Malyalam govt jobs   »   SBI PO 2021 Notification   »   SBI PO 2021 Notification

SBI PO 2021 Notification| താൽക്കാലിക പരീക്ഷാ തീയതികൾ, യോഗ്യത, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക

Table of Contents

SBI PO 2021 Notification- താൽക്കാലിക പരീക്ഷാ തീയതികൾ, യോഗ്യത, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക: എല്ലാ വർഷവും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാരുടെ (SBI PO) തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ നടത്തുന്നു. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ sbi.co.in- ൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ, ഇന്‍റർവ്യൂ എന്നിങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. SBI  ബ്രാഞ്ചുകളിൽ PO ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത നേടണം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റുകൾക്കായി തിരക്കുകൂട്ടുന്നതിന്‍റെ ഒരു കാരണം, ജീവനക്കാർക്ക് മനോഹരമായ ശമ്പളവും തൊഴിൽ സുരക്ഷയും നൽകുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്കാണ് SBI. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ, സിലബസ്, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ SBI PO 2021– ന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം.

സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

SBI PO 2021 Notification| Check Tentative Exam Dates, Eligibility, and Other Details Here_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

SBI PO 2021: Overview (അവലോകനം)

Exam name SBI PO 2021
Exam Conducting Body State Bank of India
Post Probationary Officer (PO)
Vacancies To Be Notified Soon
Exam category Bank Jobs
Frequency of exam Once a year
Selection Process 1.  Preliminary exam

2.  Mains exam and

3.  Group Exercise & Interview

Exam mode Online
Exam duration 1.  Preliminary exam: 1 hour

2.  Mains: 3 hours

Exam pattern 1.  Prelims: 100 questions

2.  Mains: 155 + 50

Language  of Exam English and Hindi
Notification Date September/October 2021 (tentatively)
Exam helpdesk 022-22820427
Official website www.sbi.co.in/careers

Read More: RRB NTPC Result 2021|RRB NTPC CBT 1 (CEN 01/2019) Result Out

SBI PO 2021: Notification (വിജ്ഞാപനം)

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ(www.sbi.co.in) SBI PO 2021 ന്‍റെ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. എല്ലാ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ SBI PO തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് രാജ്യത്ത് മത്സരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. SBI PO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയില്‍ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

SBI PO പരീക്ഷയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നേടിയ മാർക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി SBI PO ആയി അന്തിമ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നേടുന്നതിനായി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിശ്ചയിച്ച കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. SBI PO 2021 – നുള്ള എല്ലാ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം തുടരുക, അതിനു മുന്‍പായി കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം വായിക്കുക.

 

SBI PO 2020 ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപന PDF [Link Active soon]

SBI PO 2021: Exam Date (പരീക്ഷാ തീയതി)

ചുവടെയുള്ള പട്ടികയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികളായ പരീക്ഷാ തീയതികൾ, വിജ്ഞാപന തീയതികൾ, SBI PO യ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ തീയതി എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുക്കുന്നു. ഇത് ഉടൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും

Events Dates
SBI PO 2021 Notification Release Date September/October 2021
SBI PO Apply Online Start Dates September/October 2021
SBI PO Apply Online Last Date To Be Notified Soon
SBI PO Prelims Admit Card To Be Notified Soon
SBI PO Prelims Exam Date To Be Notified Soon
SBI PO Prelims Result To Be Notified Soon
SBI PO Mains Admit Card To Be Notified Soon
SBI PO Mains Exam Date To Be Notified Soon
Interview Date To Be Notified Soon
Declaration of Final Result To Be Notified Soon

Practice Now: Practice With SBI PO Previous Year Question Papers

SBI PO 2021: Vacancy Details (ഒഴിവുകള്‍)

SBI PO 2021 ലെ ഒഴിവ് താൽക്കാലികമായി 2021 മാർച്ച് മാസത്തിലെ വിജ്ഞാപനത്തോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മുൻവർഷം, അതായത് 2020ല്‍ മൊത്തം 2000 ഒഴിവുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മുൻവർഷത്തെ കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള ഒഴിവുകൾ നോക്കാം

