Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Aptitude Quiz for TAIT Exam

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 13 February 2023 | MAHA-TAIT परीक्षेसाठी अभियोग्यता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 13 फेब्रुवारी 2023

MAHA-TAIT Exam Quiz: MAHA-TAIT परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. MAHA-TAIT Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण MAHA-TAIT Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. MAHA-TAIT Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

MAHA-TAIT Exam Quiz : Aptitude

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. MAHA-TAIT Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली MAHA-TAIT Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

MAHA-TAIT Exam Quiz – Aptitude: Questions  

Q1. सरळरूप द्या : b-[b-(a+b)-{b-(b-a-b)}+2a]

(a) 2b

(b) 1

(c) 0

(d) 3b

Q2. सरळरूप द्या: (213 x 213 + 187 x 187)

(a) 80338

(b) 80428

(c) 60338

(d) 60438

Q3. 4×4 + 10×3 –20×2 + 90 ला (x + 2) ने भागल्यावर बाकी किती राहील?

(a) 0

(b)-6

(c) 45

(d)-90

Q4. x2 + y2 = 45 आणि x – y = 5 असल्यास xy चे मूल्य काय असेल?

(a) 10

(b) 15

(c) 20

(d) 25

Q5. त्रिकोणाचा सर्वात लहान कोन हा सर्वात मोठ्या कोनापेक्षा 40° कमी असतो. जर सर्वात मोठा कोन 80° असेल, तर त्रिकोणाचा तिसरा कोन किती असेल?

(a) 40°

(b) 90°

(c) 80°

(d) 60°

Q6. जर DE ही रेषा इतर दोन बाजूंना छेदून त्रिकोण ABC च्या बेस BC ला समांतर काढली असेल, तर या केससाठी खालीलपैकी कोणते समीकरण योग्य आहे?

(a) AB/AD=AC/EC

(b) AD/AB=DB/EC

(c) AD/DB=EC/AE

(d) AD/DB=AE/EC

Q7. 1 किलो साखरेच्या किमतीत 30% वाढ झाली आहे आणि 48 रुपयांची वाढ झाली आहे. प्रति किलो साखरेची नवीन किंमत (रु. मध्ये) किती आहे?

(a) 178

(b) 160

(c) 208

(d) 216

Q8. तीन संख्यांची बेरीज 67 आहे. जर पहिल्या संख्येचे दुसऱ्या क्रमांकाचे गुणोत्तर 3 : 5 आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे तिसऱ्या क्रमांकाचे गुणोत्तर 4 : 7 असेल, तर दुसरी संख्या किती असेल?

(a) 20

(b) 24

(c) 18

(d) 16

Q9. A ने रु. 1800 च्या भांडवलाने व्यवसाय सुरू केला. 4 महिन्यांनंतर B रु. 3600 सह सामील झाला. व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर 6 महिन्यांनी C रु. 1200 सह सामील झाला. जर वर्षाच्या शेवटी एकूण नफा रु. 1760 असेल, तर  A चा हिस्सा (रु मध्ये) किती असेल?

(a) 540

(b) 660

(c) 840

(d) 720

Q10. 8 सलग पूर्णांकांची सरासरी 23/2 आहे तर  पहिल्या तीन पूर्णांकांची सरासरी किती आहे?

(a) 9

(b) 19/2

(c) 8

(d) 10

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 13 February 2023_40.1

MAHA-TAIT Exam Quiz – Aptitude: Solutions

S1. Ans.(c)

Sol.

Required b – [b – (a + b) – {b – (b – a – b) + 2a]

= b – [ b – a – b – b + b – a – b + 2a

= b – b  = 0

 

S2. Ans.(a)

Sol.

Required = (213² + 187²)

= (213 + 187)² – 2 × 213 × 187

= 160000 – 79662= 80338

 

S3. Ans.(b)

Sol.

(x + 2) = 0, x= -2

Putting x = -2 we get

= 4 (-2)4 + 10(-2)³ – 20 (-2)² + 90

= 64 + (-80) – 80 + 90

= -6

 

S4. Ans.(a)

Sol.

Given,

x² + y² = 45

x -y = 5

so, (x – y)² = x² + y² – 2xy

⇒ 25 = 45 – 2xy

xy = 10

 

S5. Ans.(d)

Sol.

Given,

Largest angle = 80°

So, smallest angle is 80° – 40° = 40°

Required third angle = 180° – 80° – 40° = 60°

 

S6. Ans.(d)

Sol

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 13 February 2023_50.1

 

S7. Ans.(c)

Sol.

Atq,

30% of initial price of sugar = 48 Rs

Then, initial price of sugar is  rs

Required new price of sugar = 160 + 48 = 208

 

S8. Ans.(a)

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 13 February 2023_60.1

S9. Ans.(b)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 13 February 2023_70.1

 

S10. Ans.(a)

Sol.

Average of 8 consecutive integers is also the half of 4th and 5th term.

So, average

4th term = 11 and 5th term = 12

First three numbers = 8, 9 and 10

Required average

 

FAQs: MAHA-TAIT Exam Quiz, Aptitude Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 13 February 2023_80.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.