Marathi govt jobs   »   Exam Syllabus   »   MUHS Bharti Syllabus 2023

MUHS Syllabus 2023 and Exam Pattern (Updated) , महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप स्वरूप

Table of Contents

MUHS Syllabus 2023: MUHS has given an update on MUHS Syllabus 2023 and Exam Pattern. So we provide you updated MUHS Syllabus 2023 in this article. Maharashtra University of Health Sciences (MUHS) Nashik announces MUHS Recruitment 2023 for Section Officer / Section Officer (Purchase) / Superintendent, Senior Stenographer, Assistant Accountant, Statistical Assistant, Senior Assistant, Electrical Supervisor, Photographer, Senior Clerk / Data Entry Operator, Stenographer, Artist cum Audio / Video Expert, Clerk cum Typist / Data Entry Operator / Cashier / Treasurer, Engineer, Driver, Constable Posts. In this article, you will get a complete Post-wise Updated MUHS Bharti Syllabus 2023 and Exam Pattern.

MUHS Syllabus 2023
Category Exam Syllabus
Organization Name Maharashtra University of Health Sciences (MUHS) Nashik
Name of Recruitment MUHS Recruitment 2022-23
Post Various Posts
Name of Article MUHS Syllabus 2023

MUHS Syllabus 2023

MUHS Syllabus 2023: MHUS ने MUHS Syllabus 2023 बद्दल काही अपडेट दिला आहे. त्यानुसार या लेखात Updated MUHS Syllabus 2023 दिला आहे. MUHS नाशिक भरती अंतर्गत असून कक्ष अधिकारी (Section Officer), उच्चश्रेणी लघुलेखक (Senior Stenographer), सहाय्यक लेखापाल (Assistant Accountant), सांख्यिकी सहायक (Statistical Assistant), वरिष्ठ सहायक (Senior Assistant), विद्युत पर्यवेक्षक (Electrical Supervisor), छायाचित्रकार (Photographer), वरिष्ठ लिपिक (Senior Clerk), लघुटंकलेखक (Stenographer), आर्टिस्ट कम ऑडिओ / व्हिडिओ एक्स्पर्ट (Artist cum Audio / Video Expert), लिपिक कम टंकलेखक (Clerk cum Typist), वीजतंत्री (Electrician), वाहनचालक (Driver) आणि शिपाई (Constable) या संवर्गातील पदे भरण्यात येतात. MUHS नाशिक भरती 2022 द्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे एकूण किती प्रश्न असतील, विषयानुरुप किती प्रश्न असतील यासंबधीची माहिती आपणास MUHS Syllabus 2023 and Exam Pattern वरून मिळते त्यामुळे आपल्याला अभ्यासाची दिशा ठरवायाला मदत होईल. आज या लेखात प्रत्येक पदाप्रमाणे MUHS Syllabus 2023 and Exam Pattern देण्यात आला आहे.

MUHS Syllabus 2023 of Section Officer | कक्ष अधिकारी पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Bharti Syllabus 2023 of Section Officer: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती  अंतर्गत कक्ष अधिकारी पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Syllabus 2023 of Section Officer) खालील तक्त्यात दिला आहे. कक्ष अधिकारी पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, काळ व काळाचे प्रकार, शब्दांचे प्रकार- नाम, सर्वनाम, क्रियाविशेषण, क्रियापद, विशेषण, विभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अर्थ व उपयोग, शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द
2 English Vocabulary, synonyms & antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, question tag, use the proper form of the verb, spot the error, verbal comprehension passage, etc., spellings, sentence structure, one-word substitutions, phrases Article, Prepositions, Spelling, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साहित्य विषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ शैक्षणिक व आरोग्य शिक्षण विषयक माहिती अधिकार अधिनियम, 2005, संगणक माहिती तंत्रज्ञान, जीएसटी आर्थिक सुधारणा व कायदे (खरेदी प्रक्रिया)
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.
MUHS Syllabus 2023 and Exam Pattern (Updated), Check Post-wise Syllabus_30.1
Adda247 Marathi App

