Malyalam govt jobs   »   Chemistry Daily Quiz In Malayalam 29...

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 29 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 29 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_30.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 29 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Q1.സ്ഫാലറൈറ്റ് എന്തിന്റെ അയിര് / ധാതു?

(a) മെർക്കുറി.

(b) മോളിബ്ഡിനം.

(c) സിങ്ക്.

(d) വെള്ളി.

 

Q2. ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ, ഒരു പീരിയഡിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ, ____ ന്റെ എണ്ണം അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും?

(a) ഇലക്ട്രോണുകൾ.

(b) പ്രോട്ടോണുകൾ.

(c) ഷെല്ലുകൾ.

(d) ന്യൂട്രോണുകൾ.

 

Q3. കാർസിനോജെനിക് രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമാകുന്നത്?

(a) ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ.

(b) പ്രമേഹം.

(c) കാൻസർ.

(d) ആസ്ത്മ.

 

Q4. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കാർബോളിക് ആസിഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) ഫിനോൾ.

(b) ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്.

(c) സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്.

(d) എത്തനോൾ.

 

Q5. ഏവിയേഷൻ ഗ്യാസോലിനിൽ ഗ്ലൈക്കോൾ ചേർക്കുന്നു, കാരണം അത്?

(a) പെട്രോൾ മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നു.

(b) പെട്രോളിന്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നു.

(c) പെട്രോളിന്റെ ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കുന്നു.

(d) പെട്രോളിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

 

Q6. ഡെറ്റോളിലെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് സംയുക്തം?

(a) അയോഡിൻ.

(b) ക്രെസോൾ.

(c) ബയോത്തിയോണൽ.

(d) എൻ‌ലോറോക്സൈലെനോൾ.

 

Q7. നദികളിലെ അലിഞ്ഞുപോയ ഓക്സിജൻ ഒരു ദശലക്ഷത്തിന് ____ ഭാഗങ്ങൾക്ക് അടുത്താണ്?

(a) 125.

(b) 25.

(c)5.

(d) 0.

 

Q8. ഭക്ഷ്യസംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം?

(a) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്.

(b) ടാർടാറിക് ആസിഡ്.

(c) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

(d) ബെൻസോയിക് ആസിഡുകളുടെ സോഡിയം ലവണങ്ങൾ.

 

Q9. ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ——– എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു?

(a) സെഡ്ജ്.

(b) വിഷ മാലിന്യങ്ങൾ.

(c) ചെളി.

(d) സ്‌ക്രബ്ബർ.

 

Q10. ട്രിനിട്രോടോലൂയിൻ എന്നത്?

(a) ലോഹങ്ങൾ ഉരുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

(b) രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

(c) ഉരച്ചിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

(d) സ്ഫോടകവസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

AFTER QUESTIONS

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Solutions

S1. (c)

Sol.

 • Sphalerite is the major ore of a zinc.
 • It is also known as blende of zinc blende.

S2. (c)

 • On moving in period from left to right, no. Of shells remains same while no. Of electrons, protons, and Neutrons changes.

 S3. (c)

 • Carcinogenic are the agents or substances which causes cancer.
 • Benzene and most of the polynuclear aromatic hydrocarbons are carcinogenic.

S4. (a)

 • Phenol is also known as carbolic acid.
 • It’s molecular formula is C6H5OH.
 • It is used as anti- microbial agent.

 S5. (a)

 • Glycol is also called ethylene glycol.
 • It is a dihydric alcohol.
 • It is added to aviation gasoline because it prevents freezing of petrol.
 • It can be used as an antifreeze compound in car radiators.

S6.(d)

 • Dettol contains the antiseptic compound Enloroxylenol.
 • Dettol is a mixture of chloroxylenol and terpineol dissolved in a suitable solvent.

S7. (c)

 • Dissolved oxygen in Rivers is 3-5 ppm.
 • Dissolved oxygen is used to check the pollution level.
 • Greater the dissolved oxygen less will be the pollution.

S8. (d)

 • Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth.
 • Example:—— Sodium benzoate.

S9. (c)

 • Sludge is a solid waste and can be produced from wastewater treatment and during synthesis of Biogas.

S10. (d)

 • On prolonged heating of Toluene with concentrated Nitric acid and sulphuric acid, TNT is formed.
 • It is used as an explosive.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 29 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_60.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 29 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 29 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.