കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Current Affairs Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Current Affairs Quiz

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Current Affairs Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]

KPSCക്കും HCAനുമായുള്ള കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് -മലയാളത്തിൽ (Current Affairs Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Current Affairs Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. 2021 ലെ SCO കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ്സിന്റെ യോഗം നടന്നത് ഏത് സ്ഥലത്താണ്?

(a) ദുഷാൻബെ

(b) ബിഷ്കെക്ക്

(c) അഷ്ഗബാത്ത്

(d) ബെയ്റൂട്ട്

(e) കാബൂൾ

Read more:Current Affairs Quiz on 18th September 2021

 

Q2. സൂര്യ കിരൺ – XV എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തോടാപ്പമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ സംയുക്ത സൈനിക പരിശീലന വ്യായാമമാണ്?

(a) ശ്രീ ലങ്ക

(b) നേപ്പാൾ

(c) മാലിദ്വീപ്

(d) ബംഗ്ലാദേശ്

(e) ചൈന

Read more:Current Affairs Quiz on 17th September 2021

 

Q3. വർഷത്തിലെ ഏത് ദിവസമാണ് ലോക മുള ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?

(a) 17സെപ്റ്റംബർ

(b) 15സെപ്റ്റംബർ

(c) 16സെപ്റ്റംബർ

(d) 18സെപ്റ്റംബർ

(e) 19 സെപ്റ്റംബർ

Read more:Current Affairs Quiz on 16th September 2021

 

Q4. ‘ ട്രാൻസ്ലേറ്റിങ് മൈസെൽഫ് ആൻഡ് അഥേഴ്‌സ് ‘ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്?

(a) അരുന്ധതി റോയ്

(b) സുധാ മൂർത്തി

(c) അനിതാ ദേശായി

(d) ചേതൻ ഭഗത്

(e) ജുംപ ലഹിരി

 

Q5. 2021 – ലെ അന്താരാഷ്ട്ര തീരദേശ ശുചീകരണ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ്?

(a) സമുദ്ര ജന്തു: പെലിക്കൻ

(b)ചപ്പ്ചവറുകൾ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ സൂക്ഷിക്കുക,സമുദ്രത്തിലല്ല

(c) ചവറ്റില്ലാത്ത തീരപ്രദേശം നേടുന്നു

(d) പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയം

(e) ചവറ്റില്ലാത്ത കടലുകൾ

 

Q6. SCO കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ  21-ാമത് മീറ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിനിധി ആരായിരുന്നു?

(a) പിയൂഷ് ഗോയൽ

(b) നിർമ്മല സീതാരാമൻ

(c) നിതിൻ ഗഡ്കരി

(d) എസ്. ജയശങ്കർ

(e) രാജ് നാഥ് സിംഗ്

 

Q7. എല്ലാ വർഷവും ഏത് ദിവസമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് പാണ്ട ദിനം ആചരിക്കുന്നത്?

(a) സെപ്റ്റംബറിലെ മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച

(b) സെപ്റ്റംബറിലെ മൂന്നാം വെള്ളിയാഴ്ച

(c) സെപ്റ്റംബറിലെ മൂന്നാം ശനിയാഴ്ച

(d) സെപ്റ്റംബറിലെ മൂന്നാം ബുധനാഴ്ച

(e) സെപ്റ്റംബറിലെ മൂന്നാം തിങ്കളാഴ്ച

 

Q8. നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാൻ കം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി (CMD) ആരാണ് നിയമിതനായത്?

(a) ശിഖർ സിംഗ്

(b) പ്രഖർ കുമാർ

(c) സുരേഷ് ജിൻഡാൽ

(d) അൽക്ക ന%E

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?