MPSC Forest Exam 2022 Notification | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 अधिसूचना -_00.1
Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Forest Exam 2022 Notification

MPSC Forest Exam 2022 Notification | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 अधिसूचना

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022: In this article, you get detailed information about the MPSC Forest Exam 2022 Notification, Also, we can see the official Notification pdf, Important Dates, Exam fees, etc. details of MPSC Forest Exam 2022 Notification

MPSC Forest Exam 2022 Notification
Category Job Alert
Organization Maharashtra Public Service Commission
Name MPSC Forest Exam 2022 Notification
Post Various Posts
Vacancy 588
Application Mode Online
Official Website mpsc.gov.in

MPSC Forest Exam 2022 Notification

MPSC Forest Exam 2022 Notification: महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2022 ही 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी जाहीर झाली असून ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया 21 फेब्रुवारी 2022 सुरु झाले. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 मार्च 2022 आहे. याआधी महाराष्ट्र वन सेवा (MPSC Forest Exam 2022 Notification), महाराष्ट्र कृषी सेवा व महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा यांचे स्वतंत्र पेपर होत असे. पण 18 डिसेंबर, 2020 रोजी MPSC ने एका अधिसूचनेद्वारे या सर्व परीक्षांसाठी एक संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येईल व मुख्य परीक्षा स्वतंत्रपणे होईल, असे घोषित केले. Maharashtra Gazette Technical Service Notification बद्दल लेख Adda247 ने याआधीच प्रसिध्द केला आहे. या लेखात, इच्छुक उमेदवार MPSC Forest Exam 2022 Notification ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागा, पात्रता निकष, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहू शकतात. 

MPSC Forest Exam 2022 Notification | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 अधिसूचना

MPSC Forest Exam 2022 Notification: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वनक्षेत्रपाल, गट-ब, वन विभाग भरतीसाठी अधिसूचना (MPSC Forest Exam 2022 Notification) जाहीर केली आहे. एकूण 77 पदांसाठी अधिसूचना जाहीर करण्यात आली.

सोबतच उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी (कृषी सेवा) कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ (महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा) या सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षेची अधिसूचना (MPSC Forest Exam 2022 Notification) जाहीर केली आहे.

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022 Out
Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Important Dates | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Important Dates: MPSC Forest Exam 2022 Notification विविध पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 मार्च 2022 आहे. इतर तारखा पुढे दिल्या आहेत.

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Important Dates
Events Dates
MPSC Forest Exam 2022 Notification Date (जाहिरात) 18 फेब्रुवारी 2022
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 21 फेब्रुवारी 2022
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 14 मार्च 2022
पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date)
30 एप्रिल 2022

MPSC Forest Exam 2022 Notification PDF | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022: जाहिरात PDF डाउनलोड करा

MPSC Forest Exam 2022 Notification PDF: वनक्षेत्रपाल, गट-ब, उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ या पदांसाठी सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार असून, पूर्व परीक्षेची सविस्तर अधिसूचना पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर Click करा.

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022 पाहण्यासाठी येथे Click करा

MPSC Forest Exam 2022 Notification Vacancies | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 साठी रिक्त पदांचा तपशील

MPSC Forest Exam 2022 Notification Vacancies: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विभिन्न संवर्गातील एकूण 588 पदांवरील भरती करीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 शनिवार दिनांक 30 एप्रिल , 2022 रोजी महाराष्ट्रातील 6 जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या विविध संवर्गातील पदांचा तपशील खाली दिलेल्या PDF मध्ये पाहू शकता.

Post Name Services Vacancies
वनक्षेत्रपाल, गट-ब, / Forester, Grp B वन सेवा 77
उप संचालक कृषि व इतर गट अ, / Deputy Director of Agriculture, Grp A कृषी सेवा
19
तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, /Taluka Agriculture Officer, Grp B 61
कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, / Agriculture Officer Junior, Grp B 123
सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, / Assistant Executive Engineer Civil, Grp A  

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा

 

20
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, / Assistant Engineer Civil Grp A, Category-1 21
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, / Assistant Engineer Civil Grp A, Category-2 132
सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, / Assistant Engineer Mechanics, Category 2, Grp B 76
सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, / Assistant Engineer Electrical, Category 2, Grp B 48
उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ / Sub Divisional Water Conservation Officer, Grp A 11
Total   588

Maharashtra Gazette Technical Service Prelims Exam Vacancy details पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Education Qualification | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022: शैक्षणिक अहर्ता 

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Education Qualification: MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 (MPSC Forest Exam 2022 Notification) साठी शैक्षणिक अहर्ता खालीलप्रमाणे आहे.