 

Category SC ST OBC EWS GEN Total
Vacancy 300 150 540 200 810 2000

 

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയില്‍ SBI PO ഒഴിവിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു

 

Year Vacancies
2020 2000
2019 2000
2018 2313
2017 2200
2016 2000

Read More: Assam Rifle Recruitment 2021| 1230 Posts- Apply Online

SBI PO 2021: Eligibility Criteria (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം)

SBI PO യ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിയും ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം:

 • ദേശീയത
 • പ്രായ പരിധി
 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

 Join Now: Kerala High Court Assistant| Crash Course

Age Limit (പ്രായ പരിധി)

SBI പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 21 വയസ്സാണ്, എന്നാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് 30 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല. ഇതിനുപുറമെ, സർക്കാർ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്.

Category Age Relaxation
Scheduled Caste/Scheduled Tribe (SC/ST) 5 years
Other Backward Classes (OBC Non-Creamy Layer) 3 years
Persons with Disabilities (PWD) 10 years
Ex-Servicemen (Army personnel) 5 years
Persons with Domicile of Jammu &Kashmir during 1-1-1980 to 31-12-1989 5 years

Read More: Village Field Assistant Notification, Expected soon

Nationality (ദേശീയത)

 1. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം
 2. നേപ്പാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂട്ടാൻ
 3. സ്ഥിരതാമസം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1962 ജനുവരി 1 ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഒരു ടിബറ്റൻ അഭയാർത്ഥി
 4. ബർമ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, വിയറ്റ്നാം അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ സയർ, കെനിയ, ടാൻസാനിയ, ഉഗാണ്ട, സാംബിയ, എത്യോപ്യ, മലാവി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കുടിയേറിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വ്യക്തി.

Note: കാറ്റഗറി 2, 3, 4 വിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നൽകിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

Educational Qualification (വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത)

 1. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യതയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 2. അവസാന വർഷ/സെമസ്റ്റർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്‍റർവ്യൂ തീയതിയിൽ ബിരുദത്തിന്‍റെ തെളിവ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

 

SBI PO 2021: Number of Attempts (ശ്രമങ്ങളുടെ എണ്ണം)

ഓരോ വിഭാഗത്തിനും, SBI PO പരീക്ഷയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ എണ്ണം:

Category No of Attempts
General 04
General (PwD) 07
OBC 07
OBC (PwD) 07
SC/ST (PwD) No Restriction

Join Now: Kerala Village Field Assistant | Crash Batch 

How to Apply Online for SBI PO 2021? (ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം)

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകർ എസ്ബിഐ പിഒ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലുടനീളം സാധുവായതും സജീവവുമായ ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡിയും കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒയ്‌ക്കായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്: || രജിസ്ട്രേഷൻ | ലോഗിൻ | ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 

രജിസ്ട്രേഷൻ

 1. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 2. പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന Apply എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വിൻഡോയിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് തുറന്നു വരും
 3. ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയിലെ New Registration ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 4. പേര്, മാതാപിതാക്കളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, ഇമെയിൽ ഐഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ മുതലായ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ നൽകുക.
 5. SBI PO യുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചശേഷം submit ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 6. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും അയയ്ക്കും.

 

ലോഗിൻ

 1. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ 2021 നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡി, ജനനത്തീയതി, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
 2. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലും വലിപ്പത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 3. പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (വലുപ്പം -20 മുതൽ 50 കെബി വരെ), ഒപ്പ് (10 മുതൽ 20 കെബി വരെ) എന്നിവയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രം JPEG ഫോർമാറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 4. ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്‍റെ വലുപ്പം: 200 x 230 പിക്സല്‍
 5. ഒപ്പിന്‍റെ വലുപ്പം: 140 x 60 പിക്സല്‍
 6. ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷാ ഫോം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുക.
 7. അവസാനമായി, ആവശ്യമായ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക.

