Chemistry Daily Quiz In Malayalam 2 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_00.1
Malyalam govt jobs   »   Chemistry Daily Quiz In Malayalam 2...

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 2 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 2 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_40.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 3rd week

Q1. ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്?

(a) സിട്രിക് ആസിഡ്.

(b) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

(c) മാലിക് ആസിഡ്

(d) ഇതൊന്നുമല്ല.

 

Q2. തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്?

(a) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്.

(b) സിട്രിക് ആസിഡ്.

(c) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

(d) മാലിക് ആസിഡ്.

 

Q3. പാചക എണ്ണ പച്ചക്കറി നെയ്യാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ത് പ്രക്രിയആണ് ?

(a) ഹൈഡ്രജനേഷൻ.

(b) ഓക്സിഡേഷൻ.

(c) ഘനീഭവിക്കൽ.

(d) ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ.

 

Q4. തുണിയിലെ ഇരുമ്പ്, തുരുമ്പ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്?

(a) സിട്രിക് ആസിഡ്.

(b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നേർപ്പിക്കുക.

(c) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്.

(d) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

 

Q5. പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ലോഹം ഏത്?

(a) അലുമിനിയം.

(b) സ്വർണ്ണം.

(c) ഇരുമ്പ്.

(d) ലെഡ്.

 

Q6. മോളിബ്ഡനൈറ്റ് ഒരു ധാതു/ ധാതുവാണ്?

(a) മോളിബ്ഡിനം.

(b) നിക്കൽ.

(c) വെള്ളി.

(d) ടിൻ.

 

Q7. ക്രോമൈറ്റ് ഒരു ധാതു/ധാതു?

(a) സിങ്ക്.

(b) യുറേനിയം.

(c) ടൈറ്റാനിയം

(d) ക്രോമിയം.

 

Q8. സ്റ്റീലിലെ കാർബണിന്റെ ശതമാനം എത്ര ?

(a) 0.1 മുതൽ 1.5 വരെ.

(b) 1.5 മുതൽ 3.0 വരെ.

(c) 3.0 മുതൽ 4.0 വരെ.

(d) 4.0 മുതൽ 6.0 വരെ.

 

Q9. പൈറോലൂസൈറ്റ് ____ ന്റെ ഒരു അയിര്/ ധാതു?

(a) മെർക്കുറി

(b) മാംഗനീസ്.

(c) മോളിബ്ഡിനം.

(d) ലെഡ് .

 

Q10. ടെഫ്ലോൺ എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമം ഏത് പോളിമറിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്?

(a) പോളിസ്റ്റൈറൈൻ.

(b) പോളിപ്രൊഫൈലിൻ.

(c) പോളിടെട്രാഫ്ലൂറോഎത്തിലീൻ.

(d) പോളിയെത്തിലീൻ ടെറെഫ്തലേറ്റ്.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

SOLUTIONS

 

S1. (C)

Sol-

 • Malic acid is found in the apple’s.
 • It is used as the acidulant in the soft drinks and food stuffs.
 • It is also used as the remedy for the sore throat.

S2. (a)

 • Oxalic acid is present as the potassium hydrogen oxalate in the tomatoes and the spinach.

 S3. (a)

 • Vegetable oils are converted into vegetable ghee, when vegetable oil are reacted with hydrogen gas in the presence of catalyst Ni/Of.
 • This process is known as Hydrogenation.

S4. (C)

 • Oxalic acid is used to remove iron rust stains and clothes.

 S5. (b)

 • Gold is found in the free State in the nature.
 • Gold , platinum, are the noble metals.

S6.(a)

 • Molybdenite is a principle source of the molybdenum.
 • It is a sulphide mineral.

S7. (d)

 • Chromite is an iron chromium oxide.

S8. (a)

 • Steel contains around the 98.9% of Iron and 0.1to 1.5% of carbon.
 • It is used for making the blade, knife , utensils etc.

S9. (b)

 • Pyrolusite is an ore of the Manganese.

S10. (C)

 • Teflon represents polytetrafluoro ethylene.

It is a polymer of tetrafluoro ethylene. It is used for making nonstick cooking utensils.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC(8% OFF + Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 2 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?