Marathi govt jobs   »   Talathi Bharti 2023   »   Maharashtra Talathi Cut off 2023

Maharashtra Talathi Cut Off 2023, Check Talathi Bharti Expected Cut Off and Previous Year Cut Off | तलाठी अपेक्षित कट ऑफ 2023

Maharashtra Talathi Cut-Off 2023

Maharashtra Talathi Cut-Off 2023: Maharashtra Revenue Department has released Talathi Answer Key 2023. On 28 September 2023. 8,64,960 candidates appeared for Talathi Exam 2023. Now all the candidates are eager to know about Maharashtra Talathi Cut-Off 2023. Also, Talathi Bharti was conducted in 2019 for various districts in Maharashtra. In this article, you will get detailed information about the expected Maharashtra Talathi Cut-Off 2023 and the previous year Maharashtra Talathi Cut-Off.

Click here to Download Talathi Answer Key 2023

Maharashtra Talathi Cut off 2023: Overview

This article provides you Expected Maharashtra Talathi Cut Off 2023 and Maharashtra Talathi Previous Year Cut Off. Get an overview of Maharashtra Talathi Cut Off 2023 in the table below.

Maharashtra Talathi Cut Off 2023
Category Previous Year Cut Off
Department Maharashtra Revenue Department
Article Name Maharashtra Talathi Cut off 2023
Talathi Vacancy 4657
Post Name Talathi
The last exam was conducted in  2019
This article Provides
  • Maharashtra Talathi Cut-Off 2023 (Expected)
  • Maharashtra Talathi Previous Year Cut Off
official website https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink

Maharashtra Talathi Cut Off 2023

Maharashtra Talathi cut off 2023: महसूल विभागाने तलाठी भरती 2023 ची (Maharashtra Talathi Bharti 2023) ची परीक्षा यशस्वीरीत्या घेतले. एकूण 4657 तलाठी पदांची भरती होणार होणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी तलाठी भरती 2023 ची परीक्षा दिली त्यांना तलाठी अपेक्षित कट ऑफ (Maharashtra Talathi Cut off 2023) किती असेल याबाबत माहिती घेण्यात उत्सुख आहेत. या लेखात अपेक्षित Maharashtra Talathi Cut Off 2023 बद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे तसेच 2019 मध्ये झालेल्या तलाठी पदाचा जिल्ह्यानुसार कट ऑफ दिला आहे. 

Talathi Bharti Previous Year Question Papers

Maharashtra Talathi Cut Off 2023 (Expected) | तलाठी अपेक्षित कट ऑफ 2023

Maharashtra Talathi Cut Off 2023 (Expected): महाराष्ट्र राज्य महसूल विभागाने TCS कंपनीमार्फत तलाठी भरती 2023 ऑनलाईन परीक्षा 17 ऑगस्ट 2023 ते 14 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत घेतली आहे. परीक्षेसाठी एकूण 83.03 टक्के उमेदवारांनी हजेरी लावली होती. आता तलाठी उत्तरतालिका जाहीर झाली आहे. उमेदवारांच्या मिळालेल्या प्रतिसादानुसार खाली सर्वसाधारण आणि मागास प्रवार्गाचा अपेक्षित Maharashtra Talathi Cut Off 2023 आणि कट ऑफ काढताना विचारात घेण्यात आलेले मुद्दे देण्यात आले आहे. ज्याचा आपणास नक्कीच फायदा होईल. सोबतच विषयानुसार कट ऑफ दिला आहे पण तो सर्वांचा सारखाच असेल असे नाही. त्यात फरक देखील असू शकतो. आपणास एकत्रित कट ऑफ क्लिअर करणे गरजेचे आहे.

Sr. No Subject Qtn No. Marks
1 मराठी भाषा 23 46
2 इंग्रजी भाषा 20 40
3 सामान्य ज्ञान 16 32
4 बौद्धिक चाचणी 22 44
Total 81 162

 

