Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021,...

IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषण 2021 | IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, 18th December Shift-2 Detailed Review

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021 Shift 2 | IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषण 2021 Shift 2

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, 18th December Shift-2 Detailed Review: IBPS ने 12, 18 आणि 19 डिसेंबर 2021 साठी IBPS Clerk Prelims परीक्षा 2021 दररोज चार शिफ्टमध्ये शेड्यूल केली आहे. येथे आम्ही तुमच्यासाठी 2ल्या दिवसाची 1ली शिफ्ट IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषण (IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021) घेऊन आलो आहोत ज्यामध्ये overall good attempts आणि तपशीलवार विभागवार विश्लेषण आहे. IBPS Clerk Prelims 2021 च्या आगामी शिफ्टमध्ये परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी या विश्लेषणामुळे नक्कीच फायदा होईल. 18 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या Shift-1 हे Exam Analysis या आधी करण्यात आली आहे.

IBPS Clerk Exam Analysis 18th December 2021, Shift 2- Good Attempts

IBPS Clerk Exam Analysis 18th December 2021, Shift 2- Good Attempts: IBPS Clerk Prelims शिफ्ट 2 (18 डिसेंबर) साठी Good Attempts खाली दिले आहेत. Good Attempts चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही, अनेक विद्यार्थी Good Attempts विषयी आणि कट ऑफबद्दल गोंधळून जातात. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या प्रयत्नांची फक्त सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल. IBPS Clerk Prelims Good Attempts खाली टेबलमध्ये दिले आहेत.

Section Good Attempts Difficulty Level
English 22-24 Easy to moderate
Reasoning Ability 27-29 Easy to moderate
Quantitative Ability 21-23 Easy to moderate
Overall 70-76 Easy to moderate

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis Section-Wise

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis Section-Wise: उमेदवार आजच्या IBPS Clerk Prelims 2021 परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विभागाच्या परीक्षेचे पुनरावलोकन (IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021) तपासू शकतात. IBPS Clerk Prelims परीक्षेत English, Reasoning, Quantitative Aptitude असे तीन Section वर प्रश्न विचारले गेले. IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषणाचा प्रत्येक विभागाचे स्वतंत्रपणे तपशीलवार विश्लेषण (IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021) या लेखात दिले आहे.

IBPS Clerk Admit डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

IBPS Clerk Exam Analysis 2021 – Reasoning Ability 

IBPS Clerk Prelims परीक्षा 2021 चा Reasoning Ability Section हा Easy to moderate स्वरूपाचा होता. sitting arrangement आणि puzzles यावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषण 2021, 18 डिसेंबर, शिफ्ट-2 मध्ये Reasoning Ability section मधील topic-wise विभागणी खालील तक्त्यात दिली आहे.

  • Month + date based puzzle: 8 person (5 ques)
  • day based: 7 person(5 ques)
IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, Shift 2 – Reasoning Ability
Topics No. of Questions Difficulty Level
Puzzles and Seating Arrangement 10 Easy to Moderate
Syllogism 03-04 Easy
Inequalities 03 Easy to Moderate
Blood relation 03 Easy
Digit series 05 Easy
Pair formation 01 Easy
Direction distance 03 easy to moderate
Word formation 01 Moderate
Chinese coding 05 easy
Total 35 Easy to Moderate

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, 18th December Shift-1

IBPS Clerk Exam Analysis 2021 – Quantitative Aptitude

IBPS Clerk Prelims परीक्षा 2021 मध्ये Quantitative Aptitude ची काठीण्यापातली व topic-wise विभागणी खालील तक्त्यात दिली आहे.

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, Shift 2- Quantitative Aptitude
Topic No. of Questions Level
Data Interpretation (Caselet DI, Bar Graph DI) 10 Easy to Moderate
Simplification 12-13 Easy to Moderate
Missing Number Series 05 Easy
Arithmetic 12-13 Easy to Moderate
Total 35 Easy to Moderate

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, 12th December Shift-1

IBPS Clerk Exam Analysis 2021 – English Language

IBPS Clerk Prelims परीक्षा 2021 मध्ये English Language ची काठीण्यापातली व topic-wise विभागणी खालील तक्त्यात दिली आहे.

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, Shift 2 – English Language
Topic No. of Questions Difficulty Level
Reading Comprehension 09 Easy
Error Detection 05 Easy
Mis-spelt 06 Easy
Phrase Replacement 05 Easy
Para Jumble 05 easy
Total 30 Easy

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, 12th December Shift-2

IBPS Clerk Prelims Exam Shifts

IBPS Clerk Prelims Exam Shifts: खालील तक्त्यात IBPS Clerk Prelims Exam Shifts चे वेळापत्रक दिले आहे.

IBPS Clerk Exam Date Shift 1 Shift 2 Shift 3 Shift 4
12th December 2021 09:00 am – 10:00 am 11:30 am

– 12:30 pm

02:00 pm – 03:00 pm 04:30 pm – 05:30 pm
18th December 2021 09:00 am – 10:00 am 11:30 am– 12:30 pm 02:00 pm – 03:00 pm 04:30 pm – 05:30 pm
19th December 2021 09:00 am – 10:00 am 11:30 am– 12:30 pm 02:00 pm – 03:00 pm 04:30 pm – 05:30 pm

FAQs: IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021

Q1. IBPS Clerk Prelims 2021 Shift 2 परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

उत्तर. IBPS Clerk Prelims 2021 साठी पहिल्या शिफ्टचे good attempts 70-76 आहेत.

Q2. IBPS Clerk Prelims 2021 18 डिसेंबर, शिफ्ट-2 च्या Puzzle वर किती प्रश्न विचारले गेले?

उत्तर IBPS Clerk Prelims 2021 18 डिसेंबर, शिफ्ट-1 च्या Puzzle वर 10 प्रश्न विचारले गेले.

Q3. IBPS Clerk Prelims 2021 Shift 2 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

उत्तर. IBPS Clerk Prelims 2021 ची एकूण काठीण्य पातळी Easy to Moderate होती.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS Clerk Prelims 2021 Full Length Test Series
IBPS Clerk Prelims 2021 Full Length Test Series

Sharing is caring!

FAQs

What was the level of IBPS Clerk Prelims Exam 2021 Shift 2?

The level of IBPS Clerk Exam 2021 Shift 2 was Easy to Moderate.

Which is the most challenging section in IBPS Clerk Exam 2021 Shift 1?

The most challenging section in IBPS Clerk Exam 2021 Shift 1 was Quantitative Aptitude.

Is there any sectional timing in IBPS Clerk Prelims Exam 2021?

Yes, there is a sectional timing for each section in IBPS Clerk 2021 Prelims.