Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 20 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022: IBPS ने 20 ऑगस्ट 2022 रोजी IBPS RRB PO 2022 ची तिसरी शिफ्टची परीक्षा नुकतीच पार पडली. IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा चौथी शिफ्ट आणि दिनांक 21 ऑगस्ट 2022 देणार्‍या सर्व इच्छुक उमेदवारांनी IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 परीक्षा तपासणे आवश्यक आहे त्यामुळे परीक्षेची तयारी करण्यास मदत होईल. या लेखात, IBPS RRB PO शिफ्ट 3 परीक्षा विश्लेषण 2022 करण्यात आले आहे. या लेखात IBPS RRB PO तिसऱ्या शिफ्टच्या परीक्षेचे विश्लेषण केले आहे. सोबतच परीक्षेची काठिण्यपातळी, गुड अटेम्प्ट (Good Attempts) याबद्दल माहिती दिली आहे.

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: काठिण्यपातळी

20 ऑगस्ट 2022 रोजी IBPS RRB PO प्रिलिम्स परीक्षेच्या तिसऱ्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांनुसार परीक्षेची एकूणच काठीण्य पातळी मध्यम (Moderate) स्वरुपाची होती. उमेदवार खालील तक्त्यावरून परीक्षेची विभागवार काठीण्य पातळी तपासू शकतात. उमेदवार खाली नमूद केलेल्या तक्त्यावरून दोन्ही विषयांची काठीण्यपातळी तपासू शकतात.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022, 20th August Shift 3: Difficulty Level
Sections No. of questions Difficulty level
Reasoning Ability 40 Moderate
Quantitative Aptitude 40 Moderate
Overall 80 Moderate

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: गुड अटेम्प्ट 

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3 मधील गुड अटेम्प्ट परीक्षेच्या काठीण्य पातळीवर अवलंबून असतात, कारण IBPS RRB PO प्रिलिम्स तिसऱ्या शिफ्टची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती, त्यामुळे एकूण गुड अटेम्प्ट 54-60 च्या दरम्यान आहेत. गुड अटेम्प्ट प्रश्नांची संख्या, परीक्षेची काठीण्य पातळी, रिक्त पदांची संख्या इत्यादींवर देखील अवलंबून असतात. उमेदवार दिलेल्या तक्त्यामध्ये तपशीलवार विभागवार गुड अटेम्प्ट तपासू शकतात.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022, 20th August Shift 3: Good Attempts
Sections Good Attempts
Reasoning Ability 28-31
Quantitative Aptitude 26-29
Overall 54-60

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: विषयानुसार विश्लेषण

दोन्ही विभागांची पातळी मध्यम स्वरुपाची होती, त्यामुळे IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 विभागानुसार तपासणे फार महत्वाचे आहे. या लेखात प्रत्येक विषयातील प्रश्नांचा प्रकार आणि परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे ज्यामुळे उमेदवारांना त्यांच्या आगामी शिफ्टमध्ये परीक्षेसाठी मदत होईल.

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 20 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_40.1
IBPS RRB PO Test Series
IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1 IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: Reasoning Ability

IBPS RRB PO प्रिलिम्स तिसऱ्या शिफ्टसाठी उपस्थित झालेल्या उमेदवारांच्या मते, Reasoning Ability या विषयाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. Reasoning Ability मध्ये Puzzle, Coding-Decoding, Sitting Arrangement या घटकांवर प्रश्न विचारल्या गेले. Reasoning Ability मधील गुड अटेम्प्ट 28-31 आहेत. IBPS RRB PO दुसऱ्या शिफ्टमधील Reasoning Ability विभागात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022, 20th August Shift 3: Reasoning Ability
Name of the topics Number of questions
Category-Based Puzzle With Fruits 5
Designation Based Puzzle 5
Seating Arrangement 5
Uncertain Number of People (Linear Seating Arrangement) 5
Number Based 1
Word Formation 1
Syllogism 5
Inequality 5
Coding Decoding 1
Blood Relation 3
Direction & Distance 3
Number Pairing 1
Total 40

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3: Quantitative Aptitude

Quantitative Aptitude या विषयाची एकूण काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. Quantitative Aptitude मधील गुड अटेम्प्ट 25-27 आहेत उमेदवारांकडून मिळालेल्या पुनरावलोकनानुसार, IBPS RRB PO तिसऱ्या शिफ्टमधील Quantitative Aptitude विभागात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022, 20th August Shift 3: Quantitative Aptitude
Name of the topics Number of questions
Caselet DI 5
Arithmetic 10
Tabular DI 5
Line Graph DI 5
Approximation 5
Quadratic Equation 5
Missing Number Series 5
Total  40

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 20 ऑगस्ट शिफ्ट 3: व्हिडिओ विश्लेषण

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022 Shift 3: Video Analysis

FAQs: IBPS RRB PO Exam Analysis 2022 (Shift 3)

Q1. IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2022 तिसऱ्या शिफ्टची एकूण काठीण्य पातळी कशी होती?

Ans. IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2022 तिसऱ्या शिफ्टची एकूण पातळी मध्यम स्वरुपाची होती.

Q2. IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2022 तिसऱ्या शिफ्ट मधील Reasoning Ability विषयाचे गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

Ans IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2022 तिसऱ्या शिफ्ट मधील Reasoning Ability विषयाचे गुड अटेम्प्ट 28-31 आहेत.

Q3. IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2022 तिसऱ्या शिफ्ट मधील Quantitative Aptitude विषयाचे गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

Ans IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2022 तिसऱ्या शिफ्ट मधील Quantitative Aptitude विषयाचे गुड अटेम्प्ट 29-29 आहेत.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 20 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_40.1
IBPS RRB PO Test Series

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 20 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 20 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.