Maharashtra Talathi Cut-Off 2023 (Expected)
प्रवर्ग पुरुष महिला
सर्वसाधारण प्रवर्ग 162 (± 4) 152 (± 4)
मागास प्रवर्ग 152 (± 4) 142 (± 4)
Note: 
  • परीक्षेत नकारात्मक गुणांकन पद्धती (निगेटिव्ह मार्किंग) नव्हती.
  • बहुतांशी उमेदवारांना मराठी व बौद्धिक चाचणी हा विषय सोपा गेला.
  • परीक्षेत नॉर्मलायझेशन होणार असल्याने ज्या शिफ्टमध्ये थोडा कठीण पेपर आला होता त्या शिफ्टच्या उमेदवाराचे गुण वाढणार आहेत.
  • तलाठी परीक्षा 2023 दिलेल्या मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी 83.03 टक्के उमेदवार परीक्षेला उपस्थित होते.
  • तलाठी परीक्षा महाराष्ट्रातील लोकप्रिय परीक्षा असल्याने खूप उमेदवार अनेक दिवसांपासून परीक्षेची तयारी करत होते. ही बाब सुद्धा तलाठी कट ऑफ वर परिणाम करते.
Maharashtra Talathi cut off 2022
Adda247 Marathi Application

Maharashtra Talathi Cut off: Overall Cut Off | तलाठी भरती मागील वर्षाचे कट ऑफ

Maharashtra Talathi Cut off: Overall Cut off: 2019 मध्ये झालेल्या तलाठी भरतीचा Overall Cut off खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off 2023
General 172-180
OBC 170-176
EWS 168-176
SC 160-168
ST 150-162
VJ 160-168
NT 160-168
महाराष्ट्र तलाठी भरती संभाव्य सराव प्रश्नसंच पुस्तक
महाराष्ट्र तलाठी भरती संभाव्य सराव प्रश्नसंच पुस्तक

Maharashtra Talathi Cut Off of Ahmednagar (अहमदनगर)

Maharashtra Talathi Cut Off of Ahmednagar: 2019 मध्ये झालेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील Maharashtra Talathi Cut Off खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Ahmednagar
General 172
OBC 170
EWS 168
SC 160
ST 150
VJ 168
NT 168

Click here to view Maharashtra Talathi Syllabus 2023

Maharashtra Talathi Cut Off 2023, Check Talathi Bharti Expected Cut Off and Previous Year Cut Off_5.1
Talathi Bharti 45D Final Punch Batch

Maharashtra Talathi Cut Off of Kolhapur (कोल्हापूर)

Maharashtra Talathi Cut Off of Kolhapur: कोल्हापूर जिल्ह्यातील तलाठी भरती 2023 चा कट ऑफ (Maharashtra Talathi Cut Off) खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Kolhapur
General 178
OBC 176
EWS 176
SC 164
ST 156
VJ 162
NT 164
Maharashtra Talathi Cut Off 2023, Check Talathi Bharti Expected Cut Off and Previous Year Cut Off_6.1
Talathi Bharti 2023 Full-Length Mock Online Test Series By Adda247

Maharashtra Talathi Cut Off of Raigad (रायगड)

Maharashtra Talathi Cut Off of Raigad:  रायगड जिल्ह्यातील Maharashtra Talathi Cut Off 2023 खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Raigad
General 174
OBC 172
EWS 172
SC 168
ST 152
VJ
NT
Maharashtra Talathi Cut Off 2023, Check Talathi Bharti Expected Cut Off and Previous Year Cut Off_7.1
Talathi Bharti 2023 Selection Kit

Maharashtra Talathi Cut Off of Wardha (वर्धा)

Maharashtra Talathi Cut Off of Wardha: 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील तलाठी भरतीचा कट ऑफ (Maharashtra Talathi Cut Off)  खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Wardha
General 172
OBC 170
EWS 168
SC 160
ST 150
VJ 168
NT 168

Maharashtra Talathi Cut Off of Aurangabad (औरंगाबाद)

Maharashtra Talathi Cut Off of Aurangabad:  औरंगाबाद तलाठी भरती 2019 मधील (Maharashtra Talathi Cut Off) खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Aurangabad
General 182
OBC 180
EWS 180
SC 160
ST 162
VJ 160
NT 158

Maharashtra Talathi Cut Off of Pune (पुणे)

Maharashtra Talathi Cut Off of Pune: पुणे जिल्ह्यातील तलाठी पदाच्या परीक्षेचा कट ऑफ (Maharashtra Talathi Cut Off) खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Pune
General 180
OBC 174
EWS 176
SC 168
ST 160
VJ 174
NT 168

Click Here to Download Talathi Bharti Previous Year Question Papers

महाराष्ट्र तलाठी भरती संभाव्य सराव प्रश्नसंच पुस्तक
महाराष्ट्र तलाठी भरती संभाव्य सराव प्रश्नसंच पुस्तक

