Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [17th December 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഒരു ഉരുക്ക് പന്തിലെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് അതിന്റെ _______ ആണ്.

(a) മാസ്സ്

(b) സാന്ദ്രത

(c) വോളിയം

(d) ഭാരം

Read more: General Studies Quiz on 16th December 2021 

 

Q2. _____ നാലുള്ള ജലമലിനീകരണം മൂലം മിനമറ്റഡ്‌സീസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു

(a) ടിൻ

(b) ലെഡ്

(c) മെർക്കുറി

(d) മെഥിൽസയോണേറ്റ്

Read more: General Studies Quiz on 13th December 2021 

 

Q3. റഗ്ബി ഫുട്ബോളിൽ ഓരോ വശത്തുമുള്ള കളിക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്?

(a) 16

(b) 12

(c) 11

(d) 15

Read more: General Studies Quiz on 11th December 2021 

 

Q4. ഭൗമദിനം ആചരിക്കുന്നത് _______ നാണ്.

(a) സെപ്റ്റംബർ 17

(b) ജൂൺ 4

(c) ഫെബ്രുവരി 4

(d) ഏപ്രിൽ 22

 

Q5. അലഹബാദ് സ്തംഭ ലിഖിതം രചിച്ചത് ആരാണ്?

(a) മഹാസേന

(b) ഹരിസേന

(c) വിശ്രുസേന

(d) വീരസേന

 

Q6. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച വിജയ് ശേഷാദ്രി ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് അഭിമാനകരമായ ‘2014 പുലിറ്റ്‌സർ സമ്മാനം’ നേടിയത് ?

(a) കവിത

(b) നാടകം

(c) പത്രപ്രവർത്തനം

(d) സംഗീതം

 

Q7. ഇന്ത്യാ വകുപ്പിന്റെ സർവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?

(a) ഡെറാഡൂൺ

(b) ന്യൂഡൽഹി

(c) ജയ്പൂർ

(d) മുംബൈ

 

Q8. ഐൻ-ഐ-അക്ബരി എഴുതിയത് ആരാണ് ?

(a) അൽ ബറൂനി

(b) അക്ബർ

(c) അമീർ ഖുസ്രോ

(d) അബ്ദുൾ ഫസൽ

 

Q9. FIFA വേഡ് കപ്പ് 2018 ന്റെ ഔദ്യോഗിക മസ്‌കോട്ട് ഇവയിൽ ഏത് ?

(a) സാബിവക

(b) സിബിപാക്ക

(c) തിഹോർ

(d) അർമഡില്ലോ

 

Q10. എപിലെപ്സി _____ ന്റെ രോഗമാണ്.

(a) മൂക്ക്

(b) മസ്തിഷ്കം

(c) ഹൃദയം

(d) ശ്വസനവ്യവസ്ഥ

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(a)

Sol.

 

S2. Ans.(c)

Sol.

 

S3. Ans.(d)

Sol.

 

S4. Ans.(d)

Sol.

 

S5. Ans.(b)

Sol.

 

S6. Ans.(c)

Sol.

 

S7. Ans.(a)

Sol.

 

S8. Ans.(d)

Sol.

 

S9. Ans.(a)

Sol.

 

S10. Ans.(b)

Sol.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [17th December 2021]_30.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!