Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Physics Quiz

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഫിസിക്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Physics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. തെർമ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ?

(a) പവർ.

(b) ഹീറ്റ്.

(c) ലൈറ്റ്.

(d) ഡിസ്റ്റൻസ്

Read more: Physics Quiz on 1st Sepember

 

Q2. ഏത് താപനിലയിലാണ് വെള്ളം ജലബാഷ്പമായി മാറുന്നത്?

(a)273 k.

(b)100 k.

(c)373 k.

(d)0 k.

Read more: Physics Quiz on 27th August 2021

 

Q3. ഫ്രീക്യുവൻസി മോഡുലേഷനിൽ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്?

(a) നിശ്ചിത ആവൃത്തി.

(b) നിശ്ചിത അളവ്.

(c) ആവൃത്തിയിലും അളവിലും ഉള്ള മാറ്റം.

(d) അളവിലുള്ള മാറ്റം മാത്രം.

 

Q4. p, n-ടൈപ്പിന്റെ രണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ, അവ ഒരു p-n ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവ എന്ത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ?

(a) റക്റ്റിഫയർ.

(b) ആംപ്ലിഫയർ.

(c) ഓസിലേറ്റർ.

(d) കണ്ടക്ടർ

 

Q5. എന്ത് മൂലമാണ് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്?

(a) റെംസ്.

(b) റോന്റ്ജെൻ.

(c) ക്യൂറി.

(d) റാഡ്സ്.

 

Q6. ഫ്ലൂറസന്റ് ട്യൂബിൽ      ആദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വികിരണം ഏതാണ് ?

(a)ഇൻഫ്രാറെഡ്.

(b) അൾട്രാവയലറ്റ്

(c) മൈക്രോവേവ്.

(d) എക്സ്-റേ.

 

Q7. വ്യാജ രേഖകൾ എന്ത് കൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ?

(a) അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ.

(b) ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികൾ.

(c) ബീറ്റ രശ്മികൾ.

(d) ഗാമാ രശ്മികൾ.

 

Q8. ഭൂതക്കണ്ണാടി അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ________ ആണ് ?

(a) പ്ലാനോ – കോൺകേവ് ലെൻസ്.

(b) കോൺകേവ് ലെൻസ്.

(c) കോൺവെക്സ് ലെൻസ്.

(d) സിലിൺഡ്രിക്കൽ ലെൻസ്.

 

Q9. ഒരു ബീം ബാലൻസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്തിന്റെ തത്വമാണ് ?

(a) മാസ്സ് .

(b) മൊമെന്റം

(c) കപ്പിൾ .

(d) മോമെന്റ്റ്.

 

Q10. ENT ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡ് മിറർ താഴെ കോടതിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

(a) കോൺകേവ്.

(b) കോൺവെക്സ്.

(c) പ്ലെയ്ൻ.

(d) പ്ലാനോ-കോൺവെക്സ്.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol-

 • Therm is the non SI unit of the heat, Just as the Celsius and the Fahrenheit are of the temperature.

 

S2. (C)

Sol-

 • At 373 k temperature water converts into the water vapour.

 

 S3. (b)

 • In frequency modulation, the frequency of the signal is varied whereas amplitude is kept the constant.

S4. (a) 

 • A Rectifier is an electronic device that converts an alternating current into a. Direct current by using one or more P-N junction diodes.

 S5. (d)

 • Rads refer to the radiation absorbed doses.
 • It is the amount of the energy carried by the radiation that gets absorbed by the body tissues.

S6.(b)

 • Flourescent tube emits ultraviolet radiation.
 • Due to this flourescent tubes cause various health risk to the human’s.

S7. (a)

 • Documents that are authentic, will glow when Illuminated by the ultraviolet radiation.

S8. (C)

 • A magnifying glass is a convex lens.
 • It produces a magnified image of an object.

S9.(d)

 • Beam balance works on the principle of the moments.
 • When Torque on both the arm’s is balanced it comes to an stable State.

S10.(a)

 • Concave mirrors form magnified image.
 • Due to this, concave mirrors are used in the head mirror of the ENT specialists.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th September 2021]_80.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th September 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th September 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.