Marathi govt jobs   »   Exam Syllabus   »   IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022

IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022, PO आणि क्लर्कसाठी तपशीलवार परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम

IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022: IBPS ने 06 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट @ibps.in वर ऑफिसर ग्रेड आणि लिपिक पदांसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.  महाराष्ट्रातील IBPS RRB बँकेत PO च्या 265 आणि क्लर्क च्या 343 रिक्त जागा जाहीर झाले आहेत. IBPS RRB च्या प्रिलिम्स 7, 13, 14, 20 आणि 21 ऑगस्ट 2022 रोजी आयोजित केल्या जातील. अधिकारी स्केल-I (PO) साठी IBPS RRB मुख्य परीक्षा 24 सप्टेंबर 2022 रोजी आणि ऑफिस असिस्टंट (क्लर्क) साठी 01 ऑक्टोबर 2022 रोजी घेतली जाईल. RRB भरतीमध्ये स्वारस्य असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी नवीनतम परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रमाची माहिती असणे आवश्यक आहे. या लेखात पोस्ट-वार तपशीलवार IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022 आणि परीक्षेचे स्वरूप प्रदान केले आहे.

IBPS RRB अधिसूचना 2022

IBPS RRB PO 2022: परीक्षेचे स्वरूप

IBPS RRB ऑफिसर स्केल-I (PO) 2022 परीक्षा तीन टप्प्यात घेण्यात येते म्हणजे.

 • प्रिलिम्स परीक्षा (पूर्व परीक्षा)
 • मेन्स परीक्षा (मुख्य परीक्षा)
 • मुलाखत

IBPS RRB PO प्रिलिम्स परीक्षेचे स्वरूप

IBPS RRB ऑफिसर Scale-1 प्रीलिम्स परीक्षेत केवळ दोन विभाग आहेत म्हणजेच Reasoning Ability आणि Quantitative Aptitude.

Sections No. of Questions No. of Marks Duration
Reasoning Ability 40 40 45 minutes
Quantitative Aptitude 40 40
Overall 80 80

IBPS RRB PO मेन्स परीक्षेचे स्वरूप

IBPS RRB ऑफिसर स्केल-1 मेन्स परीक्षेत विभागीय वेळ नसते. मुख्य परीक्षेत सामान्य जागरूकता आणि संगणक देखील विचारले जातात. इंग्रजी भाषा किंवा हिंदी भाषा निवडण्याचा एक पर्याय आहे.

Sections No. of Questions No. of Marks Duration
Reasoning Ability 40 50 2 hours
General Awareness 40 40
Quantitative Aptitude 40 50
English Language/Hindi Language 40 40
Computer Knowledge 40 20
Overall 200 200

अंतिम निवड उमेदवाराने मुख्य परीक्षेत आणि मुलाखतीत मिळवलेले गुणांच्या आधारे केली जाते. दोन्ही टप्प्यांमधील प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 1/4 नेगेटीव्ह गुण आहेत.

IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022, PO आणि क्लर्कसाठी तपशीलवार परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम_40.1
IBPS RRB PO Test Series

IBPS RRB Clerk 2022: परीक्षेचे स्वरूप

IBPS RRB Clerk 2022 परीक्षा दोन टप्प्यात घेण्यात येते म्हणजे.

 • प्रिलिम्स परीक्षा (पूर्व परीक्षा)
 • मेन्स परीक्षा (मुख्य परीक्षा)

IBPS RRB Clerk प्रिलिम्स परीक्षेचे स्वरूप

IBPS RRB Clerk प्रीलिम्स परीक्षेत देखील केवळ दोन विभाग विचारले जातात म्हणजेच Reasoning Ability आणि Quantitative Aptitude.

Sections No. of Questions No. of Marks Duration
Reasoning Ability 40 40 45 minutes
Numerical Ability 40 40
Overall 80 80

IBPS RRB Clerk मेन्स परीक्षेचे स्वरूप

IBPS RRB Clerk मेन्स परीक्षेत विभागीय वेळ नसते. मुख्य परीक्षेत सामान्य जागरूकता आणि संगणक देखील विचारले जातात. इंग्रजी भाषा किंवा हिंदी भाषा निवडण्याचा एक पर्याय आहे.

Sections No. of Questions No. of Marks Duration
Reasoning Ability 40 50 2 hours
General Awareness 40 40
Numerical Ability 40 50
English Language/Hindi Language 40 40
Computer Knowledge 40 20
Overall 200 200

IBPS RRB clerk ची अंतिम निवड मुख्य परीक्षेत उमेदवाराने मिळविलेल्या गुणांच्या आधारे केली जाते. दोन्ही टप्प्यांमधील प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 1/4 नेगेटीव्ह गुण आहेत.

IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022, PO आणि क्लर्कसाठी तपशीलवार परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम_50.1
IBPS RRB Clerk 2022 – Prelims – Marathi

IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022

RRB PO आणि RRB Clerk चा अभ्यासक्रम अगदी सारखाच आहे. या विभागात, आपण IBPS RRB परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाची विषयानुसार चर्चा करूयात. उमेदवार खाली दिलेल्या सारण्यांमध्ये IBPS RRB अभ्यासक्रम तपासू शकतात. 

