Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 20 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 20 जून 2022

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Daily Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Quantitative Aptitude : Questions

Q1. नेहाने चक्रवाढ व्याजावर R% p.a दराने रु.6400 ची गुंतवणूक केली.. तिला 2 वर्षांच्या शेवटी एकूण रु. 1700  व्याज म्हणून मिळाले , मग R% शोधा?

(a) 12.50%

(b) 25%

(c) 20%

(d) 17.50%

(e) 10%

 

Q2. P आणि Q संयुक्तपणे व्यवसाय सुरू करतात. P 21000 रु. 9 महिन्यांसाठी गुंतवतो आणि Q रु. X गुंतवणूक 3 महिन्यांसाठी करतो. Q ला एकूण नफ्याच्या दोन तृतीयांश मिळाल्यास, Q ने गुंतवलेली रक्कम शोधा (रुपयामध्ये.)

(a) 63000

(b) 84000

(c) 42000

(d) 123000

(e) 126000

 

Q3. वस्तूची  किंमत आणि बाजारभाव यांचे गुणोत्तर 24:27 आहे. जर त्या वस्तूवर  10% सूट दिली असेल तर नफ्याची टक्केवारी शोधा?

(a) 1.25%

(b) 1.75%

(c) 1.50%

(d) 2.50%

(e) 2.25%

 

Q4. P, Q, R मिळून रु. व्यवसायात 100000 गुंतवले. जर P ने रु.8000  Q पेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि Q ने  रु. 10000 R पेक्षा  अधिक गुंतवले, तर वर्षाच्या शेवटी एकूण रु.70,000 च्या नफ्यातून P चा वाटा किती असेल. ?

(a) 30600 Rs.

(b) 28000 Rs.

(c) 27500 Rs.

(d) 29400 Rs.

(e) 30000 Rs.

 

Q5. एका व्यापाऱ्याकडे 5000 किलो तांदूळ आहे, त्यातील काही भाग तो 12.5 % नफ्यावर  विकतो  आणि उर्वरित भाग तो 25% नफ्यावर  विकतो. त्याला एकूण 22.5 % फायदा होतो. त्याने 12.5% नफ्यावर विकलेलं प्रमाण शोधा?

(a) 1250 kg

(b) 1000 kg

(c) 1500 kg

(d) 2000 kg

(e) 1100 kg

General Studies Daily Quiz in Marathi : 20 June 2022 – For MPSC Rajyaseva Exam

Q6. 15% p.a दराने 64000 रुगुंतवणूक केल्यास दीड वर्षात  चक्रवाढ व्याज किती रक्कम असेल, व्याज सहामाही चक्रवाढ होत आहे?

(a) 85000 Rs.

(b) 82597 Rs

(c) 79507 Rs

(d) 77658 Rs

(e) 75987 Rs.

 

Q7. भांडवलावरील साधे व्याज भांडवलाच्या 49/400   आहे जर दोन्ही संख्यात्मकदृष्ट्या समान असतील, तर दर टक्के आणि वेळ काढा?

(a) 3.5%, 3.5 years

(b) 4.0%, 4.0 years

(c) 3.0%, 3.0 years

(d) 2.8%, 2.8 years

(e) 2.5%, 2.5 years

 

Q8. मोहन आणि रवी यांनी अनुक्रमे रु.75000 आणि रु.45,000 गुंतवून व्यवसाय सुरू केला. ८ महिन्यांनंतर केशव रु. X गुंतवून सामील झाला. वर्षाच्या शेवटी केशवने कमावलेला नफा मोहन आणि रवीने मिळून कमावलेल्या नफ्याच्या सरासरीएवढा असेल तर X चे मूल्य काढा?

(a) 180000 Rs.

(b) 190000 Rs.

(c)  170000 Rs.

(d) 160000 Rs.

(e) 150000 Rs.

