Maharashtra Police Constable Question Papers and Answer Keys 2021, Download All PDFs_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   Maharashtra Police Constable Question Papers and...

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका 2021 डाउनलोड करा | Maharashtra Police Constable Question Papers and Answer Keys 2021, Download All PDFs

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका 2021 डाउनलोड करा | Maharashtra Police Constable Question Papers and Answer Keys 2021 | Download All PDFs: महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 (Maharashtra Police Constable Recruitment 2021) च्या लेखी परीक्षा तारीख निघाली आहे. महाराष्ट्रात सर्वत्र पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. त्यानुसार पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक/ समादेशक यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई / बॅन्डस्मन / कारागृह शिपाई / पोलीस शिपाई चालक / सशस्त्र पोलीस शिपाई या पदासाठी लेखी परीक्षा आयोजित करण्याबाबत वेळापत्रक निश्चित करण्यात आलेले आहे. या लेखात आपण महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती (Maharashtra Police कॉन्स्टेबल Recruitment) च्या सर्व प्रश्नपत्रिकांचे परीक्षा विश्लेषण आणि उत्तरतालिका पाहणार आहोत.

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल च्या लेखी परीक्षाचे वेळापत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका 2021 डाउनलोड करा | Maharashtra Police Constable Question Papers and Answer Keys 2021 PDFs

महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल (Maharashtra Police Constable Exam Dates) 2021 परीक्षा तारीख: पोलीस शिपाई / बॅन्डस्मन / कारागृह शिपाई / पोलीस शिपाई चालक / सशस्त्र पोलीस शिपाई इ. पदांसाठी होणाऱ्या लेखी परीक्षाचे तारीख खालील तक्त्यात दिले आहेत.

अ.क्र. पोलीस घटकाचे नांव लेखी परीक्षेचा दिनांक पदनाम
1 पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी / कोल्हापूर 03/09/2021 बॅन्डस्मन
2 समादेशक, रारापोबल गट क्र. १ पुणे / २ पुणे ४ नागपूर / ५ दौड / ७ दौंड / ११ नवी मुंबई / १५ गोंदिया/ 07/09/2021 सशस्त्र पोलीस शिपाई
3 समादेशक, रारापोबल गट क्र. १४ औरंगाबाद / १८ अकोला / १९ कुसडगांव 09/09/2021 सशस्त्र पोलीस शिपाई
4 पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर / औरंगाबाद शहर घटक प्रमुखांनी त्यांच्या सोईने दिनांक निश्चित करावा. कारागृह शिपाई
5 पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई / ठाणे शहर /नागपूर शहर नवी मुंबई / औरंगाबाद शहर / अमरावती शहर /लोहमार्ग मुंबई / पोलीस अधीक्षक रायगड/ सिंधुदूर्ग / रत्नागिरी /सांगली / सोलापूर ग्रामीण / जालना / बीड/ उस्मानाबाद / लातूर नागपूर ग्रामीण भंडारा / वर्धा / अकोला / बुलढाणा गौरी गणपती झाल्यानंतर घटक प्रमुखांनी त्यांच्या सोईने दिनांक निश्चित करावी गौरी गणपती झाल्यानंतर घटक प्रमुखांनी त्यांच्या सोईने दिनांक निश्चित करावे पोलीस शिपाई चालक
6 पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई / ठाणे शहर / नागपूर शहर / पुणे शहर / पिंपरी चिंचवड / नवी मुंबई / औरंगाबाद शहर / सोलापूर शहर / पोलीस अधीक्षक, रायगड / पालघर / सिंधुदूर्ग / रत्नागिरी / जळगांव / धुळे नंदुरबार / कोल्हापूर / पुणे ग्रामीण / सातारा / सांगली / जालना / भंडारा पोलीस आयुक्त लोहमार्ग मुंबई / | पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे गौरी गणपती झाल्यानंतर घटक प्रमुखांनी त्यांच्या सोईने दिनांक निश्चित करावी गौरी गणपती झाल्यानंतर घटक प्रमुखांनी त्यांच्या सोईने दिनांक निश्चित करावे पोलीस शिपाई

वरील दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे राज्यात ठिकठिकाणी महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती २०२१ अंतर्गत पोलीस शिपाई / बॅन्डस्मन / कारागृह शिपाई / पोलीस शिपाई चालक / सशस्त्र पोलीस शिपाई इ. पदांसाठी लेखी परीक्षा होत आहेत. या लेखात आपण या सर्व लेखी परीक्षांचे परीक्षा विश्लेषण (Exam Analysis), प्रश्नपत्रिका (Question Paper), उत्तरतालिका (Answer Key) आणि कट ऑफ (Cut Off), इ पाहणार आहोत. त्यामुळे ही Post तुम्ही Bookmark करून ठेवा.

