Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th December 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th Decemberf 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സ്വാലി ഹോൾയുദ്ധം നടന്നത്?

  1. പോർച്ചുഗൽ
  2. നെതർലാൻഡ്
  3. ഫ്രാൻസ്
  4. ബ്രിട്ടൻ

(a) 1 & 2

(b) 2 & 3

(c) 1 & 4

(d) 3 & 4

Read more: History Quiz on 29th November 2021

 

Q2. സതി നിയമവിരുദ്ധവും കോടതി ശിക്ഷാർഹവുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 1829-ലെ പ്രസിദ്ധമായ XVII റെഗുലേഷൻ പാസാക്കിയതിന് ഉത്തരവാദി ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു?

(a) ജോൺ ആദം പ്രഭു

(b) ആംഹെർസ്റ്റ് പ്രഭു

(c) വില്യം ബെന്റിങ്ക്

(d) ഓക്ക്ലാൻഡ് പ്രഭു

Read more: History Quiz on 23rd November 2021

 

Q3. ബക്സർവാസ് യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ?

(a) ബംഗാളിന് മേലുള്ള കമ്പനിയുടെ ആധിപത്യം

(b) മിർ ജാഫർ നവാബായി

(c) അവധിലെ പിഴ

(d) മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു

Read more: History Quiz on 17th November 2021

 

Q4. ഇംഗ്ലീഷുകാർ റാവൽപിണ്ടി ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ആരുമായി ?

(a) സിന്ധിലെ അമീറുകൾ

(b) ഗുജറാത്തിലെ ജാം

(c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അമീർ

(d) ഗിൽജിറ്റിന്റെ ഭരണാധികാരി

 

Q5. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ സേവകരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യൽ അധികാരങ്ങൾ ആദ്യമായി വേർപെടുത്തിയത് ആരാണ് ?

(a) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്

(b) കോൺവാലിസ് പ്രഭു

(c) വില്യം ബെന്റിക്

(d) ഡൽഹൗസി പ്രഭു

 

Q6. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്‌സ് തത്വമനുസരിച്ച് സത്താറ സംസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് പരമാധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എപ്പോഴാണ്?

(a) 1773

(b) 1784

(c) 1848

(d) 1854

 

Q7. എപ്പോഴാണ് പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ നിയമം പാസാക്കിയത്?

(a) 1773

(b) 1784

(c) 1796

(d) 1802

 

Q8. ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലായി ചുമതലയേറ്റ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ?

(a)  റോബർട്ട് ക്ലൈവ്

(b) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്

(c) വില്യം ബെന്റിക് പ്രഭു

(d) ഡൽഹൗസി പ്രഭു

 

Q9. ഇനിപ്പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 1857-ലെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ ശരിയായ ക്രമം സൂചിപ്പിക്കുക?

  1. കാൺപൂർ
  2. ലഖ്‌നൗ
  3. അലഹബാദ്

(a) 2,3,1

(b) 2,1,3

(c) 3,2,1

(d) 1,2,3

 

Q10. വിധവാ പുനർവിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1871-ൽ രാജമുണ്ട്രി സോഷ്യൽ റിഫോം അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ?

(a) വീരേശലിംഗം

(b) കെ.ടി. തെലാംഗ്

(c) ബെഹ്‌റാംജി

(d) ഗോപാലാചാരിയാർ

 

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th Decemberf 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(c)

 

S2. Ans.(c)

 

S3. Ans.(a)

 

S4. Ans.(c)

 

S5. Ans.(b)

 

S6. Ans.(c)

 

S7. Ans.(b)

 

S8. Ans.(c)

 

S9. Ans.(b)

 

S10. Ans.(a)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th Decemberf 2021]_80.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th Decemberf 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [7th Decemberf 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.