MUHS Syllabus of Senior Stenographer, Stenographer Lower Grade, Stenographer | उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्श्रेश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Syllabus of Senior Stenographer, Stenographer Lower Grade, Stenographer: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती अंतर्गत उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्श्रेश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक या सर्व पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Syllabus of Senior Stenographer, Stenographer Lower Grade, Stenographe) खालील तक्त्यात दिला आहे. उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्श्रेश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक पदाची परीक्षा एकूण 120 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी व्याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या शब्दांचा वापर, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रसिध्द पुस्तके आणि लेखक
2 English स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, नेहमीचे अनुभव, धर्म, साहित्य, राजकारण शास्त्र, सामाजिक व औद्यगिक सुधारणा, क्रीडा या क्षेत्रातील महान व्यक्तींची कार्ये, सर्वसाधारणपणे भारताच्या विशेषतः महाराष्ट्राच्या भूगोलाची रुपरेषा यांवरील प्रश्न संगणक माहिती तंत्रज्ञान
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Syllabus of Assistant Accountant | सहाय्यक लेखापाल पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Syllabus of Assistant Accountant: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती अंतर्गत सहाय्यक लेखापाल पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Syllabus of Assistant Accountant) खालील तक्त्यात दिला आहे. सहाय्यक लेखापाल पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, काळ व काळाचे प्रकार, शब्दांचे प्रकार- नाम, सर्वनाम, क्रियाविशेषण, क्रियापद, विशेषण, विभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अर्थ व उपयोग, शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द
2 English Vocabulary, synonyms & antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, question tag, use the proper form of the verb, spot the error, verbal comprehension passage, etc., spellings, sentence structure, one-word substitutions, phrases Article, Prepositions, Spelling, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साहित्य विषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ शैक्षणिक व आरोग्य शिक्षण विषयक माहिती अधिकार अधिनियम, 2005, संगणक माहिती तंत्रज्ञान, जीएसटी आर्थिक सुधारणा व कायदे (खरेदी प्रक्रिया)
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Bharti Syllabus of Statistical Assistant | सांख्यिकी सहायक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Bharti Syllabus of Statistical Assistant: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती अंतर्गत सांख्यिकी सहायक पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Bharti Syllabus of Statistical Assistant) खालील तक्त्यात दिला आहे. सांख्यिकी सहायक पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, काळ व काळाचे प्रकार, शब्दांचे प्रकार- नाम, सर्वनाम, क्रियाविशेषण, क्रियापद, विशेषण, विभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अर्थ व उपयोग, शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द
2 English Vocabulary, synonyms & antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, question tag, use the proper form of the verb, spot the error, verbal comprehension passage, etc., spellings, sentence structure, one-word substitutions, phrases Article, Prepositions, Spelling, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साहित्य विषयक (भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ शैक्षणिक व आरोग्य शिक्षण विषयक माहिती अधिकार अधिनियम, 2005, संगणक माहिती तंत्रज्ञान, जीएसटी आर्थिक सुधारणा व कायदे (खरेदी प्रक्रिया)
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Syllabus of Senior Assistant | वरिष्ठ सहायक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Syllabus of Senior Assistant: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती अंतर्गत वरिष्ठ सहायक पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Syllabus of Senior Assistant) खालील तक्त्यात दिला आहे. वरिष्ठ सहायक पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, काळ व काळाचे प्रकार, शब्दांचे प्रकार- नाम, सर्वनाम, क्रियाविशेषण, क्रियापद, विशेषण, विभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अर्थ व उपयोग, शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द
2 English Vocabulary, synonyms & antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, question tag, use the proper form of the verb, spot the error, verbal comprehension passage, etc., spellings, sentence structure, one-word substitutions, phrases Article, Prepositions, Spelling, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साहित्य विषयक (भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ शैक्षणिक व आरोग्य शिक्षण विषयक माहिती अधिकार अधिनियम, 2005, संगणक माहिती तंत्रज्ञान, जीएसटी आर्थिक सुधारणा व कायदे (खरेदी प्रक्रिया)
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Syllabus of Electrical Supervisor | विद्युत पर्यवेक्षक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Syllabus of Electrical Supervisor: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती अंतर्गत विद्युत पर्यवेक्षक (MUHS Syllabus of Electrical Supervisor) पदाच्या अभ्याक्रम खालील तक्त्यात दिला आहे. विद्युत पर्यवेक्षक पदाची परीक्षा एकूण 120 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी व्याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या शब्दांचा वापर, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रसिध्द पुस्तके आणि लेखक
2 English स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर
3 सामान्य ज्ञान आणि गणित सामान्य ज्ञान: दैनंदिन घटना, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साहित्य विषयक (भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, शैक्षणिक व आरोग्य शिक्षण विषयक, विद्युत विषयक प्रश्न

