Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट...

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 03 सप्टेंबर 2022, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने 03 सप्टेंबर 2022 रोजी IBPS Clerk 2022 च्या पहिल्या शिफ्टची परीक्षा नुकतीच पार पडली. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा दिनांक 03 व 04 सप्टेंबर 2022 देणार्‍या सर्व इच्छुक उमेदवारांनी IBPS क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 परीक्षा तपासणे आवश्यक आहे त्यामुळे परीक्षेची तयारी करण्यास मदत होईल. या लेखात, IBPS क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 करण्यात आले आहे. ज्यात परीक्षेची काठिण्यपातळी, गुड अटेम्प्ट (Good Attempts) याबद्दल माहिती दिली आहे.

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1:  काठिण्यपातळी

03 सप्टेंबर 2022 रोजी IBPS Clerk प्रिलिम्स परीक्षेच्या पहिल्या शिफ्टची एकूणच काठीण्य पातळी सोपी (Easy) होती. सर्व उमेदवार परीक्षेची विषयानुसार काठीण्य पातळी तपासू शकतात. उमेदवार खाली नमूद केलेल्या तक्त्यावरून तिन्ही विषयांची काठीण्यपातळी तपासू शकतात.

IBPS Clerk Exam Analysis: Difficulty Level
Sections Difficulty Level
Reasoning Ability Easy
Quantitative Aptitude Easy
English Language Easy
Overall Easy

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: गुड अटेम्प्ट 

03 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या IBPS क्लर्क परीक्षा शिफ्ट 1 मधील गुड अटेम्प्ट परीक्षेच्या काठीण्य पातळीवर अवलंबून असतात, कारण IBPS Clerk प्रिलिम्स पहिल्या शिफ्टची काठीण्य पातळी Easy to Moderate होती, त्यामुळे एकूण गुड अटेम्प्ट 71-79 च्या दरम्यान आहेत. गुड अटेम्प्ट प्रश्नांची संख्या, परीक्षेची काठीण्य पातळी, रिक्त पदांची संख्या इत्यादींवर देखील अवलंबून असतात. उमेदवार दिलेल्या तक्त्यामध्ये तपशीलवार विभागवार गुड अटेम्प्ट तपासू शकतात.

Section Good Attempts Level
English 22-24 Easy to Moderate
Reasoning Ability 28-29 Easy
Quantitative Ability 23-26 Easy to Moderate
Overall Good Attempts 71-79 Easy to Moderate

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: विषयानुसार विश्लेषण

तिन्ही विषयाची पातळी मध्यम स्वरुपाची होती, त्यामुळे IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 विषयानुसार तपासणे फार महत्वाचे आहे. IBPS Clerk पूर्व परीक्षेत English, Reasoning आणि Quantitative Aptitude हे तीन विषय आहेत. या लेखात प्रत्येक विषयातील प्रश्नांचा प्रकार आणि परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे ज्यामुळे उमेदवारांना त्यांच्या आगामी शिफ्टमध्ये परीक्षेसाठी मदत होईल.

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 03 सप्टेंबर 2022, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_40.1
Adda247 Marathi App

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: Reasoning Ability

IBPS Clerk प्रिलिम्स पहिल्या शिफ्टसाठी उपस्थित झालेल्या उमेदवारांच्या मते, Reasoning Ability या विषयाची काठीण्य पातळी सोपी (Easy) होती. Reasoning Ability मध्ये Puzzle आणि Seating Arrangement या घटकांवर जास्त प्रश्न विचारल्या गेले. Reasoning Ability मधील गुड अटेम्प्ट 27-28 आहेत. IBPS क्लर्क पहिली शिफ्टमधील Reasoning Ability विभागात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे. सोबतच कोणते Puzzle मध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आले होते याची माहिती दिली आहे.

  1. Square Puzzle (In and Out): 5 questions
  2. Uncertain Puzzle (11 Peoples): 4 questions
  3. Post-Based Puzzle (7 posts without Variable): 5 questions
  4. Order Ranking Based Puzzle (7 Members, Product Purchase): 5 questions
Topics No. Of Questions
Square-Based Seating Arrangement 5
Designation-Based Seating Arrangement 5
Uncertain Number of Persons (Linear) – 11 Persons 5
Syllogism 5
Inequality 5
Numeric Series 4
Odd One Out 1
Blood Relation 3
Pair- PAGINATE 1
Meaningful- RACE 1
Total 35

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: Quantitative Aptitude

Quantitative Aptitude या विषयाची एकूण काठीण्य पातळी सोपी (Easy) होती. Quantitative Aptitude मधील गुड अटेम्प्ट 25-27 आहेत प्राप्त माहितीनुसार, IBPS Clerk पहिल्या शिफ्टमधील Quantitative Aptitude विभागात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे.

Topics No. Of Questions
Line Graph DI (Boats & Ships) 5
Arithmetic 12
Simplification 13
Missing Number Series 5
Total 35

Quantitative Aptitude मधील मिसिंग नंबर सिरीज खालीलप्रमाणे आहे.

  1. 1, 9, 36, 100, 225, ?
  2. 8, 22, 50, 92, 106, ?
  3. 4, 10, 22, 46, 94, ?
  4. 50, 75, 175, 400, 800, ?
  5. 15, 23, 30, 36, 41, ?

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: English

इंग्रजी भाषा हा एक विभाग आहे ज्याचा बहुतेक उमेदवार सहज प्रयत्न करतात. प्राप्त उमेदवारांच्या पुनरावलोकनानुसार, प्रश्नांची पातळी Easy होती. English विषयात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे.

Topics No. Of Questions
Misspelt 5
Cloze Test (Stages of Acting) 7
Reading Comprehension (Travelling Based) 7
Phrase Replacement 6
Sentence Arrangement 5
Total 30

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: व्हिडिओ विश्लेषण

IBPS Clerk Exam Analysis 2022 Shift 1: Video Analysis

FAQs: IBPS Clerk Exam Analysis 2022

Q1. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 1 ची एकूण काठीण्य पातळी कशी होती?

Ans. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 1 ची एकूण पातळी सोपी (Easy) होती.

Q2. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 1 मध्ये English विषयाचे गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

Ans IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 1 English विषयाचे गुड अटेम्प्ट 24-26 आहेत.

Q2. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 1 मध्ये Reasoning Ability विषयाचे गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

Ans IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 पहिल्या शिफ्ट मधील Reasoning Ability विषयाचे गुड अटेम्प्ट 28-29 आहेत.

Q3. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 1 मध्ये Quantitative Aptitude विषयाचे गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

Ans IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 मधील शिफ्ट 1 मध्ये Quantitative Aptitude विषयाचे गुड अटेम्प्ट 23-26 आहेत.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 03 सप्टेंबर 2022, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_50.1
IBPS Clerk Prelims Marathi & English Online Test Series

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 03 सप्टेंबर 2022, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

IBPS Clerk परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 03 सप्टेंबर 2022, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.