IBPS RRB परीक्षेत समाविष्ट होणारे विषय खालीलप्रमाणे आहेतः

 1. Quantitative Aptitude
 2. Logical Reasoning
 3. English / Hindi Language
 4. Financial Knowledge
 5. General Awareness & Financial Awareness
 6. Computer Knowledge

IBPS RRB अभ्यासक्रम: Quantitative Aptitude

IBPS RRB PO आणि RRB Clerk या परीक्षेच्या पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षेसाठी Quantitative Aptitude आयबीपीएस आरआरबी 2022 चा अभ्यासक्रम समान आहे. IBPS RRB PO आणि RRB Clerk 2021 Quantitative Aptitude चा तपशीलवार अभ्यासक्रम खाली नमूद केला आहे.

Number System HCF and LCM Profit and Loss
Decimal Fractions Simple Interest Compound Interest
Time and Work Time and Distance Average
Age Problems Simplification Partnership
Percentage Ratio and Proportion Data Interpretation
Permutation and Combination Probability Quadratic Equations

IBPS RRB अभ्यासक्रम: Reasoning Ability

या विभागात तार्किक आणि शाब्दिक तर्क समाविष्ट आहे. विद्यार्थ्यांनीही या विभागासाठी चांगली तयारी केली पाहिजे. IBPS RRB PO आणि RRB Clerk 2022 रीझनिंगचा तपशीलवार अभ्यासक्रम खाली नमूद केला आहे.

Odd man out Analogy Syllogism
Coding-Decoding Blood Relation Alphabet Test
Blood Relation Series Test Ranking and Time
Causes and Effects Direction Test Sitting Arrangements
Decision Making Statement and Assumption Figure Series
Assertion and Reason Statement and Conclusion Word Formation
Statements and Action Courses Inequalities Puzzles

IBPS RRB अभ्यासक्रम: English/Hindi Language

विद्यार्थ्यांनी यासाठी चांगली तयारी केली असेल तर इंग्रजी भाषा विभाग बर्‍यापैकी स्कोअरिंग असल्याचे म्हटले जाते. या विभागात शब्दसंग्रह व्याकरणाशी संबंधित विषयांचा समावेश आहे. IBPS RRB PO आणि RRB Clerk 2021 English/Hindi language चा तपशीलवार अभ्यासक्रम खाली नमूद केला आहे.

English Langauge Syllabus

Reading Comprehension Cloze Test Fill in the blanks
Rearrangement of Sentences Jumbled Words Error Detection
Phrase Substitution One word substitution Idioms
Antonyms Synonyms

Hindi Langauge Syllabus

Vyakaran Paragraphs Fill in the blanks
Error Spotting Reading Comprehension Antonyms and Synonyms

IBPS RRB अभ्यासक्रम: Computer

मुख्य परीक्षेत संगणक भाषेचा विभाग विचारला जातो, संगणकाचा सविस्तर अभ्यासक्रम खाली दिलेल्या तक्त्यात नमूद केला आहे:

Computer Fundamentals Number System and Conversions
History of Computer Shortcut Keys
Software and Hardware Fundamentals Basic Knowledge of the Internet
MS Office Database
Networking Security Tools
Computer Abbreviations Computer Languages
Internet Input and Output Devices

IBPS RRB अभ्यासक्रम: General Awareness & Financial Awareness.

सर्वसाधारण जागरूकता आणि आर्थिक जागरूकता यांचा तपशीलवार अभ्यासक्रम खाली दिलेल्या तक्त्यात नमूद केला आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांचे गुण वाढविण्यासाठी या विभागासाठी चांगली तयारी केली पाहिजे.

GENERAL AWARENESS

India and International Current Affairs Banking Awareness
Countries and Currencies National Parks and Wildlife Sanctuaries
Banking Terms and Abbreviations Banking History
RBI Sports
Finance Sports
Books and Authors Agriculture
Fiscal Policies Budget
Government schemes Government policies

FINANCIAL AWARENESS

Latest Topics in News in Financial World Monetary Policy Budget and Economic Survey
Overview of Banking and Banking Reforms in India Bank Accounts and Special Individuals
Organizations Deposits Credit Loans
Advanced Non Performing Assets Asset Reconstruction Companies
NPAs Restructuring of Loans
Bad Loans Risk Management
BASEL I BASEL II
BASEL II ACCORDS
Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022, PO आणि क्लर्कसाठी तपशीलवार परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम_60.1
Maharashtra Exam Prime Test Pack

Sharing is caring!

FAQs

For which posts can I apply for IBPS RRB Exam?

You can apply for the post of IBPS RRB Office Assistant (Multipurpose), Officer Scale I, II, and III. However, one can apply only for one post under Officer Scale.

What is the duration and marks of the IBPS RRB Exam?

IBPS RRB Prelims Exam will be of 45 minutes of 80 marks. The IBPS RRB Mains Exam will be of 200 marks of 2 hours. The duration is different for the IBPS Officer Scale Post.

Is there a negative marking for IBPS RRB Exam?

Yes, there is a penalty of 0.25 marks for each incorrect answer. There is negative marking for prelims, mains, and single written test exams under RRB.