 

SBI PO 2021 നായുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ്

Sr. No. Category Application Fee
1 SC/ST/PWD Nil
2 General and Others Rs. 750/- (App. Fee including intimation charges)

 

പിന്നീടുള്ള റഫറൻസിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമിന്‍റെ കോപ്പികള്‍ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

 

SBI PO 2021:Online Application Link (ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്ക്)

SBI PO അപേക്ഷാ ഫോം തീയതി ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തോടൊപ്പം അറിയിക്കും. ലിങ്ക് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ, ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് SBI PO 2021 ന് അപേക്ഷിക്കാം. SBI PO 2021 -നുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതികൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും. അറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിക്കാനായി ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

SBI PO 2021 Notification| Check Tentative Exam Dates, Eligibility, and Other Details Here_60.1
Bank Foundation For IBPS Clerk & PO

SBI PO 2021:Selection Process (തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ)

എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നടപടിക്രമത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: || പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജ് | മെയിന്‍ സ്റ്റേജ് | അഭിമുഖം ||

ഓരോ റൗണ്ടിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതിനാൽ ഓരോ റൗണ്ടിലെയും യോഗ്യത അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും അവസാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയും അനിവാര്യമാണ്.

 

Step 1: SBI PO പ്രിലിംസ്

 1. എസ്ബിഐ പിഒ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പൊതുവായ അഭിരുചി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ അടിസ്ഥാന റൗണ്ട്.
 2. എസ്ബിഐ പിഒ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഓൺലൈൻ ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷയാണ്.
 3. പരീക്ഷയിൽ 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു- ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, യുക്തിസഹമായ കഴിവ് (Reasoning Ability), ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്.
 4. എസ്ബിഐ പിഒ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ സെക്ഷണൽ കട്ട്-ഓഫ് ഉണ്ടാകില്ല.
 5. എന്നിരുന്നാലും, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വിഭാഗമനുസരിച്ച് ബാങ്കിന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകും.
 6. ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും ഒഴിവുകളുടെ ഏകദേശം 10 മടങ്ങ് വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മേൽപ്പറഞ്ഞ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്‍റെ ആദ്യഭാഗത്ത് നിന്നും മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.

 

Step 2: SBI PO മെയിൻസ്

 1. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ പ്രീ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുണ്ട്.
 2. എസ്ബിഐ പിഒ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റും വിവരണാത്മക ടെസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.
 3. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ മെയിൻ പരീക്ഷ 4 വിഭാഗങ്ങളിലാണ് (ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് & കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, കൂടാതെ ജനറൽ/ഇക്കോണമി/ബാങ്കിംഗ് അവബോധം) വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.
 4. വിവരണാത്മക പരീക്ഷ 50 മാർക്കിന്റേതാണ്, ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞയുടനെ ഇത് നടത്തുന്നു.
 5. മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ നേടിയ മാർക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും.
 6. സെക്ഷണൽ കട്ട്-ഓഫ് ഉണ്ടാകില്ല.
 7. കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള ഒഴിവുകളുടെ ഏകദേശം 3 മടങ്ങ് എണ്ണം വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ചുരുങ്ങിയ മൊത്തം യോഗ്യതാ സ്കോർ നേടിയ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് വിധേയമായി, കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്‍റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരത്തിനും അഭിമുഖത്തിനുമായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.

 

Step 3: SBI PO ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരവും അഭിമുഖവും

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ഘട്ടമാണിത്. എസ്ബിഐ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അഭിമുഖത്തിനും ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരത്തിനും ഹാജരാകാൻ വിളിക്കും. അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ വിധി തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഈ റൗണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

എസ്‌ബി‌ഐ മെയിനിലും അഭിമുഖത്തിലും ലഭിച്ച മാർക്കുകൾ ഒരു എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ ആയി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ അന്തിമമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

SBI PO 2021 Notification| Check Tentative Exam Dates, Eligibility, and Other Details Here_70.1
Kerala Padanamela

SBI PO 2021 Exam Pattern (പരീക്ഷ പാറ്റേൺ)

SBI PO പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2021 ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ, പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ഒരു അഭിമുഖം ഉണ്ടാകും.

