Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3, 7 ऑगस्ट, परीक्षेत विचारलेले प्रश्न, काठिण्यपातळी

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: IBPS ने IBPS RRB क्लर्क प्रिलिम्स परीक्षा 2022 ची 3री शिफ्ट 7 ऑगस्ट 2022 रोजी यशस्वीपणे पार पाडली. IBPS RRB क्लर्क च्या तिसऱ्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या विद्यार्थ्यांकडून तपशीलवार पुनरावलोकने मिळाल्यानंतर, आम्ही शेवटी IBPS RRB क्लर्क 2022 चे तपशीलवार परीक्षेचे विश्लेषण घेऊन आलो आहोत. या लेखात, आम्ही IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3 जसे की परीक्षेची काठिण्यपातळी, चांगला प्रयत्न इ. यावर चर्चा करणार आहोत.

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: काठिण्यपातळी

IBPS RRB क्लर्क प्रिलिम्स 3री शिफ्ट परीक्षा आता संपली आहे आणि आमच्या उमेदवार आणि तज्ञांच्या टीमनुसार, IBPS RRB क्लर्क 3री शिफ्ट परीक्षेची एकूण काठिण्य पातळी सोपी होती. उमेदवार दिलेल्या तक्त्यामध्ये विभागनिहाय अडचणीची पातळी तपासू शकतात.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022 Shift 3: Difficulty Level
Sections No. of Questions Difficulty Level
Reasoning Ability 40 Easy
Quantitative Aptitude 40 Easy
Overall 80 Easy

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: चांगला प्रयत्न

IBPS RRB लिपिक चांगल्या प्रयत्नांची चर्चा परीक्षेत बसलेल्या इच्छुकांनी केलेल्या सरासरी प्रश्नांच्या आधारे केली आहे. IBPS RRB क्लर्क 2022 शिफ्ट 3 चा एकूण चांगला प्रयत्न 69-73 होता. उमेदवार दिलेल्या तक्त्यात विभागनिहाय चांगला प्रयत्न तपासू शकतात.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022 Shift 3: Good Attempt
Sections Good Attempts
Reasoning Ability 36-38
Quantitative Aptitude 33-35
Overall 69-73

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: विभागवार

आमच्या विश्वसनीय उमेदवाराच्या पुनरावलोकनांवर आधारित, IBPS RRB लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 विभागानुसार खाली दिले आहे. येथे उमेदवार सर्व विभाग तपासू शकतात म्हणजे Reasoning Ability आणि Quantitative Aptitude.

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3, 7 ऑगस्ट 2022, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_40.1
IBPS RRB Clerk 2022 – Prelims – Marathi

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: Reasoning Ability

Reasoning Ability विभागाची एकूण अडचण पातळी सोपी होती. Reasoning Ability विभागातील प्रश्न हे कोडी, कोडींग-डिकोडिंग, रक्ताचे नाते इत्यादींचे होते.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022 Shift 3 – Reasoning Ability
Topics No. of Questions
Comparison Based Puzzle 3
Uncertain Linear Seating Arrangement 4
Box Based Puzzle 5
Parallel Row Based Seating Arrangement (Total 8 Persons) 5
Month Based Puzzle (7 Months) 5
Syllogism 5
Chinese Coding-Decoding 5
Alphanumeric-Symbolic Series 5
Word Pairing 1
Number Based 1
Meaningful Word- EPIC 1
Overall 40

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: Quantitative Aptitude

अंकगणित विभागातील प्रश्न सरासरी, नफा आणि तोटा, वेळ आणि काम, टक्केवारी इत्यादींचे होते. या विभागाची एकूण काठीण्य पातळी सोपी होती.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022 Shift 3 – Quantitative Aptitude
Topics No of Questions
Simplification 12
Caselet DI 3
Tabular Data Interpretation 5
Linear Graph Data Interpretation 5
Wrong Number Series 5
Arithmetic 10
Overall 40
IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3, 7 ऑगस्ट 2022, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_50.1
IBPS RRB PO Test Series

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: व्हिडिओ विश्लेषण

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3, 7 ऑगस्ट 2022, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_60.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3, 7 ऑगस्ट 2022, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3, 7 ऑगस्ट 2022, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.