Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry Quiz

Chemistry Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [17th August 2021]

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/16173323/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

 

Chemistry Quiz Questions

 

Q1. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കാർബണിന്റെ രൂപമല്ലാത്തത്?

(a) ഗ്രാഫൈറ്റ്

(b) ചാർക്കോൾ.

(c) സൂട്ട്.

(d) ഹെമറ്റൈറ്റ്.

Read more:Chemistry Quiz on 10th August 2021

 

Q2. ലെഡ് പെൻസിലുകളിലെ ലെഡിന്റെ ശതമാനം?

(a) 0.

(b) 31-66.

(c) 40.

(d)80.

Read more:Chemistry Quiz on 2nd August 2021

 

Q3. കൃത്രിമ രാസ സംയുക്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ?

(a) അലോപ്പതി.

(b) ഹോമിയോപ്പതിക്.

(c) യുനാനി.

(d) ആയുർവേദം.

Read more:Chemistry Quiz on 29th July 2021

 

Q4. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് രാസപരമായി ലോഹമായും ലോഹമല്ലാതെയും പെരുമാറുന്നത്?

(a) ആർഗോൺ.

(b) കാർബൺ.

(c) സെനോൺ.

(d) ബോറോൺ

 

Q5. ആരാണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്?

(a) കാൾ ഷീൽ.

(b) ഹൂക്ക്.

(c) ഹൈസൻബർഗ്.

(d) വില്യംസ്

 

Q6. ബ്ലീച്ചിംഗ് മദ്യം അജൈവ മലിനീകരണമാണ്, ഏത് വ്യവസായമാണ് പ്രധാനമായും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്?

(a) പേപ്പർ, പൾപ്പ് വ്യവസായം.

(b) ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് വ്യവസായം.

(c) ഖനന വ്യവസായം

(d) റുഥേനിയം

 

Q7. മദ്യം പുളിക്കുന്നതിന്  ഉത്തരവാദി ഏത് ജീവിയാണ്?

(a) ക്ലോറെല്ല.

(b) യീസ്റ്റ്.

(c) അഗരിക്കസ്.

(d) പുക്കീ നിയ.

 

Q8. ഭക്ഷ്യസംരക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം?

(a) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്.

(b) ടാർടാറിക് ആസിഡ്.

(c) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

(d) ബെൻസോയിക് ആസിഡുകളുടെ സോഡിയം ലവണങ്ങൾ.

 

Q9. താജ്മഹലിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?

(a) so2.

(b) CO.

(c) NO.

(d)CO2.

 

Q10. ശരീരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മദ്യം തണുത്ത സംവേദനം നൽകുന്നു, കാരണം അത്?

(a) ഒരു ദ്രാവകം.

(b) ഒരു കണ്ടക്ടർ.

(c) സുതാര്യമാണ്.

(d) ഉയർന്ന അസ്ഥിരതയുള്ളതാണ്

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]
To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Chemistry Quiz Solutions

 

S1. (d)

Sol-

 • Haematite is not a form of carbon.
 • It is an ore of iron.

 

S2. (a)

 • In lead pencils, lead is 0% .
 • In lead pencils, graphite is used.

 

S3. (a)

 • Allopathy is a medical practice which involves the treatment of diseases by using synthetic drug or chemicals.

 

S4. (d)

 • Boron behaves chemically both as metal and non metal.
 • It belongs to the 13th group of the periodic table.

 

S5. (a)

 • Oxygen was discovered by Carl wilhem scheele in 1772 and Joseph Priestley in 1774 but Priestley is given priority because his work was published first, but it is not given in options.

 

S6.(a)

 • Bleaching liquors are inorganic pollutants produced mainly by paper and pulp industry.

 

S7. (b)

 • Yeast cell’s convert sugar solution into alcohol by fermentation.
 • Invertase and zymase enzymes participate in this process.

 

S8. (d)

 • Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth.
 • Example:—— Sodium benzoate.

 

S9. (a)

 • Tajmahal is affected by acid rain which mainly contains H2SO4 and HNO3.
 • SO2 and NO2 react with rain water to form H2SO4 and HNO3 respectively.

 

S10. (d)

 • Spirit gives cooling sensation in contact with the body because it is highly volatile and evaporates the water from body.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Chemistry Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [17th August 2021]_30.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!