Maharashtra Talathi Cut Off of Nashik (नाशिक)

Maharashtra Talathi Cut Off of Nashik: नाशिक जिल्ह्यातील Maharashtra Talathi Cut Off 2023 खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Nashik
General 180
OBC 176
EWS 178
SC 168
ST 162
VJ 174
NT 168
ब्रम्हास्त्र तलाठी भरती 2023 बॅच
ब्रम्हास्त्र तलाठी भरती 2023 बॅच

Maharashtra Talathi Cut Off of Yavatmal (यवतमाळ)

Maharashtra Talathi Cut Off of Yavatmal: यवतमाळ जिल्ह्यातील Maharashtra Talathi Cut Off 2023 खालीलप्रमाणे आहे. यवतमाळ जिल्ह्याचा जागा या Non- PESA आणि PESA क्षेत्रात येतात त्यामुळे याचा कट ऑफ वेगवेगळा देण्यात आला आहे.

Non- PESA

यवतमाळ जिल्ह्यातील Non- PESA क्षेत्रातील कट ऑफ (Maharashtra Talathi Cut Off) खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Yavatmal
General 180
OBC 176
EWS 178
SC 168
ST 162
VJ 174
NT 168
Maharashtra Talathi Cut Off 2023, Check Talathi Bharti Expected Cut Off and Previous Year Cut Off_7.1
Talathi Bharti 2023 Selection Kit

PESA

यवतमाळ जिल्ह्यासाठी PESA क्षेत्रासाठी Maharashtra Talathi Cut Off 130 आहे. PESA क्षेत्रात SC प्रवर्गाचा समावेश असल्याने याचा Maharashtra Talathi Cut Off फक्त SC प्रवर्गापुरता मर्यादित आहे.

Maharashtra Talathi Cut Off of Satara (सातारा)

Maharashtra Talathi Cut Off of Satara: 2019 मध्ये झालेल्या सातारा जिल्ह्यातील तलाठी भरतीचा कट ऑफ (Maharashtra Talathi Cut Off) खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Satara
General 178
OBC 168
EWS 164
SC 168
ST 162
VJ 160
NT 160

Maharashtra Talathi Cut Off of Amravati (अमरावती)

Maharashtra Talathi Cut Off of Amravati: अमरावती जिल्ह्याचा 2019 मधील Maharashtra Talathi Cut Off खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Amravati
General 178
OBC 176
EWS 176
SC 164
ST 156
VJ 162
NT 164

Maharashtra Talathi Salary 2023

ब्रम्हास्त्र तलाठी भरती 2023 बॅच
ब्रम्हास्त्र तलाठी भरती 2023 बॅच

Maharashtra Talathi Cut Off of Nagpur (नागपूर)

Maharashtra Talathi Cut Off of Nagpur: 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या तलाठी भरतीमधील नागपूर जिल्ह्याचा Maharashtra Talathi Cut Off खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Nagpur
General 178
OBC 176
EWS 176
SC 164
ST 156
VJ 162
NT 164

Maharashtra Talathi Cut Off of Jalna (जालना)

Maharashtra Talathi Cut Off of Jalna: जालना जिल्ह्यात घेण्यात आल्याल्या तलाठी भरती 2019 चा कट ऑफ खालीलप्रमाणे आहे.

Category Maharashtra Talathi Cut Off of Jalna
General 166
OBC 164
SEBC 162
SC 158
VJ 154
NT 158
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram
Other Blogs Related to Talathi Bharti 2023
Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notification Maharashtra Talathi Syllabus and Exam Pattern 2023
Best Books for Maharashtra Talathi Bharti 2023 Maharashtra Talathi cut-off 2023
Talathi Vacancy 2023 List of Documents Required for Talathi Bharti 2023
Maharashtra Talathi Salary 2023 and Job Profile Talathi Bharti Previous Year Question Papers

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

What is the Overall Maharashtra Talathi Cut off for General Category in 2019?

The Overall Maharashtra Talathi Cut off for General Category in 2019 is 172-180.

Where do I get information about the Previous Year Maharashtra Talathi Cut off?

You will get detailed information about the Previous Year Maharashtra Talathi Cut off in this article.

Where do I get information about District Wise Previous Year Maharashtra Talathi Cut off?

You will get detailed information about District Wise Previous Year Maharashtra Talathi Cut off in this article.