Chemistry Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [20th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry Quiz

കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Chemistry Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th October 2021]

KPSCക്കും HCAനുമായുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് -മലയാളത്തിൽ (Chemistry Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

Chemistry Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആന്റിപാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് ?

(a) പോസിട്രോൺ.

(b) പ്രോട്ടോൺ.

(c) ആൽഫ കണിക.

(d) ബീറ്റ കണിക.

 

Q2. ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏത് ?

(a) കാൽസ്യം.

(b) സിലിക്കൺ.

(c) ഓക്സിജൻ.

(d) നൈട്രജൻ

 

Q3. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകം ?

(a) യുറേനിയം.

(b) തോറിയം.

(c) റേഡിയം.

(d) കാഡ്മിയം

 

Q4. _________ എന്നത് മലിനജല ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമാണ്, ഇത് ജൈവ വാതകം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വിഘടിപ്പിക്കാം

(a) സീവേജ്

(b) സ്ലഡ്ജ്.

(c) സീവെർ.

(d) സ്കം.

 

Q5. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്ര രാജ്യങ്ങൾ അണുബോംബ് പൊട്ടിച്ചു?

(a) 5.

(b)4.

(c) 6.

(d) 3.

 

Q6. അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിര് എന്താണ് ?

(a) ഫ്ലൂർസ്പാർ.

(b) ബോക്സൈറ്റ്.

(c) ഹേമറ്റൈറ്റ്.

(d) ചാൽകോ പൈറൈറ്റുകൾ

 

Q7. ട്രിഷിയം എന്തിന്റെ ഒരു ഐസോടോപ്പ് ആണ്?

(a) ഓക്സിജൻ.

(b) ഹൈഡ്രജൻ.

(c) ഫോസ്ഫറസ്

(d) നൈട്രജൻ

 

Q8. ക്വാർട്സ് ഒരു തരം ______ ആണ്.

(a) സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്.

(b) സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ്.

(c) അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്

(d) മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്

 

Q9. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പെൻസിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

(a) കരി.

(b) ഗ്രാഫൈറ്റ്

(c) സൾഫർ.

(d) ഫോസ്ഫറസ്

 

Q10. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ________ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

(a) ഗാർലിക് ആസിഡ്.

(b) പിക്രിക് ആസിഡ്.

(c) മുരിയാറ്റിക് ആസിഡ്.

(d) ക്ലോറിക് ആസിഡ്.

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Chemistry Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (a)

Sol.

 • Antiparticle of an electron is positron because it has same mass and charge like an electron.

S2. (C)

Sol.

 • Oxygen is the most abundant element on the earth crust with 46.6%.

S3.(d)

Sol.

elements having atomic number greater than 82 are radioactive element in nature.

 • Atomic number of cadmium is 48 , so it is not radioactive.

S4. (b)

Sol.

 • Sewage treatment involves three stages.
 • Sludge is a semi-solid residue produced in first step during treatment of sewage and waste water.

 S5. (a)

Sol.

 • USA , USSR , UK France , and China exploded atom bomb before india.

S6.(b)

Sol.

 • The ore of aluminium is Bauxite.

S7. (b)

Sol.

 • Tritium is an isotope of hydrogen.
 • It is the lightest radioactive element. We

S8. (a)

Sol.

 • Quartz is the crystalline form of silicon dioxide.

S9. (b)

Sol.

 • Graphite is used in the making of pencils.
 • It is an allotrope of carbon.

S10. (C)

Sol.

 • Hydrochloric acid was historically called as acidumsalis.
 • Muriatic acid and spirits of salt.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Chemistry Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [20th October 2021]_50.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?