Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (History Quiz in Malayalam)| For KPSC And HCA [31st August 2021]

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (History Quiz in Malayalam)| For KPSC And HCA [31st August 2021]: എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 4th week

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [31st August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

History Quiz Questions (ചരിത്ര ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. രാജഭരണം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്?

(a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ

(b) ഇറാൻ.

(c) ഇറാഖ്.

(d) സൗദി അറേബ്യ.

Read more: History Quiz on 25th August 2021

 

Q2. ഇന്ത്യയും തുർക്കിസ്ഥാനും ഇടയിലുള്ള  ജലസംഭരണിയായി  പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിധി ഏത് ?

(a) സസ്കർ.

(b) കൈലാഷ്.

(c) കാരകോരം

(d) ലഡാക്ക്

 

Q3. മഹാബലിപുരത്തെ ഏഴ് പഗോഡകളും ആരുടെ  രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലുള്ള കലയുടെ സാക്ഷിയാണ് ?

(a) പല്ലവകൾ.

(b) പാണ്ഡ്യർ.

(c) ചോളന്മാർ.

(d) ചേരന്മാർ.

 

Q4. ഹർഷന്റെ കൊട്ടാര കവി ആരായിരുന്നു?

(a) ഭാനി.

(b) രവി കീർത്തി.

(c) ബാണഭട്ട

(d) വിഷ്ണു ശർമ്മ

 

Q5. ഗാന്ധി എന്നതിലൂടെ സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു?

(a) അഹിംസ.

(b) ധർമ്മം.

(c) കർണ.

(d) ധ്യാനം

 

Q6. ഹർഷയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ മൂലധനം എവിടെയായിരുന്നു?

(a) പര്യാഗ്.

(b) കണ്ണോജ്.

(c) താനേശ്വർ

(d) മഥുര

 

Q7. ചോള രാജാവിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്?

(a) കാഞ്ചി

(b) തഞ്ചൂർ

(c) മധുര.

(d) തൃച്ചൂരപ്പള്ളി.

 

Q8. ബാലഗംഗാധര തിലകന് ലോകമാന്യ എന്ന വിശേഷണം നൽകിയത് എപ്പോഴാണ് ?

(a) 1908 ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിൽവാസം.

(b) ഹോം റൂൾ സന്ദര്‍ഭം .

(c) വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം.

(d) സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം.

 

Q9. ക്ഷേത്ര വാസ്തുവിദ്യയുടെ ദ്രാവിഡ ശൈലിയുടെ പ്രതിനിധി ഇവയിൽ ഏതാണ്?

(a) വിമൻ

(b) ശിഖര.

(c) മണ്ഡപ

(d) ഗോപുരം

 

Q10. മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് 1912-ൽ അൽ-ഹിലാൽ എന്ന ഉറുദുവാരിക ആരംഭിച്ചു, എന്നാൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അൽബാലാഗിൽ സ്ഥാപിച്ചത് അവിടുത്തെ  സർക്കാർ നിരോധിച്ചത് ?

(a)1913.

(b) 1914.

(C)1915.

(d)1916.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [31st August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ചരിത്ര ക്വിസ് ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (d)

 • From the given options Saudi Arabia is the only country which has a hereditary head of the state. I.e.Saudi Arabia is a monarch country.

 

S2. (c)

 • Karakoram forms India’s frontiers with Afghanistan and China and acts as the watershed between India and the Turkistan.

 

S3. (a)

 • The seven pagodas of Mahabalipuram are a witness to the art patronized by the pallavas.

 

S4. (c)

 • Banabhatta was the court poet in the court of the King harshavardhana.
 • He wrote the biography of the Harsha- harshacharitra.

 

S5. (a)

 • Gandhi always followed the philosophy of the Non- violence and truth in his movements.

 

S6.(c)

 • The introductory capital of the Harsha was the Thaneshwar.
 • It was destroyed during an attack by Bakhtiyar dynasty of Delhi sultanate.

 

S7. (b)

 • Vijayalaya was the founder of the chola dynasty.
 • He captured Tanjore in 850 A.D.
 • It became important center of the south Indian art and architecture.

 

S8. (b)

 • The name of the Tilak became household name’s during the home rule movement and this let him earn the epithet Lokmanya.
 • Home rule league was the set up in April 1916 by the bal Gangadhar Tilak.

 

S9. (a)

 • Vimana is like a stepped pyramid, is representative of the Dravida style of the temple architecture.

 

S10. (a)

 • In 1913 Kalam azad started at albalagh.
 • He was an Indian scholar and the senior Muslim leader of the Indian National Congress during the Indian independence movement.
 • He became the first minister of the education in the Indian government.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [31st August 2021]_80.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [31st August 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [31st August 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.