Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [27th August 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz

Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [27th August 2021]

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 3rd week

 

Physics Quiz Questions

Q1. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ്?

(a) ജൈവ ഇന്ധനം.

(b) ഫോസിൽ ഇന്ധനം.

(c) ആണവോർജ്ജം.

(d) കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം.

 

Q2. G (ഗുരുത്വാകർഷണ സ്ഥിരാങ്കം) യുടെ മൂല്യം ആദ്യം നിർണ്ണയിച്ചത് ആരാണ്?

(a) കാവെൻഡിഷ് പ്രഭു.

(b) ആർ ആർ ഹെയ്ൽ.

(c) ബോയിൽ.

(d) പൊയ്ന്റിംഗ്.

 

Q3. ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഒരു ദീർഘവൃത്തമാണെങ്കിൽ, സൂര്യൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

(a) സെന്റർ.

(b) സർകംസെന്റർ.

(c) ഇൻസെന്റർ.

(d) ഫോക്കസ്.

 

Q4. താപനിലയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ശരിയല്ലാത്തത്?

(a) ഇത് ഏഴ് SI അടിസ്ഥാന അളവുകളിൽ ഒന്നാണ്.

(b) ഇത് SI യൂണിറ്റിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അളക്കുന്നു.

(c) താപനില 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് = 273.15 കെൽവിൻ.

(d) എല്ലാം ശെരിയാണ്.

 

Q5. അനന്തമായ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം ഉള്ള വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നത്?

(a) കണ്ടക്ടർ

(b) ഇൻസുലേറ്റർ.

(c) റെസിസ്റ്റർ.

(d) ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്

 

Q6. മിന്നൽ കണ്ടക്ടർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം?

(a) ഇരുമ്പ്.

(b) അലുമിനിയം.

(c) കോപ്പർ.

(d) സിങ്ക്.

 

Q7. ഉപകരണങ്ങൾ എന്ത്  ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റുമുള്ള ബാഹ്യ കാന്തിക പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും?

(a) അയൺ ഷീൽഡ്.

(b) റബ്ബർ ഷീൽഡ്.

(c) ബ്രാസ് ഷീൽഡ്.

(d) ഗ്ലാസ് ഷീൽഡ്.

 

Q8. ഒരു കാന്തത്തിന് മൂന്നാമത്തെ ധ്രുവമുണ്ടെങ്കിൽ, മൂന്നാമത്തെ ധ്രുവത്തെ വിളിക്കുന്നത്?

(a) വികലമായ ധ്രുവം.

(b) അനന്തരഫലധ്രുവം.

(c) അധിക ധ്രുവം.

(d) ഏകപക്ഷീയമായ ധ്രുവം.

 

Q9. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് നല്ല താപചാലകം?

(a) മൈക്ക

(b) ആസ്ബറ്റോസ്.

(c) സെല്ലുലോയ്ഡ്.

(d) പാരഫിൻ വാക്സ്.

 

Q10. ഇമ്പിഡൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് _____ ആണ്?

(a) ഓം

(b) ഹെൻറി

(c) ടെസ്ല

(d) ഹെർട്സ്.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions

S1. (d)

Sol-

 • Wind energy is the cleanest source of energy.
 • In nuclear energy, nuclear waste is produced.
 • In fossil fuel and bio-fuel, fumes are produced.

S2. (a)

 • In 1978, Henry Cavendish determined the value of gravitational constant.

 S3. (d)

 • Due to the force of gravity, which goes as the inverse of the square, planet trace out an ellipse in space as they orbit around the sun which is located at a single Focus.

S4. (b)

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

 S5. (b)

 • Insulators have very low conductivity near zero and have infinite resistance.

S6.(C)

 • Copper is used to manufacture lightning conductor.
 • It is a metallic rod which is used to prevent building from lightening.

S7. (b)

 • Rubber is used to shield the instruments from external magnetic field.

S8. (b)

 • If the magnet has the three poles the third pole is known as the consequent pole.

S9. (a)

 • Mica is the good conductor of heat and the bad conductor of electricity.

S10. (a)

 • The unit of Impedance is ohm.
 • And , it is denoted by Z.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [27th August 2021]_50.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?