 

Q9. साधे व्याज किती रकमेसाठी R/4 %  p.a. 3 वर्षे असेल Rs. 12/5 R? (in rupees)

(a) 250

(b) 300

(c) 320

(d) 360

(e) 420

 

Q10. एखादे पुस्तक किमतीच्या 80% वर चिन्हांकित केले आहे आणि 40% सवलतीने विकले आहे, जर सवलत आणि मिळालेला नफा यातील फरक  460.8 रुपये असेल, तर M.R.P शोधा. 

(a) Rs.720

(b) Rs.1200

(c) Rs.1296

(d) Rs. 777.60

(e) Rs.1660

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

Q11. राज आणि राहुल यांनी एका व्यवसायात गुंतवणूक केली आणि राजची गुंतवणूक  राहुलपेक्षा 14 (2/7) % जास्त आहे. जर राजने 7 महिन्यांनंतर त्यांची गुंतवणूक काढून घेतली आणि त्यांना एकूण रु. 6000 वर्षाच्या शेवटी नफा झाला . मग राजच्या नफ्याचा वाटा राहुलच्या नफ्यापेक्षा किती कमी की जास्त?

(a) Rs 1400

(b) Rs 1180

(c) Rs 1150

(d) Rs 1400

(e) Rs 1200

 

Q12. 1.5 वर्षांसाठी अर्धवार्षिक 20% देय दराने ठराविक रकमेवर चक्रवाढ व्याज 1.5 वर्षांसाठी समान दराने (p.a.) साध्या व्याजापेक्षा ‘77.5’ अधिक आहे. बेरीज शोधा?

(a) Rs. 2600

(b) Rs. 2200

(c) Rs. 2700

(d) Rs. 2300

(e) Rs. 2500

 

Q13. एका दुकानदाराने वस्तूची किंमत त्याच्या किमतीपेक्षा x% ने चिन्हांकित केली आणि त्यावर (x-20)% ची सवलत दिली, जेणेकरून विक्री किंमत रु. 24 त्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल . जर खरेदी किंमत आणि नफा यांचे गुणोत्तर 25:3 असेल, तर ‘x’ चे मूल्य शोधा.

(a) 25

(b) 40

(c) 20

(d) 50

(e) 100

 

Q14. A आणि B रु. 1750 आणि रु. 5250 अनुक्रमे चा व्यवसाय सुरू करतात.. 4 महिन्यांनंतर C रु. 3500 सह व्यवसायात सामील होतो आणि B ने त्याची 50% गुंतवणूक काढून घेतली. वर्षाच्या शेवटी B ला त्याच्या नफ्याचा हिस्सा म्हणून रु.3000 मिळतात, नंतर C चा नफा वाटा व्यवसायात A च्या नफ्यापेक्षा किती जास्त आहे ते शोधा?

(a) Rs. 600

(b) Rs. 500

(c) Rs. 700

(d) Rs. 400

(e) Rs. 800

 

Q15. एका दुकानदाराने 20% नफ्याने जीन्स आणि 25% नफ्याने शर्ट विकला. जर शर्टची किंमत जीन्सच्या विक्री किंमतीइतकी असेल आणि दुकानदाराने एकूण रु.400 नफा मिळवला. , तर दोन्ही वस्तूंच्या विक्री किंमतीची एकत्रित बेरीज शोधा?

(a) 2160 Rs.

(b) 1760 Rs.

(c) 1960 Rs.

(d) 2260 Rs.

(e) 2460 Rs.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Adda247 App

 

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Quantitative Aptitude : Solutions

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 20 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 20 जून 2022_4.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 20 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 20 जून 2022_5.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 20 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 20 जून 2022_6.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 20 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 20 जून 2022_7.1Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 20 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 20 जून 2022_7.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 20 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 20 जून 2022_9.1

 

MPSC Deputy Director Recruitment 2022 Notification, MPSC उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय भरती 2022_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Quantitative Aptitude चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

 

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.