वनक्षेत्रपाल :

 1. वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र वनशास्त्र, भूशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, सांख्यिकी प्राणिशास्त्र उद्यानविद्या शास्त्र, कृषिशास्त्र, कृषि अभियांत्रिकी, रसायन अभियांत्रिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी विदयुत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, यंत्र अभियांत्रिकी, संगणक अॅप्लिकेशन, संगणक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, पशुवैद्यकीय विज्ञान यांपैकी कोणत्याही विषयातील सांविधिक विदयापीठावी विज्ञान शाखेची पदवी किंवा
 2. विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखेतील गणित विषयासह पदवीधारक
 3. विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखेतील गणित विषयासह पदवीधारक उमेदवाराने विज्ञान शाखेतील उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
 4. शासन पत्र, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एफएसटी-०२/१५/प्र.क्र.४६/फ-४, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१६ नुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलि कम्युनिकेशन अभियांत्रिकी तसेच संगणक विज्ञान व तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी अशी अर्हता धारण करणारे उमेदवार वनक्षेत्रपाल पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहतील,
 5. शासन पत्र, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी-०९/१८/प्र.क्र.३६६/फ-४, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार खालील विद्याशाखेतील पदवीधर उमेदवार पदवोमध्ये गणित विषय घेवून उत्तीर्ण झाले असल्यास व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा विज्ञान शाखेत असल्यास वनक्षेत्रपाल संवर्ग/पदासाठी पात्र असतील :

(1) BE / B.Tech. Automobile Engineering (2) BE/B.Tech. Power (3) BE / B.Tech. Production, (4) BE / B.Tech. Metallurgy and Material (5) BE/B.Tech. Textile, (6) BE Information Technology. (7) BE Instrumentation, (8) B.Sc. Biotechnology. (9) B. Pharmacy. (10) B.Tech. Food Science

6. वनशास्त्र पदवी प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेल्या वनक्षेत्रपारन पदाकरीता वनशास्त्र पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद परिच्छेद क्रमांक ७.५.१ मधील क्रमांक एक ते पाच मध्ये नमूद अर्हता धारकामधून भरण्यात येईल.

इतर विभागातील शैक्षणिक अहर्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Age Limit | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022: वयोमर्यादा

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Age Limit: MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 (MPSC Forest Exam 2022 Notification) अंतर्गत होणाऱ्या परीक्षेसाठी वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे. 

अ. क्र. प्रवर्ग वयोमर्यादा

किमान कमाल
1 सर्वसाधारण (General) 19 38
2 मागासवर्गीय (Backward Class) 19 43
3 खेळाडू (Sportsman) 19 43
4 माजी सैनिक (Ex. Serviceman) 19 43
5 दिव्यांग उमेदवार (Physically Handicapped) 19 45
 • टीप: खेळाडू व माजी सैनिक प्रवर्गात जर उमेदवार मागासवर्गीय असेल तर त्याची कमाल वयोमर्यादा (MPSC Age Limit) 48 वर्षे आहे.

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Application Fees | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022: अर्ज शुल्क

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Application Fees: MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 (MPSC Forest Exam 2022 Notification) साठी उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी अर्ज शुल्क तपासावे जे खाली दिले आहे.

 • अराखीव (खुला):  394/- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  294/- रुपये
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

MPSC Forest Exam 2022 Notification: How to Apply Online | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022: ऑनलाईन अर्ज कसा करावा

MPSC Forest Exam 2022 Notification: How to Apply Online: MPSC वन सेवा परीक्षा 2022 (MPSC Forest Exam 2022 Notification) साठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा अर्ज करतांना कोणत्या स्टेप्स follow कराव्या यासंबंधी Adda247 मराठी ने स्वतंत्र लेख लिहिला आहे. तो लेख पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Forest Exam 2022 Notification- How to Apply Online

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Selection Process | MPSC वन सेवा परीक्षा 2022:  निवड प्रक्रिया

MPSC Forest Exam 2022 Notification: Selection Process: प्रस्तुत परीक्षा खालील तीन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल.

 1. पूर्व परीक्षा: 200 गुण
 2. मुख्य परीक्षा: 400 गुण
 3. मुलाखत: 50 गुण
 • महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 च्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अर्हता व अन्य अटींची विहित दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.
 • मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील.
 • पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती विहित पध्दतीने सादर करता येईल.

See also

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper

FAQs: MPSC Forest Exam 2022 Notification

Q1. MPSC ने MPSC Forest Exam 2022 Notification (अधिसूचना) कधी जाहीर केली?

उत्तर: MPSC ने MPSC Forest Exam 2022 Notification (अधिसूचना) 18 फेब्रुवारी 2022 जाहीर केली आहे.

Q2. MPSC Forest Exam 2022 Notification साठी ऑनलाइन अर्ज कधी करू शकतो?

उत्तर: तुम्ही MPSC Forest Exam 2022 Notification, 21 फेब्रुवारी  2021 ते 14 मार्च 2022 पर्यंत अर्ज करू शकता.

Q3. MPSC Forest Exam 2022 Notification अंतर्गत अराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क किती आहे?

उत्तर: MPSC Forest Exam 2022 Notification अंतर्गतअराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क 394/- रुपये आहे.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?