Marathi govt jobs   »   Van Vibhag Bharti   »   वन विभाग रिक्त पदे 2023

वन विभाग रिक्त पदे 2023, वनवृत्तानुसार व प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील तपासा

वन विभाग रिक्त पदे 2023

वन विभाग रिक्त पदे 2023: महाराष्ट्र वन विभागाने दिनांक 08 जून 2023 रोजी एकूण 2417 रिक्त पदाच्या भरतीसाठी वन विभाग भरती 2023 जाहीर केली. वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक, वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक, लेखापाल, सर्वेक्षक आणि वनरक्षक या संवर्गातील पदांची भरती होणार आहे. या लेखात आपण वन विभाग रिक्त पदे 2023 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत ज्यात वनरक्षक आणि लेखापाल पदाची विभागानुसार रिक्त पदांची माहिती तर इतर सर्व पदांची प्रवर्गानुसार रिक्त पदांची माहिती देण्यात आली आहे.

वन विभाग भरती 2023 अधिसूचना

वन विभाग रिक्त पदे 2023: विहंगावलोकन

वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत विविध संवर्गातील 2417 पदांची भरती होणार असून या लेखात आपण वन विभाग रिक्त पदांबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. खालील तक्त्यात वन विभाग रिक्त पदे 2023 बद्दल विहंगावलोकन खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आले आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी लेटेस्ट पोस्ट
विभागाचे नाव वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव

वन विभाग भरती 2023

लेखाचे नाव

वन विभाग रिक्त पदे 2023

पदांची नावे
  • लघुलेखक (उच्चश्रेणी)
  • लघुलेखक (निम्नश्रेणी)
  • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)
  • कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक
  • वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक
  • लेखापाल
  • सर्वेक्षक
  • वनरक्षक
एकूण रिक्त पदे

2417

अधिकृत संकेतस्थळ www.mahaforest.gov.in

वन विभाग रिक्त पदांबद्दल माहिती

लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक, वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक, लेखापाल, सर्वेक्षक आणि वनरक्षक या संवर्गातील रिक्त पदांची भरती वन विभाग भरती 2023 द्वारे होणार आहे. अधिकृत अधिसूचनेनुसार लेखापाल, सर्वेक्षक, आणि वनरक्षक ही प्रादेशिक पदे आहेत इतर संवर्गातील सर्व पदे ही राज्यस्तरीय पदे आहेत. अधिकृत अधिसूचनेनुसार जी पदे प्रादेशिक पदांसाठी उमेदवार एकाच वनवृत्तासाठी अर्ज करू शकतात. वन विभाग रिक्त पदांबद्दल तपशीलवार माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023
अड्डा 247 मराठी अँप

पदानुसार वन विभाग रिक्त पदे 2023

वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत एकूण 2417 पदे भरण्यात येणार आहेत. पदानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

पदानुसार वन विभाग रिक्त पदे 2023
पदाचे नाव रिक्त पदे
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 13
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 23
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 08
वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक 05
कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक 15
सर्वेक्षक 86
लेखापाल 129
वनरक्षक 2138
एकूण 2417

वन विभाग रिक्त पदे 2023: वनरक्षक

वन विभाग भरती 2023 मधील वनरक्षक पदाची एकूण 2138 पदे आहेत. वनवृत्तानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: वनरक्षक
वनवृत्त रिक्त पदे
नागपूर 277
चंद्रपूर 122
गडचिरोली 200
अमरावती 250
यवतमाळ 79
औरंगाबाद 73
नांदेड 10
नंदुरबार 82
धुळे 96
जळगाव 68
अहमदनगर 11
नाशिक 88
पुणे 73
ठाणे 310
पालघर 150
कोल्हापूर 249
एकूण 2138

वन विभाग रिक्त पदे 2023: लेखापाल

वन विभाग भरती 2023 मधील लेखापाल पदाची एकूण 129 पदे आहेत. वनवृत्तानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: लेखापाल
वनवृत्त रिक्त पदे
नागपूर 10
चंद्रपूर 08
गडचिरोली 11
अमरावती 11
यवतमाळ 05
औरंगाबाद 15
धुळे 08
नाशिक 09
पुणे 11
ठाणे 21
कोल्हापूर 08
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर कार्यालय 12
एकूण 129

