Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry Quiz

കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th October 2021]

KPSCക്കും HCAനുമായുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് -മലയാളത്തിൽ (Chemistry Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ്  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക  വിവരങ്ങൾ

August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/03105820/Monthly-Current-Affairs-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

Chemistry Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ?

(a) സിട്രിക് ആസിഡ്.

(b) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

(c) മാലിക് ആസിഡ്

(d) ഇതൊന്നുമല്ല.

Read more: Chemistry Quiz on 15th September 2021

 

Q2. തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ?

(a) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്.

(b) സിട്രിക് ആസിഡ്.

(c) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

(d) മാലിക് ആസിഡ്

Read more: Chemistry Quiz on 17th August 2021

 

Q3. എല്ലാ ആസിഡിനും പൊതുവായ മൂലകം ?

(a) ഹൈഡ്രജൻ.

(b) ഓക്സിജൻ.

(c) നൈട്രജൻ

(d) സൾഫർ.

Read more:Chemistry Quiz on 10th August 2021

 

Q4. വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പും തുരുമ്പും മാറാൻ ഏത് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ?

(a) സിട്രിക് ആസിഡ്.

(b) വീര്യം കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്.

(c) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്.

(d) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കാർബോളിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) ഫിനോൾ.

(b) എത്തനോൾ.

(c) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

(d) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്.

 

Q6. അസറ്റിക് ആസിഡ് ____ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്

(a) കാസ്റ്റിക് സോഡ.

(b) സ്പിരിറ്റ്.

(c) ബേക്കിംഗ് സോഡ.

(d) വിനാഗിരി.

 

Q7. _________ ചേർന്നതാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ.

(a) കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ്.

(b) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്.

(c) മഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റ്

(d) കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്.

 

Q8. ടാർടാറിക് ആസിഡ് ____ ൽ കാണുന്നില്ല.

(a) പുളി.

(b) മുന്തിരി.

(c) പഴുക്കാത്ത മാങ്ങകൾ.

(d) ചീര.

 

Q9. ജലത്തിന്റെ PH എത്രയാണ് ?

(a) 7.

(b) 5.

(c) 3.

(d) 1.

 

Q10. സോഡ വെള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ?

(a) തിവദർപുഷ്‌കാസ്.

(b) ജോസഫ് പീനരു.

(c) ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി.

(d) ജെയിംസ് ലിയോനാർഡ് പ്ലിംപ്റ്റൺ.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Chemistry Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (c)

Sol.

 • Malic acid is found in the apple’s.
 • It is used as the acidulant in the soft drinks and food stuffs.
 • It is also used as the remedy for the sore throat.

S2. (a)

Sol.

 • Oxalic acid is present as the potassium hydrogen oxalate in the tomatoes and the spinach.

 S3. (a)

Sol.

 • Hydrogen is the most common to all the acids.

S4. (C)

Sol.

 • Oxalic acidis used to remove iron rust stains and clothes.

 S5. (a)

Sol.

 • Phenol is also known as the hydroxyl benzene.

S6.(d)

Sol.

 • Acetic acid is known as the vinegar.
 • Acetic acid occurs in the fruit juices which have become sour as the result of the fermentation.

S7. (a)

Sol.

 • Kidney stones are composed of the calcium oxalate.
 • It is a salt of the oxalic acid.

S8.(d)
Sol.

 • Tartaric acid is found in the tamarind , grapes , and the unriped mangoes.
 • While oxalic acid is present in the spinach.

S9. (a)

Sol.

 • Pure water is the neutral in the nature so it’sPH value will be the 7.

S10. (C)

Sol.

 • Soda water was invented by the Joseph Priestley.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th October 2021]_30.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!