Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट...

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 4, 03 सप्टेंबर 2022, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 4: IBPS ने 03 सप्टेंबर 2022 रोजी IBPS Clerk 2022 च्या चौथ्या शिफ्टची परीक्षा नुकतीच झाली. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा दिनांक 03 सप्टेंबर 2022 च्या शिफ्ट 4 व 04 सप्टेंबर 2022 देणार्‍या सर्व इच्छुक उमेदवारांनी IBPS क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 4 परीक्षा तपासणे आवश्यक आहे त्यामुळे परीक्षेची तयारी करण्यास मदत होईल. या लेखात IBPS क्लर्क प्रिलिम्स शिफ्ट 4 परीक्षेचे विश्लेषण केले आहे. ज्यात परीक्षेची काठिण्यपातळी, गुड अटेम्प्ट (Good Attempts) याबद्दल माहिती दिली आहे.

IBPS क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4

IBPS ने 3 सप्टेंबर 2022 रोजी IBPS क्लर्क परीक्षा 2022 चौथी शिफ्ट नुकतीच यशस्वीरित्या पार पडली. उमेदवारांच्या पुनरावलोकनांनुसार, IBPS लिपिक परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी सोपी होती. तीन विभागांसाठी प्रत्येकी 20 मिनिटांचा विभागीय वेळ होता. या लेखात IBPS क्लर्क परीक्षा 2022 चौथ्या शिफ्टचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4:  काठिण्यपातळी

03 सप्टेंबर 2022 रोजी IBPS Clerk प्रिलिम्स परीक्षेच्या चौथ्या शिफ्टची एकूणच काठीण्य पातळी सोपी (Easy) होती. एकूण 100 प्रश्न होते ज्यासाठी 60 मिनिटे देण्यात आली होती. सर्व उमेदवार परीक्षेची विषयानुसार काठीण्य पातळी तपासू शकतात. उमेदवार खाली नमूद केलेल्या तक्त्यावरून तिन्ही विषयांची काठीण्यपातळी तपासू शकतात.

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4: गुड अटेम्प्ट 

03 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या IBPS क्लर्क परीक्षा शिफ्ट 4 मधील गुड अटेम्प्ट परीक्षेच्या काठीण्य पातळीवर अवलंबून असतात, कारण IBPS Clerk प्रिलिम्स चौथ्या शिफ्टची काठीण्य पातळी Easy to Moderate होती, त्यामुळे एकूण गुड अटेम्प्ट 75-77 च्या दरम्यान आहेत. गुड अटेम्प्ट प्रश्नांची संख्या, परीक्षेची काठीण्य पातळी, रिक्त पदांची संख्या इत्यादींवर देखील अवलंबून असतात. उमेदवार दिलेल्या तक्त्यामध्ये तपशीलवार विभागवार गुड अटेम्प्ट तपासू शकतात.

Section Good Attempts Difficulty Level
English 22-24 Easy
Reasoning Ability 28-29 Easy
Quantitative Ability 23-26 Moderate
Overall 74-78 Easy to moderate

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4: विषयानुसार विश्लेषण

तिन्ही विषयाची पातळी मध्यम स्वरुपाची होती, त्यामुळे IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 विषयानुसार तपासणे फार महत्वाचे आहे. IBPS Clerk पूर्व परीक्षेत English, Reasoning आणि Quantitative Aptitude हे तीन विषय आहेत. या लेखात प्रत्येक विषयातील प्रश्नांचा प्रकार आणि परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे ज्यामुळे उमेदवारांना त्यांच्या आगामी शिफ्टमध्ये परीक्षेसाठी मदत होईल.

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022
Adda247 Marathi App

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4: Reasoning Ability

IBPS Clerk प्रिलिम्स चौथ्या शिफ्टसाठी उपस्थित झालेल्या उमेदवारांच्या मते, Reasoning Ability या विषयाची काठीण्य पातळी सोपी (Easy) होती. IBPS क्लर्क चौथ्या शिफ्टमधील Reasoning Ability विभागात Puzzle व Seating Arrangement वर 19 प्रश्न विचारण्यात आले होते. Reasoning Ability मधील प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे.

Puzzle व Seating Arrangement चे काही प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.

  • Box Based Puzzle (7 box) – 5 questions
  • Day Based Puzzle (7 person mon to sun) – 5 questions
  • Date & Month based Puzzle – 5 questions
  • Linear Uncertain based puzzle – 3-4 questions
Topics No. of Questions Level
Puzzles and Seating Arrangement 19 Easy to Moderate
Syllogism 03 Easy
Inequalities 03 Easy to Moderate
Order & Ranking 03 Easy
Mixed Series 05 Easy to Moderate
Word Formation 01 Easy
Coding Decoding 01 Easy
Total 35 Easy 

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4: Quantitative Aptitude

Quantitative Aptitude या विषयाची एकूण काठीण्य पातळी सोपी (Easy) होती. Quantitative Aptitude मधील गुड अटेम्प्ट 25-27 आहेत. IBPS Clerk चौथ्या शिफ्टमधील Quantitative Aptitude विभागात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे.

Topic No. of Questions Difficulty Level
Data Interpretation 05 Easy to Moderate
Missing Number Series 05 Easy to Moderate
Simplification 15 Easy
Arithmetic 10 Easy to Moderate
Total 35 Moderate

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4: English

प्राप्त उमेदवारांच्या पुनरावलोकनानुसार, प्रश्नांची पातळी Easy होती. English विषयात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे.

Topic No. of Questions Level
Reading Comprehension 09 Easy
Error Detection 04 Easy
Cloze test 05 Easy
Sentence Improvement 05 Easy
Misspelt word 03 Easy
Word Usage 02-03 Easy
Total 30 Easy

See Also

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1 IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2
IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 3

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4: व्हिडिओ विश्लेषण

IBPS Clerk Exam Analysis 2022 Shift 4: Video Analysis

FAQs: IBPS Clerk Exam Analysis 2022

Q1. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 4 ची एकूण काठीण्य पातळी कशी होती?

Ans. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 4 ची एकूण पातळी Easy to Moderate होती.

Q2. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 4 मध्ये English विषयाचे गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

Ans IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 4 English विषयाचे गुड अटेम्प्ट 22-24 आहेत.

Q2. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 3 मध्ये Reasoning Ability विषयाचे गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

Ans IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 चौथ्या शिफ्ट मधील Reasoning Ability विषयाचे गुड अटेम्प्ट 28-29 आहेत.

Q3. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 4 मध्ये Quantitative Aptitude विषयाचे गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

Ans IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 4 मध्ये Quantitative Aptitude विषयाचे गुड अटेम्प् 23-26 आहेत.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS Clerk Prelims Online Test Series
IBPS Clerk Prelims Marathi & English Online Test Series

Sharing is caring!