Marathi govt jobs   »   IBPS क्लार्क 2023 अधिसूचना   »   IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023, शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर पूर्ण पुनरावलोकन

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023

IBPS ने IBPS क्लार्क प्रिलिम्स परीक्षा 2023, 26 आणि 27 ऑगस्ट रोजी आठ शिफ्ट मध्ये घेण्यात अली आहे. आज IBPS क्लार्क परीक्षा 2023 ची पहिली शिफ्ट 2 सप्टेंबर 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. आज एकूण चार शिफ्टचे वेळापत्रक ठरले असून, त्यातून पहिली शिफ्ट यशस्वीपणे आयोजित करण्यात आली आहे. आता, विद्यार्थी संपूर्ण IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर मिळविण्यासाठी उत्सुक आहेत. तुम्हाला परीक्षेची सविस्तर कल्पना देण्यासाठी, आमच्या टीमने खूप प्रयत्न केले आहेत. आम्ही इच्छुकांशी सतत संवाद साधला आहे आणि IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर कव्हर केले आहे. आमच्या तज्ञांच्या दृष्टिकोनातून शिफ्टचे संपूर्ण पुनरावलोकन मिळविण्यासाठी हे पोस्ट पहा.

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर: काठीण्य पातळी

ज्या विद्यार्थ्यांनी IBPS क्लार्क परीक्षा 2023 दिली आहे ते IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर द्वारे अत्यंत फायदेशीर ठरतील. यामुळे त्यांना परीक्षेच्या काठीण्य पातळीबद्दल योग्य दृष्टीक्षेप मिळेल आणि याद्वारे ते त्यांचा पेपर चांगला होता की नाही याचा आढावा घेऊ शकतात. IBPS क्लार्क परीक्षा 2023 ची पहिली शिफ्ट भारतातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून आली आहे. आम्ही परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांशी संवाद साधला आहे आणि त्यांना पेपरच्या काठीण्य पातळीबद्दल विचारले आहे. पेपर सोपी ते मध्यम असल्याचा दावा त्यांनी केला. म्हणून, आमच्या IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर नुसार, आम्ही तुमच्या संदर्भासाठी विभागांनुसार काठीण्यपातळी सूचीबद्ध केली आहे.

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023, शिफ्ट 1 2 सप्टेंबर: काठीण्यपातळी
विभाग  काठीण्यपातळी
तर्क क्षमता सोपी ते मध्यम
संख्यात्मक क्षमता सोपी ते मध्यम
इंग्रजी भाषा सोपी
एकूणच सोपी ते मध्यम

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर: चांगला प्रयत्न

ज्या उमेदवारांनी 2 सप्टेंबर रोजी IBPS क्लार्क 2023 शिफ्ट 1 ची परीक्षा दिली आहे त्यांना चांगल्या प्रयत्नांची पातळी जाणून घेण्यासाठी उत्सुकता आहे. आमच्या IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर सह आम्ही उमेदवारांना चांगल्या प्रयत्नांबद्दल तपशीलवार ज्ञान मिळवून देऊ. पेपरचे चांगले प्रयत्न सरासरी प्रयत्न, पेपरची काठीण्यपातळी आणि बरेच काही यावर अवलंबून असतात. खाली नमूद केलेल्या तक्त्यामध्ये, आम्ही विविध विभागांनुसार IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबरचे चांगले प्रयत्न दिले आहेत.

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023, शिफ्ट 1 2 सप्टेंबर: चांगला प्रयत्न
विभाग चांगले प्रयत्न
तर्क क्षमता 28-30
संख्यात्मक क्षमता 24-27
इंग्रजी भाषा 23-25
एकूणच 75-82

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर: विभागवार विश्लेषण

IBPS क्लार्क परीक्षा 2023 मध्ये एकूण तीन विभाग आहेत ज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगले गुण मिळवायचे आहेत. संख्यात्मक क्षमता, तर्क क्षमता आणि इंग्रजी भाषा असे तीन विभाग केले आहेत. दिलेल्या विभागातील विद्यार्थ्यांना एकूण 100 प्रश्नांचे वाटप केले जाईल. उमेदवारांना दिलेल्या मुदतीत सर्व प्रश्न पूर्ण करावे लागतील. या लेखात आम्ही तुमच्या सोयीसाठी विभागवार IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबरचा तपशीलवार उल्लेख केला आहे.

