Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Daily Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Quantitative Aptitude : Questions

दिशानिर्देश (1 – 5): खाली दिलेला रेषा आलेख पाच शेतकऱ्यांनी (P, Q, R, S आणि T) उत्पादित केलेल्या चांगल्या प्रतीच्या तांदळाच्या टक्केवारीचे वितरण दर्शवितो. डेटा काळजीपूर्वक वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_40.1

Note:

Total rice produced by each farmer  (Good quality rice produced + bad quality rice produced)

Q1. P आणि T ने त्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी अनुक्रमे 20% आणि 25% निकृष्ट दर्जाच्या तांदूळाचे उत्पादन केले, तर या दोन शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या एकूण तांदळातील फरक शोधा?

(a) 410 क्विंटल

(b) 400 क्विंटल

(c) 440 क्विंटल

(d) 420 क्विंटल

(e) 480 क्विंटल

 

Q2. P आणि T एकत्रितपणे उत्पादित केलेल्या चांगल्या प्रतीच्या तांदळाची सरासरी काढा?

(a) 1960 क्विंटल

(b) 2060 क्विंटल

(c) 2160 क्विंटल

(d) 2180 क्विंटल

(e) यापैकी नाही

 

Q3. जर Q आणि R ने त्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी अनुक्रमे 96% आणि 90% चांगल्या प्रतीचा तांदूळ उत्पादित केला, तर R ने उत्पादित केलेला खराब दर्जाचा तांदूळ Q ने उत्पादित केलेल्या खराब दर्जाच्या तांदूळापेक्षा किती टक्के जास्त किंवा कमी आहे ते शोधा?

(a) 60%

(b) 50%

(c) 40%

(d) 45%

(e) 30%

Q4. S ने उत्पादित केलेला चांगल्या प्रतीचा तांदूळ आणि खराब प्रतीचा तांदूळ यांचे गुणोत्तर 9 : 2 असल्यास, S ने उत्पादित केलेल्या खराब प्रतीच्या तांदूळ आणि R ने उत्पादित केलेल्या चांगल्या प्रतीच्या तांदळाचे गुणोत्तर शोधा?

(a) 16 : 55

(b) 16 : 35

(c) 16 : 25

(d) 16 : 65

(e) 16 : 45

 

Q5. पाचही शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला एकूण चांगल्या प्रतीचा तांदूळ हा या पाच शेतकऱ्यांनी मिळून उत्पादित केलेल्या एकूण निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाच्या 600% असेल, तर Q द्वारे उत्पादित केलेल्या चांगल्या प्रतीचा तांदूळ या पाच शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या एकूण निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाच्या किती टक्के आहे?

(a) 80%

(b) 150%

(c) 120%

(d) 160%

(e) 200%

General Knowledge Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For Talathi Bharti

दिशानिर्देश (6-10): खाली दिलेला आलेख दर्शवितो की 2016 आणि 2017 मध्ये पाच वेगवेगळ्या IIT मध्ये B.TECH अभ्यासक्रमासाठी एकूण विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. आलेख काळजीपूर्वक वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या:

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_50.1

Q6.  जर  11 (1/9) % एकूण विद्यार्थ्यांनी 2016 मध्ये आयआयटी दिल्लीमध्ये प्रवेश घेतला आणि 14(2/7) % 2017 मध्ये IIT MADRAS मध्ये प्रवेश घेतलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ‘SC’ प्रवर्गातील आहेत तर 2016 आणि 2017 या दोन्ही IIT मधून ‘SC’ वर्गात नसलेले एकूण विद्यार्थी शोधा?

(a) 640

(b) 560

(c) 680

(d) 600

(e) 640

 

Q7. 2016 मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांपैकी IIT MADRAS मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी मुली आणि मुलांचे गुणोत्तर 1 : 5 आहे, तर 2016 मध्ये एकूण मुलांनी IIT MADRAS मध्ये प्रवेश घेतला हे प्रमाण एकूण विद्यार्थ्यांपेक्षा किती टक्के कमी आहे (वर्ष 2017)? 

