Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 15 July 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. मध्ये चांगले गुण मिळवू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Reasoning Daily Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk : Questions

दिशानिर्देश (1-5): खाली दिलेल्या माहितीच्या आधारे प्रश्नांची उत्तरे द्या.

एका विशिष्ट भाषेत,

‘Decrease productivity now there’ हे ‘Iba   sba   mba   hba’ असे कोड केलेले आहे

‘Company there faces issue’ हे ‘oba   sba   tba   pba’ असे कोड केलेले आहे  

‘Decrease issue of solution’ हे ‘dba   pba   mba   gba’ असे कोड केलेले आहे  

‘Productivity faces problems today’ हे ‘vba   Iba   cba   oba’ म्हणून कोड केलेले आहे  

Q1. दिलेल्या भाषेत ‘company’ साठी खालीलपैकी कोणता कोड आहे?

(a) dba

(b) pba

(c) oba

(d) tba

(e) यापैकी नाही

Q2. दिलेल्या भाषेत खालीलपैकी कोणता शब्द ‘ gba ‘ म्हणून सांकेतिक आहे?

(a) Of

(b) Situation

(c) Now

(d) There

(e) एकतर ‘ of किंवा ‘ situation

Q3. खालीलपैकी कोणते कोड ‘ sba ‘ साठी  दिलेले आहे?

(a)  There

(b) Now

(c) Productivity

(d) एकतर there’ किंवा ‘now’

(e) Now

Q4. ‘Productivity today’ या शब्दांसाठी कोड काय आहे?

(a) hba   vba

(b) lba   vba

(c) Iba cba

(d) cba hba

(e) एकतर (b) किंवा (c)

Q5. ‘Issue’ या शब्दाचा कोड काय आहे?

(a) pba

(b) hba

(c) tba

(d) lba

(e) यापैकी नाही

दिशानिर्देश (6-10): खाली दिलेल्या माहितीच्या आधारे खालील प्रश्नाचे उत्तर द्या:

एका गोलाकार टेबलाभोवती M, N, O, P, Q, R, S आणि T आठ लोक बसले आहेत, त्यांच्यापैकी चार आत आणि चार बाहेर तोंड करत आहेत. कोणतेही दोन शेजारील लोक एकाच दिशेने तोंड करत नाहीत. (उदाहरणार्थ: जर P आणि N एकमेकांना लागून बसलेले असतील आणि P आतमध्ये तोंड करत असतील तर N बाहेर तोंड असले पाहिजे).

N हा M च्या उजवीकडे दुसऱ्या क्रमांकावर बसला आहे. P आणि R मध्ये तीन लोक बसले आहेत. M हा R च्या शेजारी बसलेला नाही. O हा P च्या उजवीकडे तिसरा बसलेला आहे. S आणि R मध्ये बसलेल्या लोकांची संख्या तीनपेक्षा जास्त आहे , जेव्हा R च्या उजवीकडून मोजले जाते. S हा T च्या लगेच डावीकडे बसलेला असतो. S हा Q च्या विरुद्ध बसलेला नाही. Q आतमध्ये तोंड करत असतो.

Q6. O च्या डावीकडून मोजले असता P आणि O मध्ये किती लोक बसले आहेत?

(a) दोन

(b) तीन

(c) चार

(d) पाच

(e) एक

Q7. S च्या लगेच उजवीकडे कोण बसले आहे?

(a) P

(b) M

(c) N

(d) O

(e) R

Q8. खालील पाच पैकी चार कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि त्यामुळे एक गट तयार होतो. त्या गटाशी संबंधित नसलेले एक निवडा.

(a) N

(b) T

(c) R

(d) P

(e) Q

Q9. T च्या संदर्भात P चे स्थान काय आहे ?

(a) उजवीकडून  दुसरा

(b) डावीकडून  दुसरा

(c) उजवीकडून  तिसरा

(d) डावीकडून  तिसरा

(e) डावीकडून  सहावा

Q10. N च्या लगेच उजवीकडे कोण बसले आहे?

(a) P

(b) M

(c) Q

(d) O

(e) R

दिशानिर्देश (11-13): खाली दिलेल्या माहितीच्या आधारे प्रश्नांची उत्तरे द्या.

सहा व्यक्तींचे वजन वेगवेगळे असते. कादिर पारुलपेक्षा जड आहे पण तरनदीपपेक्षा हलका आहे. ज्याचे वजन 30 किलो आहे, तो दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात हलका व्यक्ती आहे तर ज्याचे वजन 75 किलो आहे, तो दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात वजनदार व्यक्ती आहे. सिकंदर पारुलपेक्षा अगदी हलका आहे. रश्मी उमरानपेक्षा हलकी आहे. रश्मीचे वजन 75 किलो नाही. तरनदीप सर्वात जड नाही. कादिर हा रश्मीपेक्षा जड आहे जो सर्वात हलका नाही.

Q11. खालीलपैकी तिसरी सर्वात हलकी व्यक्ती कोण आहे?

(a) रश्मी

(b) पारुल

(c) कादिर

(d) उमरान

(e) वरीलपैकी काहीही नाही

Q12. खालीलपैकी 3 रा सर्वात वजनदार व्यक्ती कोण आहे?

(a) रश्मी

(b) पारुल

(c) कादिर

(d) उमरान

(e) वरीलपैकी काहीही नाही

Q13. जर कादिरचे वजन पारुलच्या वजनापेक्षा 25 किलो जास्त असेल तर रश्मीचे वजन किती असू शकते?

(a) 56

(b) 60

(c) 65

(d) 50

(e) 29

दिशानिर्देश (14-15): खाली दिलेल्या माहितीच्या आधारे खालील प्रश्नाचे उत्तर द्या:

एका वर्गात A, B, C, D, E, F, G आणि H असे आठ विद्यार्थी आहेत. प्रत्येकाला वेगवेगळे गुण मिळाले.

E ला फक्त F आणि G पेक्षा जास्त गुण मिळाले. H ला D पेक्षा जास्त पण C पेक्षा कमी गुण मिळाले. सर्वात कमी गुण 159 आहेत. E ला 179 गुण मिळाले. B ला फक्त A पेक्षा कमी गुण मिळाले. H ला 211 गुण मिळाले.

Q14. जर G ने F पेक्षा कमी गुण मिळवले आणि F ने मिळवलेले गुण ही E आणि G ची सरासरी असेल, तर F ने मिळवलेले गुण किती?

(a) 170

(b) 168

(c) 169

(d) 175

(e) यापैकी नाही

Q15. B ने मिळवलेले गुण किती असू शकतात?

(a) 215

(b) 210

(c) 178

(d) 153

(e) 147

Reasoning Daily Quiz in Marathi: 14 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

Current Affairs Daily Quiz in Marathi : 15 June 2022

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Adda247 App

 

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: Solutions

Solution (1-5):

Sol.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

S1. Ans. (d)

S2. Ans. (e)

S3. Ans. (a)

S4. Ans. (e)

S5. Ans. (a)

Solution (6-10):

Sol.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

S6. Ans. (c)

S7. Ans. (a)

S8. Ans. (a)

S9. Ans. (b)

S10. Ans. (e)

Solution (11-13):

Sol.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

S11. Ans. (a)

S12. Ans. (c)

S13. Ans. (d)

Solution (14-15):

Sol.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

S14. Ans. (c)

S15. Ans. (a)

MPSC Deputy Director Recruitment 2022 Notification, MPSC उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय भरती 2022_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.