Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 15 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 15 जून 2022

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Questions

दिशानिर्देश  (१-५): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे द्या:

आठ व्यक्ती A, B, C, D, E, F, G आणि H एका गोलाकार टेबलाभोवती मध्यभागी तोंड करून बसतात. G, F च्या उजवीकडे चौथा बसतो. G आणि B मध्ये दोन व्यक्ती बसतात. C, B च्या उजवीकडे तिसरा बसतो. C आणि D मध्ये दोन व्यक्ती बसतात. E, A च्या उजवीकडे तिसरा बसतो जो C च्या जवळ बसलेला नाही.

Q1. खालीलपैकी कोण B च्या डावीकडे तिसरे बसले आहे?

(a) G

(b) E

(c) H

(d) C

(e) यापैकी नाही

 

Q2. खालीलपैकी योग्य विधान शोधा.

(a) H आणि D शेजारी आहेत

(b) A हा D च्या लगेच डावीकडे बसतो

(c) F आणि H एकमेकांच्या विरुद्ध बसतात

(d) H हा E च्या उजवीकडे दुसरा बसतो

(e) काहीही खरे नाही

 

Q3. खालीलपैकी कोण F च्या उजवीकडे पाचवा बसला आहे?

(a) A

(b) D

(c) E

(d) C

(e) यापैकी नाही

 

Q4. D आणि E मध्ये किती व्यक्ती बसतात?

(a) एक

(b) चार

(c) तीन

(d) दोन

(e) काहीही नाही

General Knowledge Daily Quiz in Marathi : 15 June 2022 – For Talathi Bharti

Q5. खालील पाच पैकी चार ठराविक रीतीने सारखे असतात आणि एक गट तयार करतात, खालीलपैकी कोणता गट या गटाचा नाही?

(a) C, A

(b) D, E

(c) B, C

(d) G, F

(e) H, B

 

दिशानिर्देश  (6-10): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे द्या.

उत्तरेकडे तोंड करून सरळ रेषेत अकरा लोक बसलेले आहेत. D एका टोकापासून चौथा बसला आहे. D आणि F मध्ये तीन लोक बसले आहेत. F आणि C मध्ये पाच लोक बसले आहेत. C आणि P मध्ये दोन लोक बसले आहेत. A, P च्या उजवीकडे चौथा बसला आहे. A आणि R मध्ये सात लोक बसले आहेत. दोन लोक बसले आहेत R आणि E मध्ये. G हा H च्या डावीकडे तिसरा बसला आहे. M, N च्या उजवीकडे बसला आहे.

Q6. N च्या उजवीकडे तिसरे कोण बसले आहे?

(a) C

(b) P

(c) E

(d) F

(e) यापैकी नाही

 

Q7. किती जण P च्या उजवीकडे बसले आहेत?

(a) चार

(b) सहा

(c) पाच

(d) तीन

(e) यापैकी नाही

 

Q8. खालीलपैकी F चे शेजारी कोण आहेत?

(a) E, H

(b) P, G

(c) A, P

(d) R, H

(e) यापैकी नाही

 

Q9. खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

(a) D हा R च्या उजवीकडे तिसरा बसलेला आहे

(b) N आणि C टोकाला बसलेले आहेत

(c) P आणि F जवळचे शेजारी आहेत

(d) A हा M च्या उजवीकडे दुसऱ्या बाजूला बसलेला आहे

(e) काहीही बरोबर नाही

 

Q10. खालीलपैकी चार विशिष्ट प्रकारे समान आहेत आणि एका गटाशी संबंधित आहेत. खालीलपैकी कोणता गटाचा  भाग नाही?

(a) R, H

(b) G, F

(c) H, E

(d) E, F

(e) M, P

 

दिशानिर्देश (11-15): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे द्या:

दोन ओळींमध्ये बारा लोक बसलेले आहेत जे एकमेकांना समांतर आहेत. पंक्ती 1- A, B, C, D, E, F दक्षिणेकडे तोंड करून बसले आहेत. पंक्ती 2- P, Q, R, S, T, आणि U उत्तरेकडे तोंड करून बसलेले आहेत. A हा D च्या उजवीकडे तिसरा बसला आहे आणि त्यापैकी एक टोकाला बसला आहे. जो D च्या समोर बसला आहे, तो R च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. दोन लोक R आणि Q च्या मध्ये बसले आहेत. Q आणि P मध्ये तीन लोक बसले आहेत. F, E च्या उजवीकडे चौथा बसला आहे. F एका टोकाला बसलेला नाही. T हा U  च्या डावीकडे तिसरा बसलेला आहे. B आणि E हे शेजारी नाहीत.

Q11. त्यापैकी किती C च्या उजवीकडे बसले आहेत?

(a) ठरवता येत नाही

(b) दोन

(c) तीन

(d) एक

(e) चार

 

Q12. U च्या डावीकडे दुसऱ्या  स्थानावर कोण बसले आहे?

(a) P

(b) R

(c) Q

(d) S

(e) ठरवता येत नाही

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 14 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

Q13. डाव्या टोकाला कोण बसले आहे?

(a) U

(b) E

(c) A

(d) R

(e) Q

 

Q14. खालील पाच पैकी चार एका प्रकारे समान आहेत आणि एका गटाशी संबंधित आहेत. खालीलपैकी कोण गटाचा  भाग नाही?

(a) T

(b) C

(c) B

(d) P

(e) Q

 

Q15. R च्या उजवीकडे तिसरे कोण बसले आहे?

(a) U

(b) S

(c) Q

(d) P

(e) यापैकी नाही

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Adda247 App

 

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Solutions

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 15 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 15 जून 2022_4.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 15 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 15 जून 2022_5.1

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 15 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 15 जून 2022_6.1

MPSC Deputy Director Recruitment 2022 Notification, MPSC उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय भरती 2022_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.