Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Current Affairs Quiz

Daily Current Affairs Quiz in Malayalam(കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ്)|For KPSC And HCA [28th January 2022]

Current Affairs Quiz: KPSCക്കും HCAനുമായുള്ള കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് -മലയാളത്തിൽ. കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2022/01/17184407/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-January-2022-in-Malayalam.pdf”]

Adda247 Kerala Telegram Link
Adda247 Kerala Telegram Link

Current Affairs Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. 2022-ൽ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ______ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്.

(a) 72-ാമത്

(b) 73-ാമത്

(c) 74-ാമത്

(d) 75-ാമത്

(e) 76-ാമത്

Read more:Current Affairs Quiz on 25th January 2022

 

Q2. അന്താരാഷ്ട്ര കസ്റ്റംസ് ദിനം (ICD) വർഷം തോറും ഏത് ദിവസത്തിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്?

(a) ജനുവരി 23

(b) ജനുവരി 24

(c) ജനുവരി 25

(d) ജനുവരി 26

(e) ജനുവരി 22

Read more:Current Affairs Quiz on 24th January 2022

 

Q3. 2021-ൽ ആസാമിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ‘അസം ബൈഭവ്’ ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?

(a) സൈറസ് മിസ്ത്രി

(b) അഡാർ പൂനവല്ല

(c) അസിം പ്രേംജി

(d) നാരായണ മൂർത്തി

(e) രത്തൻ ടാറ്റ

Read more:Current Affairs Quiz on 22nd January 2022

 

Q4. പഞ്ചാബ് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് (PMC ബാങ്ക്) ഏത് ബാങ്കുമായാണ് സംയോജിപ്പിച്ചത്?

(a) ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

(b) ഫിൻകെയർ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

(c) ശിവാലിക് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

(d) യൂണിറ്റി സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

(e) AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

 

Q5. IMF-ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലോക സാമ്പത്തിക വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് FY22-ൽ ഇന്ത്യയുടെ GDP വളർച്ചാ നിരക്ക് എത്രയാണ് ?

(a) 7%

(b) 9%

(c) 8%

(d) 10%

(e) 11%

 

Q6. ബ്രാൻഡ് ഫിനാൻസ് 2022 ഗ്ലോബൽ 500 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2022 ൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ബ്രാൻഡായി ഉയർന്നുവന്ന ബ്രാൻഡ് ഏതാണ് ?

(a) ഗൂഗിൾ

(b) ആമസോൺ

(c) ഫേസ്ബുക്ക്

(d) മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

(e) ആപ്പിൾ

 

Q7. 2021-ലെ കറപ്‌ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡക്സിൽ (CPI)  ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ്?

(a) 81

(b) 88

(c) 85

(d) 89

(e) 90

 

Q8. 2022-ൽ എത്ര പേർക്ക് പത്മ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചു?

(a) 174

(b) 275

(c) 328

(d) 128

(e) 156

 

Q9. 2022 ലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോളോകോസ്റ്റ് അനുസ്മരണ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം __________ ആണ്.

(a) ഓർമ്മ, മാന്യത, നീതി

(b) ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അതിനപ്പുറവും

(c) ഹോളോകോസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസവും ആഗോള നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അനുസ്മരണവും

(d) അനന്തരഫലങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു: ഹോളോകോസ്റ്റിനു ശേഷമുള്ള വീണ്ടെടുക്കലും പുനഃസ്ഥാപനവും

(e) ഹോളോകോസ്റ്റിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് GOQii-മായി ചേർന്ന് ഫിറ്റ്നസ് വാച്ച് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയത് ?

(a) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്

(b) ICICI ബാങ്ക്

(c) സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക്

(d) HDFC ബാങ്ക്

(e) ആക്സിസ് ബാങ്ക്

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
December Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2022/01/07164715/Monthly-CA-Quiz-December-2021.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Current Affairs Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

Sol. India is celebrating the 73rd Republic Day on 26 January 2022. The celebrations this year are special as India is in the 75th year of Independence – being celebrated as ‘AzadikaAmritMahotsav’.

 

S2. Ans.(d)

Sol. The International Customs Day (ICD) is observed on 26 January every year. The day is celebrated to recognise the role of customs officials and agencies and focus on the working conditions and challenges that customs officers face in their jobs.

 

S3. Ans.(e)

Sol. The state government of Assam has conferred its highest civilian award ‘Assam Baibhav’ for the year 2021 on industrialist and philanthropist Ratan Tata.

 

S4. Ans.(d)

Sol. The Government of India on January 25, 2022 has sanctioned and notified the Scheme for the amalgamation of the Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Ltd. (PMC Bank) with Unity Small Finance Bank Ltd.

 

S5. Ans.(b)

Sol. The International Monetary Fund (IMF) has cut India’s economic growth forecast for the current fiscal 2021-22 (FY22) to 9 percent, in its latest world economic outlook report, released on January 25, 2022.

 

S6. Ans.(e)

Sol. Apple has retained its position as the most valuable brand in 2022 as well, according to the Brand Finance 2022 Global 500 report.

 

S7. Ans.(c)

Sol. Transparency International has released the Corruption Perceptions Index (CPI) 2021 in which India has been ranked at 85th spot (Score of 40).

 

S8. Ans.(d)

Sol. The 2022 Padma Award has been conferred upon 128 winners.

 

S9. Ans.(a)

Sol. In 2022, the theme guiding the United Nations Holocaust remembrance and education is “Memory, Dignity and Justice”.

 

S10. Ans.(c)

Sol. City Union Bank, the oldest Private Sector Bank in India, in association with smart-tech-enabled preventive healthcare platform GOQii and powered by National Payments Corporation of India (NPCI), has launched a wearable payment solution called CUB fitness watch debit card.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!