 

SBI PO Exam Pattern 2021: Prelims(പ്രിലിമിനറി)

 1. എസ്ബിഐ പിഒ പരീക്ഷയുടെ ആദ്യ റൗണ്ടാണിത്.
 2. ഓരോ വിഭാഗവും 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും.
 3. എസ്ബിഐ പിഒ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ മൊത്തം മാർക്ക് 100 മാർക്കാണ്. പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ ആണ്.
 4. ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിനും ഒരു മാർക്ക് നൽകും.
 5. ഉദ്യോഗാർത്ഥി അടയാളപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾക്കും 25 മാർക്ക് നഷ്ടമാകും
 6. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒഴികെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ദ്വിഭാഷാ ക്രമീകരിക്കും.
SBI PO Exam Pattern 2021: Prelims
S.No. Section No. of Questions Maximum Marks Time allotted
for each test
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Quantitative Aptitude 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100 1 hour

 

SBI PO 2021 Notification| Check Tentative Exam Dates, Eligibility, and Other Details Here_80.1
ASTHRA Batch

SBI PO  Exam Pattern: Mains(മെയിന്‍സ്)

ഇത് SBI PO പരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ്. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ പരീക്ഷയുടെ പ്രിലിമിനറി യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ മെയിൻസ് പരീക്ഷ 2021 ൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

 1. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്‌ക്കായി നാല് വിഭാഗങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഒരു അധിക വിഭാഗവും പരീക്ഷയുടെ അതേ തീയതിയിൽ പ്രത്യേകം എടുക്കും.
 2. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ 155 മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ ചോയിസ് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. പരീക്ഷക്ക് ആകെ 3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുണ്ട്.
 3. എസ്ബിഐ പിഒ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേക സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും.
 4. തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങള്‍ക്ക് 25 മാർക്ക് നഷ്ടമാകും.

 

Introduction of Descriptive Test (വിവരണാത്മക പരീക്ഷയുടെ ആമുഖം)

50 മാർക്കിന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുള്ള 30 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിവരണാത്മക പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ ആയിരിക്കും (കത്ത് എഴുത്ത് & ഉപന്യാസം). ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പേപ്പർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എഴുത്ത് വൈദഗ്ദ്ധ്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ്. കമ്മീഷന്‍റെ മിനിമം കട്ട് ഓഫ് നേടി ഈ പേപ്പറിൽ വിജയിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

 

SBI PO Exam Pattern 2021: Mains
S.No. Section No. of Questions Maximum Marks Time allotted
for each
test
1 Reasoning & Computer Aptitude 45 60 60 minutes
2 General Economy/ Banking Awareness 40 40 35 minutes
3 English Language 35 40 40 minutes
4 Data Analysis & Interpretation 35 60 45 minutes
Total 155 200 3 hours
5. English Language
(Letter Writing & Essay)
02 50 30 minutes

 

SBI PO 2021 Notification| Check Tentative Exam Dates, Eligibility, and Other Details Here_90.1
SBI PO Exam

SBI PO Interview (അഭിമുഖം)

വസ്തുനിഷ്ഠവും വിവരണാത്മകവുമായ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരത്തിനും അഭിമുഖത്തിനും വിളിക്കും.