वन विभाग रिक्त पदे 2023: सर्वेक्षक

वन विभाग भरती 2023 मधील सर्वेक्षक पदाची एकूण 86 पदे आहेत. वनवृत्तानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: सर्वेक्षक
वनवृत्त रिक्त पदे
नागपूर 14
चंद्रपूर 02
गडचिरोली 04
अमरावती 08
यवतमाळ 04
औरंगाबाद 03
धुळे 07
नाशिक 06
पुणे 07
ठाणे 18
कोल्हापूर 13
एकूण 86

 

वन विभाग रिक्त पदे 2023: लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

वन विभाग भरती 2023 मधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी) पदाची एकूण 13 पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: लघुलेखक (उच्चश्रेणी)
प्रवर्ग रिक्त पदे
अ. जा 02
अ. ज 01
वि. जा (अ) 01
भ. ज (ब) 01
भ. ज (क) 01
भ. ज (ड)
वि. मा. प्र
इ. मा. व. 01
ई.डब्लू.एस 01
सर्वसाधारण 5
एकूण 13
वन विभाग रिक्त पदे 2023, वनवृत्तानुसार व प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील तपासा_4.1
वन विभाग लेखापाल टेस्ट सिरीज

वन विभाग रिक्त पदे 2023: लघुलेखक (निम्नश्रेणी)

वन विभाग भरती 2023 मधील लघुलेखक (निम्नश्रेणी) पदाची एकूण 23 पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: लघुलेखक (निम्नश्रेणी)
प्रवर्ग रिक्त पदे
अ. जा 03
अ. ज 01
वि. जा (अ) 01
भ. ज (ब) 01
भ. ज (क) 01
भ. ज (ड) 01
वि. मा. प्र
इ. मा. व. 4
ई.डब्लू.एस 2
सर्वसाधारण 9
एकूण 23

वन विभाग रिक्त पदे 2023: कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)

वन विभाग भरती 2023 मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाची एकूण 08 पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)
प्रवर्ग रिक्त पदे
अ. जा 01
अ. ज 01
वि. जा (अ)
भ. ज (ब)
भ. ज (क)
भ. ज (ड)
वि. मा. प्र
इ. मा. व. 02
ई.डब्लू.एस 01
सर्वसाधारण 03
एकूण 08

वन विभाग रिक्त पदे 2023: वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक

वन विभाग भरती 2023 मधील वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाची एकूण 05 पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक 
प्रवर्ग रिक्त पदे
अ. जा 01
अ. ज
वि. जा (अ) 01
भ. ज (ब)
भ. ज (क)
भ. ज (ड)
वि. मा. प्र
इ. मा. व. 01
ई.डब्लू.एस
सर्वसाधारण 02
एकूण 05
वन विभाग रिक्त पदे 2023, वनवृत्तानुसार व प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील तपासा_4.1
वन विभाग लेखापाल टेस्ट सिरीज

वन विभाग रिक्त पदे 2023: कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक

वन विभाग भरती 2023 मधील कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाची एकूण 15 पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

वन विभाग रिक्त पदे 2023: कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक 
प्रवर्ग रिक्त पदे
अ. जा 01
अ. ज 01
वि. जा (अ) 01
भ. ज (ब) 01
भ. ज (क) 01
भ. ज (ड)
वि. मा. प्र
इ. मा. व. 02
ई.डब्लू.एस 02
सर्वसाधारण 06
एकूण 15
DTP महाराष्ट्र प्रवेशपत्र 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

वन विभाग भरती 2023 शी संबंधित इतर लेख
वन विभाग भरती 2023 अधिसूचना   वन विभाग भरती रिक्त पदे 2023
वन विभाग परीक्षेचे स्वरूप 2023 वन विभाग वेतन 2023

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी
वन विभाग रिक्त पदे 2023, वनवृत्तानुसार व प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील तपासा_4.1
वन विभाग लेखापाल टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

FAQs

वन विभाग रिक्त पदे 2023 जाहीर झाले आहे का?

होय, वन विभाग रिक्त पदे 2023 जाहीर झाले आहेत.

वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत किती रिक्त पदांची भरती होणार आहे?

वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत 2417 रिक्त पदांची भरती होणार आहे

वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत वनरक्षक संवर्गाची किती रिक्त पदे आहेत?

वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत वनरक्षक संवर्गाची एकूण 2138 रिक्त पदे आहेत.

वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत लेखापाल संवर्गाची किती रिक्त पदे आहेत?

वन विभाग भरती 2023 अंतर्गत लेखापाल संवर्गाची एकूण 129 रिक्त पदे आहेत.