Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date...

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षांच्या तारखा 2022

Table of Contents

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022, In this article, you will Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Prelims and Mains Exams. Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Forest Services, Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Agriculture Services, Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Servies (Civil and Electrical)

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022
Category Job Alert
Service Maharashtra Gazette Technical Service (Grade A and Grade B
Exam Name Maharashtra Gazette Technical Service Exam 2022
Vacancy 588
Name Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: MPSC (Maharashtra Public Service Commission) ने 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी Maharashtra Gazette Technical Service ची अधिसूचना जाहीर केली होती. आपण या परीक्षेसाठी अर्ज केला असेलच. अभ्यासाचे योग्य नियोजन करायचे असल्यास आपणास Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 माहिती असणे आवश्यक ठरते. आपण यानुसार अभ्यासाचा Time Table बनवू शकतो. त्यामुळे आज या लेखात MPSC महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा च्या परीक्षांच्या तारखा (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022) सविस्तर स्वरुपात दिल्या आहे. ज्यात पूर्व परीक्षेची तारीख, मुख्य परीक्षेची तारीख (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022) व पदांप्रमाणे परीक्षांच्या तारखा (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022) दिल्या आहेत. चला तर मग Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 पाहूयात.

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 जाहिरात

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022 : वनक्षेत्रपाल, गट-ब, उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ या पदांसाठी सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार असून, पूर्व परीक्षेची सविस्तर अधिसूचना पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर Click करा.

Adda247 App
Adda247 Marathi App

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022 पाहण्यासाठी येथे Click करा

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षांच्या तारखा 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षांच्या तारखा 2022 (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022) खालील तक्त्यात दिल्या आहे.

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022
Events Dates
Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022 Date (जाहिरात) 18 फेब्रुवारी 2022
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 21 फेब्रुवारी 2022
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 14 मार्च 2022

18 मार्च 2022

पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date)
30 एप्रिल 2022
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परिक्षेची तारीख (Forest Services Mains Exam Date) 24 सप्टेंबर 2022
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख (Engg. Services Mains Exam Date) – Civil 01 ऑक्टोबर 2022
महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख (Agriculture Services Mains Exam Date) 01 ऑक्टोबर 2022
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख (Engg. Services Mains Exam Date) – Electrical 29 ऑक्टोबर 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Combined Prelims Exam | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Combined Prelims Exam: Maharashtra Gazette Technical Service अंतर्गत सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होणार आहे. एकूण 588 जागांसाठी अधिसूचना जाहीर झाली असून पूर्व परीक्षेची तारीख (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022) 30 एप्रिल 2022 आहे. मराठी, इंग्लिश व सामान्य ज्ञान हे या परीक्षेसाठी प्रमुख विषय आहेत.

Maharashtra Gazette Technical Services Exam Pattern

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Forest Services Mains | महाराष्ट्र राजपत्रित वन सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Forest Services Mains: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date) अंतर्गत वन सेवा मुख्य परीक्षा हा पेपर स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न विचारले जातात. महाराष्ट्र राजपत्रित वन सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date) 24 सप्टेंबर 2022 आहे. या परीक्षेत General Studies व General Science and Nature Conservation हे प्रमुख विषय आहेत.

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Engg. Services (Civil) Mains | महाराष्ट्र राजपत्रित अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Engg. Services (Civil) Mains: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date) अंतर्गत अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा हा पेपर स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न विचारले जातात. महाराष्ट्र राजपत्रित वन सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date) 01 ऑक्टोबर 2022 आहे. या परीक्षेत विषयाशी निगडीत दोन पेपर आहेत.

Maharashtra MPSC Gazetted Technical Services Syllabus 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Agricultural Services Mains | महाराष्ट्र राजपत्रित कृषी सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Agricultural Services Mains: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date) अंतर्गत कृषी सेवा मुख्य परीक्षा हा पेपर स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न विचारले जातात. महाराष्ट्र राजपत्रित वन सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date) 01 ऑक्टोबर 022 आहे. या परीक्षेत कृषी विषयक सामान्य ज्ञान व कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान हे प्रमुख विषय आहेत.

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Engg. Services (Electrical) Mains | महाराष्ट्र राजपत्रित अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022: Engg. Services (Electrical) Mains: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date) अंतर्गत अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षा हा पेपर स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न विचारले जातात. महाराष्ट्र राजपत्रित वन सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date) 29 ऑक्टोबर 2022 आहे. या परीक्षेत विषयाशी निगडीत दोन पेपर आहेत.

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Read Also,

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper Maharashtra Gazetted Technical Services Salary 2022
MPSC Group C Exam Dates 2022

FAQs: Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022

Q1. Where can I see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Combined Prelims Exam?

Ans. You can see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Combined Prelims Exam on the Adda247 website and App.

Q2. Where can I see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Forest Services?

Ans. You can see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Forest Services on the Adda247 website and App.

Q3. Where can I see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Agriculture Services?

Ans. You can see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Agriculture Services on the Adda247 website and App.

Q4. Where can I see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Services (Civil)?

Ans. You can see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Services (Civil) on the Adda247 website and App.

Q5. Where can I see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Services (Electrical)?

Ans. You can see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Services (Electrical) on the Adda247 website and App.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

FAQs

Where can I see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Combined Prelims Exam?

You can see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Combined Prelims Exam on the Adda247 website and App.

Where can I see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Forest Services?

You can see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Forest Services on the Adda247 website and App.

Where can I see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Agriculture Services?

You can see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Agriculture Services on the Adda247 website and App.

Where can I see the Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Services (Civil)?

You can see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Services (Civil) on the Adda247 website and App.

Where can I see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Services (Electrical)?

You can see Maharashtra Gazette Technical Service Exam Date 2022 of Engineering Services (Electrical) on the Adda247 website and App.