d) പുഷ്യമിത്ര.

 

Q5.റോമൻ സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത് റോമും ആരുമായുള്ള അധിനിവേശത്തോടെയാണ്?

(a) അറബികൾ.

(b) ഹംഗേറിയക്കാർ.

(c) ഹൺസ്.

(d) തുർക്കികൾ.

 

Q6.ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് മൂന്ന് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിലും പങ്കെടുത്തത് ?

(a)നെഹ്‌റു

(b) അംബേദ്കർ

(c) മഹാത്മാ ഗാന്ധി.

(d) സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്.

 

Q7.ആര്യസമാജം എന്തിന് എതിരാണ് ?

(a) ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം.

(b) ആചാരങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും – ആരാധന.

(c) ഹിന്ദുമതം.

(d) ഇസ്ലാം.

 

Q8. “പഞ്ചതന്ത്ര” ത്തിന്റെ കഥകൾ സമാഹരിച്ചത് ആരാണ്?

(a) വാൽമീകി.

(b) വേദവ്യാസ.

(c) വിഷ്ണു ശർമ്മ

(d) തുളസീദാസ്.

 

Q9.1904 –ൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റ് പാസാക്കിയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി?

(a) ഡഫറിൻ പ്രഭു.

(b) ലാൻസ്ഡൗൺ പ്രഭു.

(c) മിന്റോ പ്രഭു.

(d) കർസൺ പ്രഭു.

 

Q10. സത്യാഗ്രഹം എന്തിൽ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നു ?

(a)പെട്ടെന്നുള്ള അക്രമങ്ങൾ.

(b) സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ.

(c) നിസ്സഹകരണം.

(d) വർഗീയ കലാപങ്ങൾ.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”സെപ്റ്റംബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 250  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/05112952/Formatted-Monthly-CA-Question-and-Answers-September-2021-1.pdf”]

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol.

 • First Harappan civilization was discovered in 1921.

S2. (a)

Sol.

 • The Indus economy was based on agriculture and agricultural surplus.

 S3. (b)

Sol.

 • Angas are 45 sacred texts of Jainism based on the discourse of the Thirthankara.

S4. (C)

Sol.

 • Khadphises I founded the kushan dynasty in 78 A.D. kushan was belonged to U-CHI Kabila.

 S5. (c)

Sol.

 • The Huns were the nomadic tribes of the Central Asia.
 • The Huns invaded the Roman Empire under their leader Attila in 454 A.D.

S6.(a)

Sol.

 • Three round table conference were held in London in 1930 ,1931 , 1932 .
 • B.R Ambedkar attended all the three round table conference.

S7. (b)

Sol.

 • Arya samaj was founded by Swami DayanandSaraswati in 1875 they opposed the rituals and idol – worship.

S8. (C)

Sol.

 • The panchtantra was written by Vishnu Sharma.

S9. (d)

Sol.

 • During the time period of Indian University act, 1904 lord Curzon was the viceroy of India.

S10. (C)

Sol.

 • Satyagraha expressed in non – cooperation , non- violence was the basic features of this satyagraha.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [19th October 2021]_30.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!