Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 20 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022: IBPS ने IBPS RRB PO प्रिलिम्स परीक्षा 2022 ची पहिली शिफ्ट 20 ऑगस्ट 2022 रोजी यशस्वीपणे पार पाडली. IBPS RRB PO च्या पहिल्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या विद्यार्थ्यांकडून तपशीलवार पुनरावलोकने मिळाल्यानंतर, आम्ही शेवटी IBPS RRB PO 2022 चे तपशीलवार परीक्षेचे विश्लेषण घेऊन आलो आहोत. या लेखात, आम्ही IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1 जसे की परीक्षेची काठिण्यपातळी, चांगला प्रयत्न इ. यावर चर्चा करणार आहोत.

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: काठिण्यपातळी

IBPS RRB PO शिफ्ट 1 मध्ये हजर झालेल्या उमेदवारांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानंतर, IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेची एकूण काठिण्यपातळी Moderate होती. उमेदवार खाली नमूद केलेल्या तक्त्यावरून दोन्ही विभागांची काठीण्यपातळी तपासू शकतात.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022, 20th August Shift 1: Difficulty Level
Sections Number of Questions Difficulty Level
Reasoning Ability 40 Moderate
Quantitative Aptitude 40 Moderate
Overall 80 Moderate

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: चांगला प्रयत्न

IBPS RRB PO 2022 1ली शिफ्ट संपली आहे आणि 1ल्या शिफ्टला हजर झालेल्या इच्छुकांनी IBPS RRB PO परीक्षेचे विश्लेषण आणि IBPS RRB PO परीक्षा 2022 मध्ये कशी कामगिरी केली आहे याची कल्पना येण्यासाठी चांगले प्रयत्न तपासले पाहिजेत. चांगले प्रयत्न अनेकांवर अवलंबून असतात. परीक्षेची काठीण्यपातळी, परीक्षेत बसलेले उमेदवार, रिक्त पदांची संख्या इ.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022 Shift 1: Good Attempts
Section Good Attempts
Reasoning Ability 29-32
Quantitative Aptitude 26-28
Total 55-60

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: विभागवार

दोन्ही विभागांची पातळी वेगळी होती, त्यामुळे IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 विभागानुसार तपासणे फार महत्वाचे आहे. आमच्या तज्ञ आणि उमेदवारांनुसार, एकूणच IBPS RRB PO 1ली शिफ्ट परीक्षा सोपी होती. येथे आम्ही संपूर्ण विषयवार आणि विभागवार विश्लेषण दिले आहे.

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 20 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_40.1
IBPS RRB PO Test Series

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: Reasoning Ability

IBPS RRB PO परीक्षा 2022 शिफ्ट 1 मधील तर्क क्षमता विभागाची काठीण्यपातळी Easy ते Moderate सुलभ होती.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022 Shift 1: Reasoning Ability
Topic No. of questions
Uncertain Number of Persons (Row Seating Arrangement)- 13 Persons 5
Month & Date Based Puzzle(September – December -15, 22) 5
Square Based Seating Arrangement) 5
Linear Seating Arrangement- North Facing 5
Meaningful Word 1
Syllogism 3-5
Inequality 4
Direction & Distance 3
Blood Relation 4
Alphanumeric Series 3
Number Based 1
Word Pairing 1
Total 40

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: Quantitative Aptitude

IBPS RRB PO 2022 परीक्षेच्या पहिल्या शिफ्टच्या Quantitative Aptitude विभागाची पातळी Moderate होती. येथे आम्ही आज IBPS RRB PO 1ली शिफ्टमधील Quantitative Aptitude विभागात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022 Shift 1: Quantitative Aptitude
Topic No. of questions
Arithmetic word problems 12
Wrong Number Series 5
Approximation 5
Quadratic Equation 5
Caselet DI 3
Line Graph DI 5
Tabular DI 5
Total 40

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022 20 ऑगस्ट शिफ्ट 1: व्हिडिओ विश्लेषण

IBPS RRB PO Exam Analysis 2022: Video Analysis

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 20 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_40.1
IBPS RRB PO Test Series

Sharing is caring!