 1. SBI PO ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് 20 മാർക്കും ഇന്‍റർവ്യൂവിന് 30 മാർക്കും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആകെ 50 മാർക്ക്.
 2. ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരങ്ങളിലും അഭിമുഖത്തിലും ഉള്ള യോഗ്യത/ യോഗ്യതാ മാർക്ക് ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കും. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം മൊത്തം മാർക്കുകൾ അനുസരിച്ച് യോഗ്യത തീരുമാനിക്കും.
 3. മെയിൻ പരീക്ഷയിലെ (ഘട്ടം- II) ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റിലും വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിലും ലഭിച്ച മാർക്കുകൾ മാത്രമേ അവസാന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഇന്‍റർവ്യൂവിലും (ഘട്ടം -3) ലഭിച്ച മാർക്കുകളിലേക്ക് കൂട്ടിചേര്‍ക്കുകയുള്ളൂ
 4. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഘട്ടം -2, ഘട്ടം -3 എന്നിവയിൽ വെവ്വേറെ യോഗ്യത നേടണം.

 

SBI PO Final Scores (അവസാന സ്കോറുകൾ)

മെയിൻ (ടയർ 2) പരീക്ഷയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോ യോഗ്യതയ്‌ക്കോ മാത്രമാണ് എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ 1 ന്‍റെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്.

 1. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടണം. രണ്ടാം ഘട്ടവും ഇന്‍റർവ്യൂ റൗണ്ടും അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരുമാനിക്കും.
 2. മെയിൻ പരീക്ഷയിലെ (ഘട്ടം- II) ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റിലും വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിലും ലഭിച്ച മാർക്കുകൾ മാത്രമേ അവസാന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഇന്‍റർവ്യൂവിലും (ഘട്ടം -3) ലഭിച്ച മാർക്കുകളിലേക്ക് കൂട്ടിചേര്‍ക്കുകയുള്ളൂ
 3. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഘട്ടം -2, ഘട്ടം -3 എന്നിവയിൽ വെവ്വേറെ യോഗ്യത നേടണം.
 4. മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേടിയ മാർക്കുകൾ 250 – ൽ നിന്നും 75 – ലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് വ്യവഹാരങ്ങളിലും അഭിമുഖത്തിലും ലഭിച്ച സ്കോറുകള്‍ 50 – ൽ നിന്നും 25 – ലേക്ക് മാറ്റുന്നു.
 5. മെയിൻ പരീക്ഷയുടെയും ഗ്രൂപ്പ് വ്യായാമങ്ങളുടെയും പരിവർത്തനം ചെയ്ത് 100 ൽ ആക്കിയ മാർക്കുകൾ സമാഹരിച്ച ശേഷമാണ് അന്തിമ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് എത്തുന്നത്.

Read More: Monthly Current Affairs Quiz PDF  August 2021

SBI PO Syllabus 2021 (സിലബസ്)

എസ്ബിഐ പ്രിലിമിനറി, എസ്ബിഐ മെയിൻ എന്നിവയുടെ സിലബസ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ്. അതിനാൽ എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ സിലബസും പരീക്ഷാ പാറ്റേണും അറിയാതെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠന പദ്ധതി ശരിയായി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ല. എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ പരീക്ഷ 2021 ന്‍റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള സിലബസ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 

SBI PO Prelims Syllabus 2021 (പ്രിലിംസ് സിലബസ്)

എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ പ്രിലിമിനറി സിലബസില്‍ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • ലോജിക്കൽ റിസണിങ്
 • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ
 • ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്

ഓരോ വിഭാഗത്തിന്‍റെയും സിലബസ് ചുവടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Logical Reasoning

