Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Mission Indradhanush

Mission Indradhanush(മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്) – KPSC & HCA Study Material

Mission Indradhanush(മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്) : ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയമാണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ആരംഭിച്ചത്. 2020 ഓടെ, കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വാക്സിൻ തടയാൻ കഴിയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും പരിരക്ഷിക്കാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മഴവില്ലിന്റെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഏഴ് രോഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിച്ചറിയാം.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 4th week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/30172013/Weekly-Current-Affairs-4th-week-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

 

Mission Indradhanush: Introduction(മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്)

ഭാരതരത്‌ന മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയുടെ ജന്മദിനവും ഭാരതരത്‌ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയുടെ ജന്മദിനവും പ്രമാണിച്ച് നല്ല ഭരണദിനത്തിലാണ് മിഷൻ ആരംഭിച്ചത്. മഴവില്ലിന്റെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഏഴ് രോഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഈ രോഗങ്ങൾ –

  1. ഡിഫ്തീരിയ (കോറിനെബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ മൂലമാണ്)
  2. പെർട്ടുസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂപ്പിംഗ് ചുമ (ബോർഡെറ്റെല്ല പെർട്ടുസിസ് ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ്)
  3. ടെറ്റനസ് (ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റാനി എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ്)
  4. പോളിയോ (പോളിയോ വൈറസ് മൂലമാണ്)
  5. ട്യൂബെർക്കുലോസിസ് (മൈകോബാക്ടീരിയം ട്യൂബെർക്കുലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ്)
  6. മീസിൽസ് (പാരാമിക്സോവൈറസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വൈറസ് മൂലമാണ്)
  7. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി (ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് മൂലമാണ്)

Read more: Slash and Burn Farming

കൂടാതെ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ജില്ലകളിൽ ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് (ഫ്ലേവൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന), ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി (ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസേ ബി ബാക്ടീരിയ) എന്നിവയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പും നൽകും.

Mission Indradhanush(മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്) – KPSC & HCA Study Material_30.1
mission_indradhanush introduction

2020 ഓടെ കുട്ടികളുടെ 90% പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നേടുകയാണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഹെലത്ത് മിനിറ്റർ ജെ പി നഡ്ഡ ആരംഭിച്ച മിഷൻ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 201 ഹൈ ഫോക്കസ് ജില്ലകളിൽ നടപ്പിലാക്കും, അവിടെ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത 50% കുട്ടികളും താമസിക്കുന്നു. ഈ 201 ജില്ലകളിൽ 82 ജില്ലകളും ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത 25% കുട്ടികൾ വരും.

ഇത് ഒരു “ക്യാച്ച്-അപ്പ്” സംഘടിത പ്രവര്‍ത്തന സമ്പ്രദായതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വ്യവസ്ഥാപിതമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനായി വിട്ടുപോയ എല്ലാ കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കുക  എന്നതാണ് ‘ക്യാച്ച്-അപ്പ്’ മോഡിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഈ 201 ജില്ലകൾ അവരുടെ പതിവ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കും.

ഈ പ്രചാരണം 2020 ഓടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു.

Read more: Types of soil in Kerala

Need for Mission Indradhanush(മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷിന്റെ ആവശ്യം):

Mission Indradhanush(മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്) – KPSC & HCA Study Material_40.1
Need for Mission Indradhanush

2009-2013 കാലയളവിൽ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 61% ൽ നിന്ന് 65% ആയി വർദ്ധിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സമ്മതിച്ചു. ഓരോ വർഷവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിസ്‌തീര്‍ണ്ണം 1% വർദ്ധനവ് മാത്രമേ രാജ്യത്തുടനീളം നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്, എല്ലാ വർഷവും 5% ഉം അതിലധികവും കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിക്കുകയും 2020 -ഓടെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ മിഷൻ മോഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷിന് കീഴിൽ, ഈ സംഘടിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങകൾക്കായി തീവ്രമായ ആസൂത്രണവും നിരീക്ഷണവുമായി 2015 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ നാല് പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ കാമ്പെയ്‌നുകൾ നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Read more: 10 popular Lakes in Kerala

Mission Indradhanush is Supported by(മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്):

ആരോഗ്യ, കുടുംബ ക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തെ സാങ്കേതികമായി ,WHO, UNICEF, റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ, മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ മറ്റ് ദാതാക്കളുടെ പങ്കാളികൾ എന്നിവരും സാങ്കേതികമായി പിന്തുണയ്ക്കും.

Watch Vedio: For Kerala PSC (വീഡിയോ കാണുക)

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Mission Indradhanush(മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്) – KPSC & HCA Study Material_50.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!