Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 07 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Daily Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Quantitative Aptitude : Questions

दिशानिर्देश (1 – 15): या प्रत्येक प्रश्नामध्ये संख्या मालिका दिली आहे. प्रत्येक मालिकेत फक्त एकच संख्या चुकीची आहे, जर असेल तर चुकीची संख्या शोधा.

Q1.  12,      7,      8.5,        14.75,        32,         84,     252.50 

(a) 7

(b) 12

(c) 84

(d) 14.75

(e) 32

Q2.   12,       78,      395,        1584,       4755,       9512,    9514

(a) 9514

(b) 9512

(c) 12

(d) 78

(e) 4755

Q3.  26,     53,     108,       219,       444,       889,   1784

(a) 889

(b) 219

(c) 53

(d) 26

(e) 444

Q4.    4187,       2857,       2129,        1787,         1663,       1637,    1638

(a) 1787

(b) 2857

(c) 1663

(d) 1638

(e) 1637

Q5.    27,       27,        54,        20,        72,      14.4,    86.4

(a) 14.4

(b) 27

(c) 72

(d) 54

(e) 20  

Q6.   6,   36,   94,   168,   262,   376,   510

(a) 6

(b) 36

(c) 262

(d) 510

(e) 94

Q7. 64,  72, 136, 161, 377, 426, 938

(a) 64

(b) 426

(c) 938

(d) 72

(e) 136

Q8. 120, 312, 483, 672, 873, 1098, 1371

(a) 1098

(b) 672

(c) 120

(d) 312

(e) 483

Q9. 10,  21,  33,  48,  64,  85,  111

(a) 21

(b) 33

(c) 111

(d) 48

(e) 10

Q10. 1, 2, 9, 31, 129, 651, 3913

(a) 129

(b) 31

(c) 651

(d) 1

(e) 2

Current Affairs Daily Quiz in Marathi : 07 June 2022

Q11. 19, 26, 52, 112, 239, 454, 796

(a) 52

(b) 112

(c) 239

(d) 19

(e) 796

 

Q12. 28, 98, 157, 205, 242, 270, 283

(a) 270

(b) 28

(c) 205

(d) 157

(e) 98

 

Q13. 2, 4, 6, 15, 52.5, 236.25, 1299.375

(a) 52.5

(b) 4

(c) 2

(d) 236.25

(e) 15

 

Q14. 161,225, 250, 466, 514, 1027, 1108

(a) 225

(b) 250

(c) 161

(d) 514

(e) 1108

 

Q15. 64, 64, 32, 96, 24, 120, 36

(a) 36

(b) 32

(c)  24 

(d) 120

(e) 96

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 05 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group


Adda247 App

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Quantitative Aptitude : Solutions

Solutions:

S1. Ans.(c)

Sol.

Pattern of series

12 × 0.5 + 1 = 7 

7 × 1 + 1.5 = 8.5

8.5 × 1.5 + 2 = 14.75

14.75 × 2 + 2.5 = 32 

32 × 2.5 + 3 = 83 

83 × 3 + 3.5 = 252.50 

So, Wrong number is 84.

 

S2. Ans.(a)

Sol.

Pattern of series —

12 × 6 + 6 = 78 

78 × 5 + 5 = 395

395 × 4 + 4 = 1584 

1584 × 3 + 3 = 4755

 4755 × 2 + 2 = 9512

9512 × 1 + 1 = 9513

So, Wrong number is 9514.

 

S3. Ans.(e)

Sol.

26 × 2 + 1 = 53

53 × 2 + 2 = 108

108 × 2 + 3 = 219 

219 × 2 + 4 = 442

442 × 2 + 5 = 889

889 × 2 + 6 = 1784 

So, Wrong number is 444.

 

S4. Ans.(d)

Sol.

Pattern of series —

 4187 –113–1=2857 

 2857–93–1=2129

 2129–73–1=1787

 1787–53–1=1663

 1663 –33–1=1637

 1637 –13–1=1637

So, Wrong number is 1638.

 

S5. Ans.(e)

Sol.

Pattern of series 

27 ÷ 1 = 27 

27 × 2 = 54

54 ÷ 3 = 18 

18 × 4 = 72 

 72 ÷ 5 = 14.4

14.4 × 6 = 86.4 

So, Wrong number is 20.

 

S6. Ans.(b)

Sol.

6                40                     94                     168                  262                 376               510

        +34              +54                    +74                  +94                 +114            +134

                   +20                 +20                    +20                 +20                 +20

So, Wrong number is 36.

 

S7. Ans.(a)

Sol.

63+32=72 

 72+43=136

 136+52=161

 161+63=377

 377+72=426

 426+83=938

So, Wrong number is 64.

 

S8. Ans.(d)

Sol. 

 120               300                 483                   672                   873                1098             1371

           +180              +183              +189                  +201               +225               +273

                       +3                     +6                  +12                      +24                 +48

So, Wrong number is 312.

 

S9. Ans.(d)

Sol. 

10              21                 33                47             64                  85                      111

        +11             +12             +14           +17                +21                +26  

                 +1                  +2                +3               +4                  +5

So, Wrong number is 48.

 

S10. Ans.(e)

Sol. 

 1×1+2=3

 3×2+3=9

 9×3+4=31

 31×4+5=129

 129×5+6=651

 651×6+7=3913

So, Wrong number is 2.

 

S11. Ans.(b)

Sol.

 19+(23-1)=26

 26+(33-1)=52

 52+(43-1)=115

 115+(53-1)=239

 239+(63-1)=454

 454+(73-1)=796

So, Wrong number is 112.

 

S12. Ans.(a)

Sol.

 28            98               157              205                  242               268                 283

        +70           +59           +48                  +37                 +26                  +15

                 -11              -11               -11                    -11                 -11

So, Wrong number is 270.


S13. Ans.(c)

Sol.

 812=4

 32=6

 52=15

 15×72=52.5

 52.5×92=236.25

 236.25×112=1299.375

So, Wrong number is 2.

 

S14. Ans.(d)

Sol.

 161+43=225

 225+52=250

 250+63=466

 466+72=515

 515+83=1027

 1027+92=1108

So, Wrong number is 514.

 

S15. Ans.(a)

Sol.

 64×1=64

 64÷2=32

 32×3=96

96÷4=24 

  24×5=120

 120÷6=20So, Wrong number is 36.

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Quantitative Aptitude चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.