Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Knowledge Quiz

General knowledge Quiz For MAHA-TAIT Exam: 06 February 2023 | MAHA-TAIT परीक्षेसाठी सामान्य अध्ययनाचे दैनिक क्विझ: 06 फेब्रुवारी 2023

MAHA-TAIT Exam Quiz: MAHA-TAIT परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. MAHA-TAIT Exam Quiz for General knowledge चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण MAHA-TAIT Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. MAHA-TAIT Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

MAHA-TAIT Exam Quiz : General knowledge

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट General knowledge Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता General knowledge Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. MAHA-TAIT Exam Quiz of General knowledge in Marathi आपली MAHA-TAIT Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

MAHA-TAIT Exam Quiz – General knowledge: Questions

Q1. भारतीय संसदे मध्ये______ यांचा समावेश होतो.

(a) लोकसभा आणि राज्यसभा

(b) लोकसभा, राज्यसभा आणि पंतप्रधान

(c) सभापती आणि लोकसभा

(d) राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा

Q2. आपल्या संविधानानुसार राज्यसभा ही _______ .

(a) दोन वर्षांतून एकदा विसर्जीत केली जाते.

(b) दर पाच वर्षांनी विसर्जित केले जाते.

(c) दर सहा वर्षांनी विसर्जित केले जाते.

(d) विसर्जित केली जात नाही.

Q3. खालीलपैकी कोणते विधान भारतीय संविधानात नमूद केलेले आहे?

  1. राष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसावा.
  2. संसदेत राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे असतील.

खालील पर्याय मधून योग्य उत्तर निवडा

(a) फक्त 1

(b) 1 आणि 2 दोन्ही

(c) फक्त 2

(d) 1 किंवा 2 नाही

Q4. आंतरराष्ट्रीय करारांच्या अंमलबजावणीसाठी संसद ____________ भारताच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागासाठी कोणताही कायदा करू शकते.

(a) सर्व राज्यांच्या संमतीने

(b) बहुसंख्य राज्यांच्या संमतीने

(c) संबंधित राज्याच्या संमतीने

(d) कोणत्याही राज्याच्या संमतीशिवाय

Q5. लोकसभेने विचारार्थ पाठवलेले वित्त विधेयक राज्यसभा जास्तीत जास्त किती कालावधीसाठी विलंब करू शकते?

(a) एक महिना

(b) एक वर्ष

(c) सात दिवस

(d) चौदा दिवस

Q6. खालीलपैकी कोणत्या सभागृहात अध्यक्ष त्या सभागृहाचा सदस्य नसतो?

(a) लोकसभा

(b) राज्यसभा

(c) विधानसभा

(d) विधान परिषद

Q7. खालीलपैकी कोणाला लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार नाही?

(a) भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक

(b) भारताचे महान्यायवादी

(c) सॉलिसिटर जनरल

(d) भारताच्या राष्ट्रपतींचे सचिव

Q8. लोकसभेतील जागांचे राज्यनिहाय वाटप 1971 च्या जनगणनेवर आधारित आहे हे कोणत्या वर्षापर्यंत अबाधित असणार आहे?

(a) 2031

(b) 2026

(c) 2021

(d) 2011

Q9. राज्यसभेत राष्ट्रपतींकडून किती सदस्य नामनिर्देशित केले जातात?

(a) 2

(b) 10

(c) 12

(d) 15

Q10. संसदेत सादर केलेल्या विधेयकाचे कधी कायद्यात रूपांतर होते?

(a) ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यावर

(b) राष्ट्रपतींनी त्याला संमती दिल्यावर

(c) पंतप्रधानांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यावर

(d) सर्वोच्च न्यायालयाने ते केंद्रीय संसदेच्या अधिकारात असल्याचे घोषित केल्यावर

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

MAHA-TAIT Exam Quiz – General knowledge: Solutions.

S1.Ans. (d)

Sol. Indian Parliament consist of President, the Lok Sabha and the Rajya sabha.

S2.Ans. (d)

Sol. Rajya Sabha is not a subject of dissolution. Lok Sabha dissolved on every five years.

S3.Ans. (b)

Sol. Art. 59 of the constitution-The president shall not be a member of the either House of Parliament or House of the legislatures of any state. So, both 1 and 2 are correct.

S4.Ans. (d)

Sol. Art 253- Parliament has power to make any law for the whole or any part of the country or territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or any decision made at any international conference, association or other body without the consent of any state.

S5.Ans. (d)

Sol. Rajya Sabha can delay the Finance Bill sent for its consideration by the Lok Sabha for a maximum period of fourteen days.

S6.Ans. (b)

Sol. The chairperson of Rajya sabha in not the member of house.

S7.Ans. (d)

Sol. The secretary to the president of India is not entitled to take part in the activities of Lok Sabha. Other can take part.

S8.Ans. (b)

Sol. The state wise allocation of seats in Lok Sabha is based on 1971 census and this remain upto 2026 under article 82.

S9.Ans. (c)

Sol. There are 12 members nominated by the president in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha (RS) or Council of States is the upper house of the Parliament of India. Membership is limited to 250 members, 12 of whom are nominated by the President of India for their contributions to art, literature, science, and social services. The remainder of the body is elected by the state and territorial legislatures.

S10.Ans. (b)

Sol. Under Article 53 of the constitution power of president mentioned. Any bill presented in parliament becomes an act after president’s assent.

FAQs: MAHA-TAIT Exam Quiz, General knowledge Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

General knowledge Quiz For MAHA-TAIT Exam: 06 February 2023_4.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.