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023: तर्क क्षमता

या विभागातील उमेदवारांना प्रत्येकी एक गुण असलेले एकूण 35 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. हा विभाग पूर्ण करण्यासाठी एकूण 20 मिनिटे होती. आमच्या IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर आणि उमेदवारांच्या फीडबॅकनुसार, खालील विभागाची पातळी सोपी ते मध्यम होती. येथे, या विभागात विचारलेले विषय दिले आहेत.

IBPS Clerk Exam Analysis 2023, Shift 1, 2 September: Reasoning Ability
Topic No. Of Questions
Month & Date Based Puzzle 5
Circular Seating Arrangement 5
Uncertain Number of Persons- Linear Seating Arrangement 3
Linear Seating Arrangement 5
3 Digit Series 5
Syllogism 4
Inequality 3
Blood Relation 3
Alphabet Based 1
Pair Formation 1
Total 35

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023: संख्यात्मक क्षमता

आम्हाला मिळालेल्या फीडबॅकनुसार या विभागाची अडचण पातळी सोपी ते मध्यम होती. त्यातील बहुतांश प्रश्न विद्यार्थ्यांना सहज सोडवता आले. तथापि, आम्ही आमच्या IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबरमध्ये या विभागाचे विषयवार वेटेज येथे तपशीलवारपणे नमूद केले आहे.

Arithmetic:

  • SI & CI
  • Ages – 1
  • Mixture & Alligation – 1
  • Mensuration – 1
  • Speed and Distance – 1
  • Time and Work – 1
  • Partnership – 1
IBPS Clerk Exam Analysis 2023, Shift 1 2 September: Numerical Ability
Topic No. Of Questions
Simplification 15
Missing Number Series 5
Arithmetic 10
Bar Graph Data Interpretation 5
Total 35

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023: इंग्रजी भाषा

सर्व विभागांपैकी, इंग्रजी भाषा विभागात प्रत्येकी 1 गुण असलेले 30 प्रश्न आहेत. परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांशी आम्ही सविस्तर संभाषण केले आणि या विभागाची पातळी सोपी असल्याचे आढळून आले. आमच्या IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023 शिफ्ट 1, 2 सप्टेंबर नुसार, खालील विभागात महत्त्वपूर्ण विषय समाविष्ट आहेत ज्यांचा आम्ही खालील तक्त्यामध्ये उल्लेख केला आहे.

IBPS Clerk Exam Analysis 2023, 2 September Shift 1: English Language
Topic No. Of Questions
Reading Comprehension 9
Match the Column 1
Misspelt 5
Cloze Test 7
Error Detection 6
Word Usage 2
Total 30

IBPS क्लार्क परीक्षा विश्लेषण 2023, 2 सप्टेंबर शिफ्ट 1: व्हिडिओ विश्लेषण पहा

IBPS क्लार्क परीक्षेचे स्वरूप 2023

खालील सारणी प्रिलिम्स स्टेजसाठी तपशीलवार IBPS क्लार्क परीक्षा पॅटर्न 2023 दर्शवते.

IBPS क्लार्क परीक्षा नमुना 2023 प्रिलिम्ससाठी
अ.क्र. विभाग प्रश्नांची संख्या कमाल गुण    कालावधी
1 इंग्रजी भाषा 30 30 20 मिनिटे
2 संख्यात्मक क्षमता 35 35 20 मिनिटे
3 तर्क क्षमता 35 35 20 मिनिटे
एकूण 100 100 60 मिनिटे

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

IBPS Clerk Test Series 2023
IBPS Clerk Test Series 2023

Sharing is caring!