Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [30th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry Quiz

കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [30th October 2021]

KPSCക്കും HCAനുമായുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് -മലയാളത്തിൽ (Chemistry Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

Chemistry Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. എന്താണ് വുഡ് സ്പിരിറ്റ്?

(a) മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ.

(b)എഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ.

(c) ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ.

(d) പ്രൊപൈൽ ആൽക്കഹോൾ.

Read more: Chemistry Quiz on 23rd September 2021

 

Q2. _______ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാണ്  മിൽബെമൈസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?

(a) കാർഷിക കുമിൾ.

(b) കാർഷിക കീടങ്ങൾ.

(c) കാർഷിക സസ്യങ്ങൾ.

(d)കാർഷിക കളകൾ.

Read more: Chemistry Quiz on 20th September 2021

 

Q3. സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് സാധാരണയായി ________ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

(a) കുമിൾനാശിനി.

(b) കളനാശിനി.

(c) എലിനാശിനി.

(d)ഇവ ഒന്നുമല്ല.

Read more: Chemistry Quiz on 15th September 2021

 

Q4. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പ്രകൃതിദത്ത പോളിമർ ?

(a) ബേക്കലൈറ്റ്.

(b)നൈലോൺ.

(c) പോളിത്തീൻ.

(d) സ്റ്റാർച്.

 

Q5. ____ കടലിന്റെ ബാഷ്പീകരണം വഴി ലഭിക്കുന്നു.

(a) പഞ്ചസാര.

(b)ഇരുമ്പ്.

(c) ഉപ്പ്.

(d) സ്റ്റീൽ.

 

Q6. ബ്ലീച്ചിംഗ് മദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഏത് വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അജൈവ മലിനീകരണമാണ് ?

(a) പേപ്പർ, പൾപ്പ് വ്യവസായം.

(b) ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് വ്യവസായം.

(c) ഖനന വ്യവസായം.

(d)റുഥേനിയം.

 

Q7. എന്താണ് മണ്ണിര വളം?

(a) ജൈവ വളം.

(b) അജൈവ വളം.

(c) വിഷ പദാർത്ഥം.

(d) മണ്ണിന്റെ ഒരു തരം.

 

Q8. ______ ന്റെ ഒരു ഘടക ലോഹമാണ് മഗ്നീഷ്യം.

(a) ക്ലോറോഫിൽ തന്മാത്ര.

(b) DNA.

(c) മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ.

(d) റൈബോസോമുകൾ.

 

Q9. താജ്മഹൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ബാധിക്കുന്നത് ?

(a) so2.

(b) CO.

(c) NO.

(d)CO2.

 

Q10. നിഷ്ക്രിയ വാതകത്തിൽ ജോടിയാക്കാത്ത ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം?

(a)0.

(b) 8.

(c)4.

(d) 18.

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Chemistry Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a)

Sol.

 • Methyl alcohol or methanol is known as wood spirit.
 • It is also known as wood alcohol because it was formerly obtained by the destructive distillation of wood.

S2. (b)

Sol.

 • Milbemycin is used as broad spectrumantiparasite.
 • It is used in the eradication of agricultural pests.

 S3. (C)

Sol.

 • The substance which is used to kill rat is called Rodenticide.

S4. (d)

Sol.

 • Natural polymers occur in the nature mostly in plants and animals.
 • Examples:—— Starch, cellulose, proteins, natural rubber, nucleic acids etc.

 S5. (C)

Sol.

 • Salt is obtained by evaporation of seawater as seawater contains sodium chloride, , magnesium chloride, etc.

S6.(a)

Sol.

 • Bleaching liquors are inorganic pollutants produced mainly by paper and pulp industry.

S7. (a)

Sol.

 • Formation of compost by using earth worms is called as vermicompost.
 • It is a organic manure or organic fertilizer.

S8. (a)

Sol.

 • Magnesium is a constituent metal of chlorophyll molecule.

S9. (a)

Sol.

 • Tajmahal is affected by acid rain which mainly contains H2SO4 and HNO3.
 • SO2 and NO2 react with rain water to form H2SO4 and HNO3 respectively.

S10. (a)

Sol.

 • All electrons are paired in noble gases and so on.
 • Unpaired electrons in noble gases is zero.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [30th October 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?