Subject Topic
ലോജിക്കൽ റിസണിങ് 1.  Alphanumeric Series

2.  Ranking/Direction/

3.  Alphabet Test

4.  Data Sufficiency

5.  Coded Inequalities

6.  Seating Arrangement

7.  Puzzle

8.  Tabulation

9.  Syllogism

10.                Blood Relations

11.                Input-Output

12.                Coding-Decoding

Quantitative Aptitude

Subject Topic
Quantitative Aptitude 1.  Simplification

2.  Profit & Loss

3.  Mixtures & Alligations

4.  Simple Interest & Compound

5.  Interest & Surds & Indices

6.  Work & Time

7.  Time & Distance

8.  Mensuration – Cylinder, Cone, Sphere

9.  Data Interpretation

10.                Ratio & Proportion, Percentage

11.                Number Systems

12.                Sequence & Series

13.                Permutation, Combination &

14.                Probability

English Language

Subject Topic
English Language 1.  Reading and Comprehension

2.  Synonyms and Antonyms

3.  Idioms and Phrases

4.  Vocabulary Test

5.  Phrasal Verbs

6.  Fill in the qualifying words

7.  Cloze Test

8.  Para jumbles

9.  Error Spotting

10.                Fill in the blanks

11.                Miscellaneous

 

SBI PO Mains Syllabus 2021 (മെയിൻ സിലബസ്)

എസ്ബിഐ പിഒ മെയിനുകൾക്ക് അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

 1. റീസണിങും കമ്പ്യൂട്ടർ അഭിരുചിയും
 2. ഡാറ്റ വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും
 3. ഡാറ്റ വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും
 4. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ
Reasoning Data Analysis & interpretation English General Economy/ Banking Awareness Computer Awareness
Verbal Reasoning Tabular Graph Reading Comprehension Financial Awareness Internet
Syllogism Line Graph Grammar Static Awareness Memory
Circular Seating Arrangement Pie Chart Vocabulary General Knowledge Keyboard Shortcuts
Linear Seating Arrangement Bar Graph Verbal Ability Current Affairs Computer Abbreviation
Double Lineup Radar Graph Caselet Word Association Banking and Financial Awareness Microsoft Office
Scheduling Missing DI Sentence Improvement Computer Hardware
Input-Output Caselet DI Para Jumbles Computer Software
Blood Relations Data Sufficiency Cloze Test Operating System
Directions and Distances Probability Error Spotting Networking
Ordering and Ranking Permutation and Combination Fill in the blanks Computer Fundamentals/ Technologies
Data Sufficiency
Coding & Decoding
Code Inequalities
Course of Action
Critical Reasoning
Analytical and Decision making

 

SBI PO Salary ( ശമ്പളം)

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് SBI PO മികച്ച ശമ്പളവും പ്രൊഫൈലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ, പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ഒരു എൻട്രി വേതനം ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. അത് മറ്റേതൊരു സർക്കാർ ബാങ്കിലും ഉള്ള എല്ലാ ജോലികളേക്കാളും ഉയർന്നതാണ്. SBI PO യുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 27,620 രൂപയാണ്. ഇൻക്രിമെന്‍റുകൾ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും:

23700-980/7- 30560-1145/2-32850-1310/7-42020)

മികച്ച ശമ്പള പാക്കേജിനുപുറമെ, ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും അലവൻസുകളും ലഭിക്കും. ഒരു എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒയ്ക്ക് ലഭിച്ച അലവൻസുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

അലവൻസുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ഡിയർനെസ് അലവൻസ് (DA)
 • CCA
 • HRA
 • ഫർണിച്ചർ അലവൻസ്
 • മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്
 • യാത്രാബത്ത(Travelling Allowance)

 

SBI PO 2021 Admit Card (അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്)

എസ്‌ബി‌ഐ പി‌ഒ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഏകദേശം 10 ദിവസം മുമ്പ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നൽകും. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു രേഖയാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. പരീക്ഷയെഴുതാനുള്ള ഔദ്യോഗിക അനുമതിയാണ്. ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പരീക്ഷാകേന്ദ്രവും സമയവും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്  എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയും അഡ്മിറ്റ് കാർഡില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടാകും

അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

Step 1 – അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Step 2 – നിങ്ങളുടെ “രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡി”, “ജനന തീയതി/പാസ്വേഡ്” എന്നിവ നൽകുക.
Step 3 – ക്യാപ്‌ച നൽകുക.
Step 4 – ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Step 5 – കോൾ ലെറ്റർ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും
Step 6 –  SBI PO 2021 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് സേവ് ചെയ്യാനായി പ്രിന്റ്/ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