गणित- अंकगणित, बीजगणित, भूमिती, सांख्यिकी संगणक माहिती तंत्रज्ञ

4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Syllabus of Artist cum Audio / Video Expert | आर्टिस्ट कम ऑडिओ / व्हिडिओ एक्स्पर्ट पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Syllabus of Artist cum Audio / Video Expert: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती अंतर्गत आर्टिस्ट कम ऑडिओ / व्हिडिओ एक्स्पर्ट पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Syllabus 2023 of Artist cum Audio / Video Expert) खालील तक्त्यात दिला आहे. आर्टिस्ट कम ऑडिओ / व्हिडिओ एक्स्पर्ट पदाची परीक्षा एकूण 120 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी व्याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या शब्दांचा वापर, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रसिध्द पुस्तके आणि लेखक
2 English स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, क्रीडा व साहित्य पुरस्कार, इतिहास, भूगोल व नागरिकशास्त्र, गणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार उपयोजित कला, छायाचित्रण, संबंधित पदाविषयक प्रश्न Audio Video Photographry विषयी प्रश्न.
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Syllabus 2023 of Senior Clerk | वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Syllabus 2023 of Senior Clerk: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती 2023 अंतर्गत वरिष्ठ लिपिक पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Syllabus 2023 of Senior Clerk) खालील तक्त्यात दिला आहे. वरिष्ठ लिपिक पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी व्याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या शब्दांचा वापर, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रसिध्द पुस्तके आणि लेखक
2 English स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, नेहमीचे अनुभव, धर्म, साहित्य, राजकारण शास्त्र, सामाजिक, शैक्षणिक व औद्यगिक सुधारणा, क्रीडा या क्षेत्रातील महान व्यक्तींची कार्ये, सर्वसाधारणपणे भारताच्या विशेषत: महाराष्ट्राच्या भूगोलाची रुपरेषा यांवरील प्रश्न, संगणक माहिती तंत्रज्ञान
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Bharti Syllabus of Clerk cum Typist | लिपिक कम टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Bharti Syllabus of Clerk cum Typist: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती 2023 अंतर्गत लिपिक कम टंकलेखक पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Bharti Syllabus 2023 of Clerk cum Typist) खालील तक्त्यात दिला आहे. लिपिक कम टंकलेखक पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी व्याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या शब्दांचा वापर, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रसिध्द पुस्तके आणि लेखक
2 English स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, नेहमीचे अनुभव, धर्म, साहित्य, राजकारण शास्त्र, सामाजिक, शैक्षणिक व औद्यगिक सुधारणा, क्रीडा या क्षेत्रातील महान व्यक्तींची कार्ये, सर्वसाधारणपणे भारताच्या विशेषत: महाराष्ट्राच्या भूगोलाची रुपरेषा यांवरील प्रश्न, संगणक माहिती तंत्रज्ञान
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Syllabus of Electrician | विजतंत्री पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS  Syllabus of Electrician: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती 2023 अंतर्गत विजतंत्री पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Syllabus 2023 of Electrician) खालील तक्त्यात दिला आहे. विजतंत्री पदाची परीक्षा एकूण 120 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी व्याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या शब्दांचा वापर, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रसिध्द पुस्तके आणि लेखक
2 English स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, नेहमीचे अनुभव, धर्म, साहित्य, राजकारण शास्त्र, सामाजिक, शैक्षणिक व औद्यगिक सुधारणा, क्रीडा या क्षेत्रातील महान व्यक्तींची कार्ये, सर्वसाधारणपणे भारताच्या विशेषत: महाराष्ट्राच्या भूगोलाची रुपरेषा यांवरील प्रश्न, संगणक माहिती तंत्रज्ञान
4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
5 विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निर्देश व त्या अनुषंगी कामकाज विद्यापीठ कामकाजासंबंधी प्रश्न, खरेदी प्रकियेसबंधी प्रश्न, विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, निदेश व त्याअनुषंगिक कामकाजावर आधारित प्रश्न.

MUHS Bharti Syllabus of Driver | वाहनचालक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Bharti Syllabus of Driver: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती 2023 अंतर्गत वाहनचालक पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Bharti Syllabus 2023 of Driver) खालील तक्त्यात दिला आहे. वाहनचालक पदाची परीक्षा एकूण 100 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी व्याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या शब्दांचा वापर, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रसिध्द पुस्तके आणि लेखक
2 English स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर
3 सामान्य ज्ञान आणि गणित सामान्य ज्ञान – दैनंदिन घटना, क्रीडा व साहित्य पुरस्कार, इतिहास, भूगोल व नागरिकशास्त्र, रहदारीचे नियम, वाहनप्रकार, स्थानिक भौगोलिक विषयासंबंधित प्रश्न.

गणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार

4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न

MUHS Bharti Syllabus of Constable | शिपाई पदाच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MUHS Bharti Syllabus 2023 of Constable: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक भरती 2023 अंतर्गत शिपाई पदाच्या अभ्याक्रम (MUHS Bharti Syllabus of Constable) खालील तक्त्यात दिला आहे. शिपाई पदाची परीक्षा एकूण 100 गुणांची असेल.

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी व्याकरण, सोपी वाक्यरचना नेहमीच्या शब्दांचा वापर, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, म्हणी व वाक्यप्रचार, प्रसिध्द पुस्तके आणि लेखक
2 English स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर
3 सामान्य ज्ञान आणि गणित सामान्य ज्ञान – दैनंदिन घटना, क्रीडा व साहित्य पुरस्कार, इतिहास, भूगोल व नागरिकशास्त्र, रहदारीचे नियम, वाहनप्रकार, स्थानिक भौगोलिक विषयासंबंधित प्रश्न.

गणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार

4 बौद्धिक चाचणी बौध्दिक चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
.Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MUHS Syllabus 2023 and Exam Pattern (Updated), Check Post-wise Syllabus_40.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

Where can I see the syllabus of Senior Clerk Post Exam under MUHS Recruitment 2023?

You can see the exam syllabus for the post of Clerk Typist under MUHS Recruitment 2023 on the Adda247 website and App.

Where can I see the exam syllabus for the post of Clerk Typist under MUHS Recruitment 2023?

You can see the exam syllabus for the post of Clerk Typist under MUHS Recruitment 2023 on the Adda247 website and App.

Is there negative marking in the exam conducted under MUHS Recruitment 2023?

There is no negative marking in the examination conducted under MUHS Recruitment 2023.

What is the medium of examination conducted under MUHS Recruitment 2023?

The medium of the examination conducted under MUHS Recruitment 2023 is Marathi.