Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.മഹാത്മാഗാന്ധി അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത്ആര്?

(a) വിനോബ ഭാവേ.

(b) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ.

(c) അബ്ബാസ് തയ്യബ്ജി.

(d) മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്.

Read more: History Quiz on 7th October 2021

 

Q2. “വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക” ഈ കോൾ നൽകിയത്ആര്?

(a) രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ.

(b) വിവേകാനന്ദൻ.

(c) ജ്യോതിബ ഫുലെ

(d) ദയാനന്ദ് സരസ്വതി.

Read more: History Quiz on 22th September 2021

 

Q3. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ മുസ്ലീം പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു?

(a)മുഹമ്മദലി ജിന്ന.

(b) ബദറുദ്ദീൻ തയ്യബ്ജി.

(c) സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ.

(d) അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്.

Read more: History Quiz on 18th September 2021

 

Q4.താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് കുശൻ രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭരണാധികാരി ?

(a)വിക്രമാദിത്യ.

(b) ദന്തിദുർഗ.

(c) ഖഡ്ഫീസസ് I.

(d) പുഷ്യമിത്ര.

 

Q5.മൗറയൻ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ?

(a) പാടലീപുത്ര.

(b) വൈശാലി.

(c) ലുമ്പിനി.

(d) ഗയ.

 

Q6.വിക്രമശില സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ?

(a)ചന്ദ്ര ഗുപ്ത മൗര്യ.

(b) കനിഷ്ക.

(c) ധരംപാല

(d) പുലകേസിൻ II.

 

Q7.ഒരു കൃത്രിമ ഇഷ്ടിക ഡോക്ക് യാർഡ് ഉള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സൈറ്റ് ഏതാണ്?

(a) ലോത്തൽ

(b) കലിബംഗ.

(c) ഹാരപ്പ

(d) മോഹൻജോദാരോ

 

Q8. “പഞ്ചതന്ത്ര” ത്തിന്റെ കഥകൾ സമാഹരിച്ചത് ആരാണ്?

(a) വാൽമീകി.

(b) വേദവ്യാസ.

(c) വിഷ്ണു ശർമ്മ

(d) തുളസീദാസ്.

 

Q9.ദിൽവാരയിലെ ചാലൂക്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ?

(a) മധ്യപ്രദേശ്.

(b) ഉത്തർപ്രദേശ്

(c) രാജസ്ഥാൻ

(d) ഹരിയാന

 

Q10. സത്യഗ്രഹം എന്തിലാണ് ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നത്?

(a)പെട്ടെന്നുള്ള അക്രമങ്ങൾ.

(b) സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ.

(c) നിസ്സഹകരണം.

(d) വർഗീയ കലാപങ്ങൾ.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol.

 • After Gandhiji arrest in 1930, He appointed Abbas Tayyabji as the leader of Salt Satyagraha.
 • He was also called “Grand old man of Gujarat”.

S2. (d)

Sol.

 • Swami Vivekanandsaraswati gave the slogan “ Go back to Vedas” .
 • He was the founder of Arya samaj ,. A Hindu reform movements of the Vedic tradition.

 S3. (b)

Sol.

 • 3rd congress session of Indian National Congress which was held in Madras was presided byBadruddinTayyabji.
 • He was also the founding member of Bombay presidency association.

S4. (C)

Sol.

 • Khadphises I founded the kushan dynasty in 78 A.D. kushan was belonged to U-CHI Kabila.

 S5. (a)

Sol.

 • The capital of Mauryan kingdom was pataliputra.

S6.(c)

Sol.

 • The vikaramshila University was founded by King Dharampala of pala dynasty.
 • It was destroyed during an attack by Bhaktiyar dynasty of Delhi sultanate.

S7. (a)

Sol.

 • Lothal was the Port City of Indus valley civilization.
 • It was located at saragwala , Gujarat.
 • A massive dockyard was found at Lothal which is supposed to be the earliest dock in the history of the world.

S8. (C)

Sol.

 • The panchtantra was written by Vishnu Sharma.

S9. (C)

Sol.

 • Dilwara temple are situated near Mount Abu ,rajasthan.
 • These were built between 11th and 13thcentury A.D.
 • Dilwara temple complex consists of five Jain temples.
 • The temple’s are known for its most beautiful cravings in marble.

S10. (C)

Sol.

 • Satyagraha expressed in non – cooperation , non- violence was the basic features of thissatyagraha.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_80.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.