Marathi govt jobs   »   Exam Syllabus   »   जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम 

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 जाहीर, सविस्तर अभ्यासक्रम तपासा

Table of Contents

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 जाहीर

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 जाहीर: महाराष्ट्र शासन- जलसंपदा विभागाने विविध संवर्गातील एकूण 4497 पदांसाठी जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 जाहीर केला आहे. जलसंपदा विभागाने भरतीची अधिकृत अधिसुचना दिनांक 01 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर केली आहे. जलसंपदा विभाग भरती 2023 साठी इच्छुक व पात्र उमेदवार दिनांक 03 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. या लेखात जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 बद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे ज्यात पदानुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे.

WRD जलसंपदा भरती 2023

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 परीक्षेचे स्वरूप

जलसंपदा विभाग भरती भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023: विहंगावलोकन

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अंतर्गत विवध संवर्गातील एकूण 4497 पदांसाठी भरती होणार आहे. जलसंपदा विभाग भरती भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 चे विहंगावलोकन आपण या लेखात तपासू शकता.

जलसंपदा विभाग भरती भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यासक्रम 
कार्यालय महाराष्ट्र शासन- जलसंपदा विभाग
भरतीचे नाव जलसंपदा विभाग भरती 2023
पदाचे नाव
 • वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट ब
 • निम्नश्रेणी लघुलेखक गट ब
 • कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • भूवैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • आरेखक गट क
 • सहाय्यक आरेखक गट क
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क
 • प्रयोगशाळा सहाय्यक गट क
 • अनुरेखक गट क
 • दफ्तर कारकून गट क
 • मोजणीदार गट क
 • कालवा निरीक्षक गट क
 • सहाय्यक भांडारपाल गट क
 • कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक गट क
एकूण रिक्त पदे 4497
अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन
निवड प्रक्रिया ऑनलाईन परीक्षा
नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ http://wrd.maharashtra.gov.in/

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम 

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम: महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभागाने दिनांक 03 नोव्हेंबर 2023 रोजी जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 जाहीर केला आहे. परीक्षेसाठी तयारी करताना अभ्यासक्रम माहित असणे अत्यंत गरजेचे आहे. या लेखात आपण जलसंपदा विभाग भरती अंतर्गत भरण्यात येणाऱ्या सर्व तांत्रिक व अतांत्रिक पदांचा अभ्यासक्रम पाहणार आहोत.

जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम 

जलसंपदा विभाग भरती 2023 मधील तांत्रिक पदांसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी आणि तांत्रिक विषय या विषयावर एकूण 100 प्रश्न 200 गुणांकरिता विचारल्या जातील. तांत्रिक पदे व तांत्रिक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक व कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 पदवी मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 पदवी इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 पदव्युत्तर पदवी मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 पदव्युत्तर पदवी
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80 पदव्युत्तर पदवी इंग्रजी
एकूण 100 200      

भू वैज्ञानिक सहाय्यक व प्रयोगशाळा सहाय्यक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 बारावी मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 बारावी इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30  पदवी मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30  पदवी
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80  पदवी इंग्रजी
एकूण 100 200      

आरेखक, सहाय्यक आरेखक व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.)
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80 पदवीका इंग्रजी
एकूण 100 200      

अनुरेखक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.)
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) व अनुरेखक संबंधित प्रश्न इंग्रजी
एकूण 100 200      

कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 बारावी मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 बारावी
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80 बारावी इंग्रजी
एकूण 100 200      

 

WRD Non-Tech Preparation Batch
WRD Non-Tech Preparation Batch

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अतांत्रिक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम 

जलसंपदा विभाग भरती 2023 मधील अतांत्रिक पदांसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान आणि बौद्धिक चाचणी या विषयावर एकूण 100 प्रश्न 200 गुणांकरिता विचारल्या जातील फक्त निम्नश्रेणी लघुटंकलेखक या पदासाठी एकूण 60 प्रश्न 120 गुणांकरिता विचारल्या जातील. अतांत्रिक पदे व अतांत्रिक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

निम्नश्रेणी लघुटंकलेखक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी 1 तास 15 मिनिट
2 इंग्रजी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.)
एकूण 60 120      

टीप:- 

 1. लघुलेखन चाचणी स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल.
 2. लेखी परीक्षेमध्ये 120 गुणांपैकी किमान 54 गुण मिळविलेले उमेदवार लघुलेखन चाचणीस पात्र असतील.

दप्तर कारकून, मोजणीदार व कालवा निरीक्षक 

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 25 50 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 25 50 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 25 50 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 25 50 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.)
एकूण 100 200      

सहाय्यक भांडारपाल  

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 25 50 बारावी मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 25 50 बारावी इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 25 50 पदवी मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 25 50 पदवी
एकूण 100 200      

जलसंपदा विभाग भरती 2023: महत्वाच्या तारखा

जलसंपदा विभाग भरती 2023 महत्वाच्या तारखा: जलसंपदा विभाग भरती 2023 साठी इच्छुक व पात्र उमेदवार दिनांक 03 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.

जलसंपदा विभाग भरती 2023: महत्वाच्या तारखा
कार्यक्रम  तारीख 
जलसंपदा विभाग भरती 2023 अधिसुचना 01 नोव्हेंबर 2023
जलसंपदा विभाग भरती 2023 अर्ज सुरु होण्याची तारीख 03 नोव्हेंबर 2023
जलसंपदा विभाग भरती 2023 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 24 नोव्हेंबर 2023

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम PDF

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम PDF: उमदेवार जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम PDF खाली दिलेल्या लिंक वर जाऊन डाउनलोड करू शकतात.

जलसंपदा विभाग भरती 2023 अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड 

नागपूर कोतवाल भरती 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

WRD Non-Tech Preparation Batch
WRD Non-Tech Preparation Batch

Sharing is caring!

FAQs

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 कधी जाहीर झाला?

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 03 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर झाला?

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 मला कोठे मिळेल?

WRD जलसंपदा विभाग भरती परीक्षेचा अद्ययावत अभ्यासक्रम 2023 या लेखात दिला आहे.