Maharashtra Police Constable Bharti 2021 Exam Analysis | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 परीक्षा विश्लेषण

Maharashtra Police Constable Bharti 2021 Exam Analysis | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2021 परीक्षा विश्लेषण: महाराष्ट्र राज्यात ठिकठिकाणी घेण्यात आलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 परीक्षांचे विश्लेषण तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर Click करून बघू शकता.

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल 3 सप्टेंबर 2021 परीक्षा विश्लेषण (Exam Analysis)

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल 7 सप्टेंबर 2021 परीक्षा विश्लेषण (Exam Analysis)

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल 9 सप्टेंबर 2021 परीक्षा विश्लेषण (Exam Analysis)

Exam Pattern of Maharashtra Police Constable Exam | महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा नमुना

लेखी परीक्षेमध्ये पुढील विषयांचा समावेश असेल –

विभाग/विषय नाव एकूण प्रश्न एकूण गुण कालावधी
गणित 25 प्रश्न 25 गुण 90 मिनिट
बौद्धिक चाचणी 25 प्रश्न 25 गुण
मराठी व्याकरण 25 प्रश्न 25 गुण
सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी 25 प्रश्न 25 गुण
एकूण/Total 100 प्रश्न 100 गुण

Maharashtra Police Constable Question Papers 2021 | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2021

Maharashtra Police Constable Exam Question Papers 2021 | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा  प्रश्नपत्रिका 2021: महाराष्ट्र राज्यात ठिकठिकाणी घेण्यात आलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 लेखी परीक्षाचे प्रश्नपत्रिका तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर Click करून Download करू शकता.

औरंगाबाद पोलीस भरती 2021 SRPF 9 सप्टेंबर 2021 प्रश्नपत्रिका Download करा

पुणे गट क्र. 1 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 प्रश्नपत्रिका Download करा

पुणे गट क्र. 2 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 प्रश्नपत्रिका Download करा

नवी मुंबई गट क्र 11 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 प्रश्नपत्रिका Download करा

नागपूर गट क्र 4 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 प्रश्नपत्रिका Download करा

गोंदिया गट क्र 15 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 प्रश्नपत्रिका Download करा

दौड गट क्र 5 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 ची प्रश्नपत्रिका Download करा

दौड गट क्र 7 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 ची प्रश्नपत्रिका Download करा

रत्नागिरी पोलीस भरती 2021 बॅन्डस्मन 3 सप्टेंबर 2021 प्रश्नपत्रिका Download करा

कोल्हापूर पोलीस भरती 2021 बॅन्डस्मन 3 सप्टेंबर 2021 प्रश्नपत्रिका Download करा

Maharashtra Police Constable Exam Answer Keys 2021 | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा उत्तरतालिका

Maharashtra Police Constable Exam Answer Keys 2021 | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा उत्तरतालिका:महाराष्ट्र राज्यात ठिकठिकाणी घेण्यात आलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबल 2021 लेखी परीक्षाचे उत्तरतालिका तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर Click करून Download करू शकता.

औरंगाबाद पोलीस भरती 2021 SRPF 9 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

पुणे गट क्र. 1 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

पुणे गट क्र. 2 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

नवी मुंबई गट क्र 11 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

नागपूर गट क्र 4 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिकाDownload करा

गोंदिया गट क्र 15 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

दौंड गट क्र 7 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

दौंड गट क्र 5 पोलीस भरती 2021 SRPF 7 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

 

रत्नागिरी पोलीस भरती 2021 बॅन्डस्मन 3 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

कोल्हापूर पोलीस भरती 2021 बॅन्डस्मन 3 सप्टेंबर 2021 उत्तरतालिका Download करा

Maharashtra Police Constable Exam Cut Off 2021 | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा कट ऑफ 2021

Maharashtra Police Constable Exam Cut Off 2021 | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा कट ऑफ 2021: काही जिल्ह्यांसाठी परीक्षा संपल्यानंतर कॉन्स्टेबलसाठी महाराष्ट्र पोलीस भारती 2021 ची अपेक्षित कट ऑफ येथे देण्यात आलेला आहे. अपेक्षित कट ऑफ आमच्या तज्ञांनी केलेल्या विश्लेषणावर आणि मागील वर्षाच्या ट्रेंडवर आधारित आहे. सामान्य श्रेणीसाठी जिल्हावार अपेक्षित कटऑफ 100 पैकी सुमारे 88-92 गुण असेल.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Maharashtra Police Constable Question Papers and Answer Keys 2021, Download All PDFs_50.1
Maharashtra Exam Prime Test Pack

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?