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_60.1

 

Q8. दोन्ही वर्षांत आयआयटी कानपूरमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची सरासरी आणि दोन्ही वर्षांत आयआयटी गुहावतीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची सरासरी यातील फरक शोधा?

 (a) 120

(b) 100

(c) 160

(d) 170

(e) 150

 

Q9. वर्ष 2016 मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 50% आणि वर्ष 2017 मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 25% विद्यार्थी अनुक्रमे सामान्य आणि OBC श्रेणीतील IIT DELHI मध्ये प्रवेश घेतात. मग वर्ष 2016 मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला ते सामान्य श्रेणीतील, IIT दिल्लीमध्ये 2017 मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांपेक्षा किती टक्के जास्त विद्यार्थी OBC श्रेणीतील प्रवेश घेतात?

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_70.1

 

Q10. 2016 मध्ये IIT मद्रास किंवा IIT गुवाहाटी मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आणि IIT दिल्ली आणि IIT मुंबई मध्ये 2017 मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला याचे गुणोत्तर शोधा?

(a) 39 : 25

(b) 26 : 57

(c) 59 : 26

(d) 26 : 59

(e) 21 : 26

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 24 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

दिशानिर्देश (11-15): दिलेल्या रेषेचा आलेख काळजीपूर्वक अभ्यासा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

दिलेला आलेख 2016 मध्ये सहा वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या एकूण पुरुष आणि महिलांची संख्या दर्शवितो

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_80.1

Q11. सरासरी  कंपनी X, Y आणि K मधील महिला कर्मचार्‍यांची संख्या कंपनी X, Y आणि L मध्ये पुरुष कर्मचाऱ्यांची सरासरी संख्येपेक्षा किती/कमी आहे.?

(a) 350

(b) 400

(c) 200

(d) 300

(e) 250

 

Q12. L कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या कंपनी K आणि L मधील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित संख्येच्या किती टक्के आहे?

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_90.1

Q13. जर  2016 आणि क्रमांकाच्या तुलनेत 2017 मध्ये Y आणि Z कंपनीतील पुरुष कर्मचाऱ्यांमध्ये अनुक्रमे 10% आणि 20% वाढ झाली आहे. 2016 च्या तुलनेत 2017 मध्ये Y आणि Z मधील महिला कर्मचार्‍यांची संख्या अनुक्रमे 30% आणि 40% ने कमी झाली आहे. 2017 मध्ये कंपनी Y ते कंपनी Z मधील कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण गुणोत्तर शोधा.?

(a) 97 : 112

(b) 91 : 112

(c) 113 : 83

(d) 112 : 97

(e) 83 : 113

 

Q14. जर L कंपनीतील 25% महिला कर्मचारी निरक्षर असतील आणि त्याच कंपनीतील पुरुष साक्षर आणि (पुरुष) निरक्षर यांचे गुणोत्तर 4 : 5 असेल तर कंपनी L मध्ये एकूण निरक्षर कर्मचारी K कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी किती टक्के आहे?

 (a) 48%

(b) 52%

(c) 32%

(d) 36%

(e) 42%

 

Q15. जर दुसरी कंपनी A असेल ज्यामध्ये  कंपनी M मधील एकूण कर्मचार्‍यांपैकी पुरुष कर्मचार्‍यांची संख्या 40% आहे आणि कंपनी X मधील एकूण कर्मचार्‍यांपैकी महिला कर्मचारी निम्मे आहेत तर कंपनी A मध्ये एकूण कर्मचारी शोधा?

(a) 2250

(b) 2850

(c) 3250

(d) 3600

(e) 2640

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_100.1

 

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Quantitative Aptitude : Solutions

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_110.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_120.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_130.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_140.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_150.1

 

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_160.1

 

 

 

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_170.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Quantitative Aptitude चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

 

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_180.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_190.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_210.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 25 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 25 जून 2022_220.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.