Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022: IBPS ने 7 ऑगस्ट 2021 रोजी IBPS RRB क्लर्क पूर्व परीक्षेची पहिली शिफ्ट यशस्वीरित्या आयोजित केली आहे. विद्यार्थी परीक्षा केंद्रातून बाहेर पडले असून IBPS RRB Clerk पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये उपस्थित झालेल्या आमच्या विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात Adda247 टीम आहे. IBPS IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 07, 13 आणि 14 ऑगस्ट 2022 रोजी घेणार आहे. IBPS RRB क्लर्क परीक्षेचे अचूक विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट 2022 साठी Adda247चे तज्ञ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. उमेदवारांनी IBPS RRB क्लर्क पूर्वपरीक्षा परीक्षा विश्लेषण तपासणे आवश्यक आहे.

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: काठिण्यपातळी

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 2022 ची पहिल्या शिफ्टमध्ये एकूणच काठिण्यपातळी सोपी होती. IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 2022 आता संपली आहे आणि विद्यार्थ्यांना आता IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 चा सखोल हवा आहे. उमेदवार reasoning आणि quantitative aptitude विभागाच्या अडचणी पातळीच्या खाली तपासू शकतात.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022 Shift 1: Difficulty Level
Sections No. Of Questions Difficulty Level
Reasoning Ability 40 Easy
Quantitative Aptitude 40 Easy
Total 80 Easy

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: चांगले प्रयत्न

परीक्षा आता संपली असल्याने, विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या परीक्षेच्या पुनरावलोकनानुसार आमची तज्ज्ञ टीम परीक्षेत अनेक चांगले प्रयत्न करते. आजची परीक्षा सोपी असल्याने सरासरी चांगल्या प्रयत्नांची संख्या 70-75 च्या दरम्यान आहे. उमेदवार खाली नमूद केलेल्या तक्त्यावरून चांगल्या प्रयत्नांच्या संख्येबद्दल तपशीलवार माहिती तपासू शकतात.

Name Of The Section Good Attempts
Reasoning Ability 37-39
Quantitative Aptitude 33-36
Overall 70-75
IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_40.1
IBPS RRB Clerk 2022 – Prelims – Marathi

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: विभागवार

आमच्या आयबीपीएस RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 द्वारे, आम्ही या लेखातील प्रत्येक विभागासाठी संपूर्ण परीक्षा पुनरावलोकन प्रदान केले आहे. IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2022 मध्ये 2 विभाग आहेत जसे की Reasoning आणि Quantitative Aptitude ज्यासाठी आमच्या IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 नुसार संपूर्ण परीक्षेच्या विश्लेषणाची खाली चर्चा केली आहे.

 

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_50.1
IBPS RRB PO Test Series

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022: Reasoning 

आजच्या IBPS RRB क्लर्क परीक्षेत Reasoning  विभागात विचारलेले प्रश्न सोपे होते. या विभागातून विचारलेले प्रश्न आमच्या IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 द्वारे खाली अपडेट केले गेले आहेत. हा विभाग मोठा आणि वेळखाऊ होता.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022- Reasoning Ability
Topics Number Of Questions
Month & Day Based Puzzle 5
Floor Based Puzzle- 7 Floors 5
Circular Seating Arrangement (7 Persons- Inside) 5
Syllogism 5
Inequality 5
3 Letter Based Series 5
Alphanumeric Series 5
Pair Based 1
Meaningful Word 1
Blood Relation 3
Total 40

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022: Quantitative Aptitude

या विभागात 40 प्रश्न होते आणि या विभागाची एकूण काठीण्य पातळी सोपी होती . उमेदवारांशी चर्चा केल्याप्रमाणे, आम्ही आजच्या IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची चर्चा केली आहे.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022- Quantitative Aptitude
Name Of The Topic No. Of Questions
Arithmetic (Percentage, P&L, Milk, Speed, Distance, Time, Partnership, Train, Mensuration) 10
Bar Graph DI (Dry Fruits & Their Production) 5
Tabular Data Interpretation 5
Simplification 14-15
Missing number series 5-6
Total 40

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022: व्हिडिओ विश्लेषण

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_60.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra examsw

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.