Practice With SBI PO Previous Year Question Papers

 

SBI PO 2021 Exam Centre (പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം)

 1. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള പരീക്ഷാകേന്ദ്രം സെലെക്റ്റ് ചെയ്യാം
 2. പ്രാഥമിക, മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള കേന്ദ്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കമ്മിറ്റി അപേക്ഷകനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
 3. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ/മതന്യൂനപക്ഷ സമുദായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽപ്പെട്ട അപേക്ഷകരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സൗജന്യ പ്രി-എക്സാം പരിശീലനത്തിനായി വിളിക്കുന്നു.
 4. പരീക്ഷയ്ക്ക് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് പ്രീ-എക്സാം പരിശീലനം നടത്തുന്നു.

 

SBI PO 2021 Pre Exam Training Centre (പ്രീ എക്സാം ട്രെയിനിംഗ് സെന്‍റർ)

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ/മതന്യൂനപക്ഷ സമുദായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽപ്പെട്ട അപേക്ഷകരെ സൗജന്യമായി ഒരു പ്രീ-എക്സാം പരിശീലനത്തിന് വിളിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട കോളത്തിനെതിരെ സൂചിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ചെലവിൽ പരിശീലനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

North India South India East India West India
Agra Bengaluru Agartala Ahmedabad
Allahabad Chennai Balasore Aurangabad
Amritsar Coimbatore Behrampur (Ganjam) Bhopal
Bareilly Gulbarga Bhubaneshwar Indore
Chandigarh Hyderabad Dhanbad Jabalpur
Dehradun Kavaratti Guwahati Jaipur
Gorakhpur Kochi Hubli Jodhpur
Jammu Madurai Kolkata Mumbai
Kanpur Mangalore Muzaffarpur Nagpur
Karnal Mysore Patna Panaji (Goa)
Lucknow Port Blair Ranchi Pune
Ludhiana Puducherry Sambalpur Raipur
New Delhi Thiruchirapalli Shillong Rajkot
Patiala Thiruvananthapuram Siliguri Vadodara
Rohtak Vijaywada Tirupati
Shimla Vishakhapatnam
Varanasi

 

SBI PO Result (റിസള്‍ട്ട്)

പരീക്ഷയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും റിസള്‍ട്ട് പ്രത്യേകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. റിസള്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും അറിയാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് റിസള്‍ട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

SBI PO റിസള്‍ട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക:

 1. റിസള്‍ട്ട് പരിശോധിക്കാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറും ജനന തിയതിയും നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ജനന തിയതിയും നൽകുക
 3. നിങ്ങളുടെ ഫലം സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.

SBI PO Cut off (കട്ട്-ഓഫ്)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാനദണ്ഡമാണ് കട്ട്ഓഫ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് അവരുടെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഒരു നിർണ്ണായക ഘടകമാണ്. ഒരു പരീക്ഷയെഴുതിയ ശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവർക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി മാർക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും മത്സരവും പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും അനുസരിച്ച്, അവരുടെ അന്തിമ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേടേണ്ട മാർക്കിന്‍റെ ഒരു ശ്രേണി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

SBI PO 2021 Notification| Check Tentative Exam Dates, Eligibility, and Other Details Here_100.1
Village Field Assistant Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

How many times the SBI PO exam is conducted in a year?

SBI PO exam takes place once a year.

What is the salary of the SBI PO?

Basic Pay Salary- Rs 27620/- (4 Increments)

What is the eligibility for SBI PO?

Applicants of SBI PO should be not more than 30 years.

Can final year students apply for SBI PO 2021?

Yes, candidates in the final year can apply. They must submit proof of the date of passing out at the time of the Interview if called.

Download your free content now!

Congratulations!

SBI PO 2021 Notification| Check Tentative Exam Dates, Eligibility, and Other Details Here_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

SBI PO 2021 Notification| Check Tentative Exam Dates, Eligibility, and Other Details Here_130.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.