Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Knowledge Quiz

General knowledge Quiz For MAHA-TAIT Exam: 14 February 2023 | MAHA-TAIT परीक्षेसाठी सामान्य अध्ययनाचे दैनिक क्विझ: 14 फेब्रुवारी 2023

MAHA-TAIT Exam Quiz: MAHA-TAIT परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. MAHA-TAIT Exam Quiz for General knowledge चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण MAHA-TAIT Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. MAHA-TAIT Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

MAHA-TAIT Exam Quiz : General knowledge

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट General knowledge Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता General knowledge Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. MAHA-TAIT Exam Quiz of General knowledge in Marathi आपली MAHA-TAIT Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

MAHA-TAIT Exam Quiz – General knowledge: Questions 

Q1. हडप्पा संस्कृतीतील नृत्य कलेचा एक ज्वलंत पुरावा कशा वरून मिळतो?

(a) लोथल

(b) हडप्पा

(c) मोहेंजोदारो

(d) कालीबंगन

Q2. लोकसभेत स्पीकरच्या  मताला ________ म्हणतात.

(a) मतदान करणे

(b) योग्य मत

(c) प्रत्यक्ष मतदान

(d) अप्रत्यक्ष मत

Q3. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत प्रोटेमचे कार्य खालीलपैकी कोणते आहे?

(a) वक्त्यांच्या अनुपस्थितीत सभागृहाचे कामकाज चालवणे.

(b) जेव्हा स्पीकर निवडला जाणार असेल तेव्हा स्पीकर म्हणून काम करने

(c) फक्त सदस्यांची निवडणूक प्रमाणपत्रे व्यवस्थित आहेत का ते तपासाने

(d) वरीलपैकी काहीही नाही

Q4. संसदेत अधिकृत विरोधी गट म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी_______ भाग गरज असते.

(a) एकूण सदस्य संख्येच्या 1/3 वा

(b) एकूण सदस्य संख्येच्या 1/4 वा

(c) एकूण सदस्य संख्येच्या 1/6 वा

(d) एकूण सदस्य संख्येच्या 1/10 वा

Q5. भारतीय राज्यघटनेतील निवडणुकीची पहिली भूतकाळातील पोस्ट प्रणाली …………… संविधानातून घेतली आहे:

(a) आयरिश

(b) कॅनेडियन

(c) युनायटेड स्टेट्स

(d) ब्रिटिश

Q6. खालीलपैकी कोणत्या अनुसूचीनुसार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेत जागा वाटप करण्याची तरतूद आहे?

(a) चौथी

(b) सहावी

(c) सातवी

(d) दुसरी

Q7.भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात केंद्र-राज्य संबंधांचा उल्लेख आहे?

(a) भाग IV (कलम 227 ते 234)

(b) भाग XI (अनुच्छेद 245 ते 255)

(c) भाग X (अनुच्छेद 234 ते 240)

(d) भाग XII (अनुच्छेद 265 ते 277)

Q8. ‘पृथ्वीराजरसो’ हे पुस्तक __________ यांनी लिहिले होते.

(a) जयदेव

(b) भवभूती

(c) चांद बरदाई

(d) बाणभट्ट

Q9. एखाद्या वस्तूला घासून चार्ज केल्यास त्याचे वजन  ______________.

(a) तंतोतंत स्थिर राहते

(b) किंचित वाढते

(c) किंचित कमी होते

(d) किंचित वाढू शकते किंवा किंचित कमी होऊ शकते

Q10.  स्केनट स्प्रेअर_________वर आधारित आहे.

(a) चार्ल्सचा नियम

(b) बॉयलचा नियम

(c) आर्किमिडीजचे तत्त्व

(d) बर्नौलीचे तत्त्व

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

MAHA-TAIT Exam Quiz – General knowledge: Solutions.

S1.Ans. (c)

Sol. A bronze statue of dancing girl was founded from Mohenjodaro. It was the evidence of the art of dance in the culture.

S2.Ans. (a)

Sol. The speaker’s vote in the Lok Sabha is called casting vote. A casting vote is a vote given to the presiding officer of a council or legislative body to resolve a deadlock and which can be exercised only when such a deadlock exists.

S3.Ans. (b)

Sol. The first meeting after the election when the Speaker and the Deputy Speaker are selected by members of the Parliament is held under the Protem Speaker.

S4.Ans. (d)

Sol. Officialy opposition group in the parliament required 1/10x of the total strength.

S5. Ans. (d)

Sol. The First Past the Post System (FPTP) of election within the Indian Constitution are borrowed from the British Constitution. The First Past the Post (FPTP) system is also known as the single majority system. In this voting method, the candidate with the highest number of votes in a constituency is declared the winner. This system is used in India in direct elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.

S6.Ans. (a)

Sol. The fourth schedule of the Indian Constitution provides for allocation of seats to the states and Union territories in Raya Sabha. The Constitution of India contains 12 schedules, initially it has 8 schedule in the original constitution.

S7.Ans. (b)

Sol.Part XI of the Indian constitution from article 245-263 deals with the provision of relationship between Union and the States.

S8.Ans. (c)

Sol.The Prithviraj Raso is an epic poem composed by court poet, Chand Bardai, on the life of Prithviraj III, a Chauhan king who ruled Ajmer & Delhi between 1165 & 1192.

S9.Ans.(d)

Sol.  If a body is charged by rubbing it, its weight may increase slightly or may decrease slightly.

S10.Ans.(d)

Sol. Bernoulli’s principle states that an increase in the velocity of the fluid during the flow results in simultaneous decrease in the pressure of fluid. The converse is also true, when pressed, low pressure is created in scent bottles. Due to this, liquid rises up the tube following Bernoulli’s principle and is pushed out through nozzle in the form of spray. Whereas, charle’s law states that the volume of an ideal gas at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature. On the other hand, according to Boyle’s law- Pressure of a given mass of an ideal gas is inversely proportional to its volume at a constant temperature.

FAQs: MAHA-TAIT Exam Quiz, General knowledge Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

General knowledge Quiz For MAHA-TAIT Exam: 14 February 2023_4.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.