MPSC Important Notice Regarding Maximum Attempts_00.1
Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Important Notice Regarding Maximum Attempts

MPSC Maximum Attempts बाबत महत्वाची सूचना | MPSC Important Notice Regarding Maximum Attempts

MPSC Important Notice regarding maximum attempts: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पर्धा परीक्षांस बसणाऱ्या उमेदवारांचे प्रयत्न / संधीची संख्या याबाबत आयोगाच्या संकेतस्थळावर दिनांक 30 डिसेंबर, 2020 रोजी, निर्णय प्रसिध्द केला होता. आता,  28 ऑक्टोबर 2021 रोजी दिव्यांग व अनाथ प्रवर्गाकरीताही परीक्षेच्या संधीची संख्या याबाबत आयोगाच्या संकेतस्थळावर निर्णय प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या लेखात आपण सगळया उमेदवारांना किती संधी प्राप्त आहेत याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.

MPSC Important Notice Regarding Maximum Attempts | MPSC Maximum Attempts बाबत महत्वाची सूचना 

MPSC Important Notice regarding maximum attempts: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विभिन्न शासकीय पदांसाठी सुयोग्य उमेदवारांच्या शिफारशी संदर्भात राबविण्यात येणा-या निवडप्रक्रियामध्ये वेळोवेळी करावयाच्या विविध सुधारणात्मक उपाययोजनांपैकी एक म्हणजे स्पर्धा परीक्षांस बसणाऱ्या उमेदवारांचे प्रयत्न / संधीची संख्या मर्यादित करणे. दिनांक 30 डिसेंबर, 2020 रोजी उमेदवारांच्या माहितीकरीता आयोगाच्या संकेतस्थळावर हा निर्णय प्रसिध्द करण्यात आला आहे. याबाबत आयोगाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे:

आयोगामार्फत आयोजित होणाऱ्या विभिन्न स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेणाऱ्या उमेदवारांस संधीची कमाल मर्यादा खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:

उमेदवार संधी 
खुला (अराखीव) उमेदवार  6
अनुसुचित जमाती व अनुसुचित जाती प्रवर्गातील उमेदवार कमाल संधीची मर्यादा लागू राहणार नाही.
उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवार 9

 उमेदवारांची संधीची संख्या खाली नमूद केल्यानुसार लागू राहतील:

 1. उमेदवाराने पूर्व परीक्षेत भाग घेतल्यास ही संबंधित स्पर्धा परीक्षेची संधी समजली जाईल.
 2. एखादा उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या कोणत्याही एका पेपरसाठी उपस्थित राहिल्यास, त्याची ती संधी समजली जाईल.
 3. उमेदवार कोणत्याही कारणास्तव परीक्षेच्या कोणत्याही टप्यावर अपात्र ठरल्यास किंवा त्याची उमेदवारी रद्द झाल्यास तरीही त्याची परीक्षेस उपस्थिती संधी गणली जाईल.

परीक्षेच्या कमाल संधीबाबतचा आयोगाचा प्रस्तुत निर्णय सन 2021 मध्ये प्रसिध्द होणा-या जाहिरातीस अनुसरून आयोजित परीक्षांपासून लागू करण्यात येईल.

MPSC Important Notice Regarding Maximum Attempts- For Divyang and Orphan Categories | MPSC Maximum Attempts बाबत महत्वाची सूचना- दिव्यांग व अनाथ प्रवर्गाकरीता 

MPSC Important Notice regarding maximum attempts: दिव्यांग व अनाथ प्रवर्गाकरीताही परीक्षेच्या संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. स्पर्धा परीक्षेस बसणाऱ्या या प्रवर्गातील उमेदवारांना प्रयत्न / संधीची संख्या मर्यादित करणेबाबत आयोगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :

उमेदवार संधी 
दिव्यांग व अनाथ प्रवर्गातील खुला (अराखीव) उमेदवार 9
दिव्यांग व अनाथ अनुसुचित जमाती व अनुसुचित जाती प्रवर्गातील उमेदवार कमाल संधीची मर्यादा लागू राहणार नाही.
दिव्यांग व अनाथ उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवार 9

Latest Job Alert:

MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात 

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात

FAQ MPSC Important Notice Regarding Maximum Attempts

Q.1 OBC उमेदवारांकरिता कमाल किती संधी प्राप्त आहेत?

Ans: OBC उमेदवारांकरिता कमाल 9 संधी प्राप्त आहेत.

Q.2 Open उमेदवारांकरिता कमाल किती संधी प्राप्त आहेत?

Ans: Open उमेदवारांकरिता कमाल 6 संधी प्राप्त आहेत

Q.3 EWS उमेदवारांकरिता कमाल किती संधी प्राप्त आहेत?

Ans: EWS उमेदवारांकरिता कमाल 9 संधी प्राप्त आहेत.

Q.4 उमेदवारांकरिता कमाल संधी बाबत कुठे माहिती मिळेल?

Ans: Add247 बाबत च्या अँप आणि वेबसाईट वर माहिती मिळेल.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Important Notice Regarding Maximum Attempts_50.1
MPSC 2021-22 – संयुक्त पूर्व परीक्षा गट – ब

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-नोव्हेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?