Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Economics Quiz

സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Economics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [23rd December 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ക്വിസ് (Economics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). സാമ്പത്തിക ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Economics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.IMF ന്റെ മൂലധനം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്തിന്റെ സംഭാവനയാലാണ് ?

(a) ക്രെഡിറ്റ്

(b) കമ്മി ധനസഹായം.

(c) അംഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ.

(d) ബോറോവിങ്.

Read more: Economics Quiz on 30th November 2021

 

Q2.ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ റോബർട്ട് മാൾത്തസിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ ________ ആണ്.

(a) അശുഭാപ്തിവിശ്വാസി.

(b) ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം.

(c) a യും b യും.

(d) ഇവയൊന്നുമല്ല

Read more: Economics Quiz on 15th November 2021

 

Q3. തൊഴിലുകളിൽ നികുതി ആർക്ക്ഈടാക്കാം?

(a)സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രം.

(b) സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും.

(c) പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി മാത്രം.

(d) യൂണിയൻ സർക്കാർ മാത്രം.

Read more: Economics Quiz on 10 November 2021

 

Q4.ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയത് ആരാണ്?

(a)വി.കെ.ആർ.വി. റാവു.

(b) ദാദാഭായ് നവറോജി.

(c) ആർ.സി.ദത്ത്.

(d) ഡി.ആർ. ഗാഡ്ഗിൽ.

 

Q5. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുണ്ട്?

(a) 10.

(b)14.

(c) 22.

(d) 32.

 

Q6.ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ മിനിമം സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിരക്ക് എത്രയാണ്?

(a) 6% p.a.

(b)6.25% p.a.

(c)4% p.a.

(d)4.5% p.a.

 

Q7. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ATM തുറന്ന നഗരം ഏത് ?

(a) ചെന്നൈ.

(b) ന്യൂ ഡൽഹി.

(c) ഹൈദരാബാദ്

(d) മുംബൈ

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് ഉൽപ്പന്നത്തിനാണ് ISI മാർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തത് ?

(a) ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ.

(b) ഹോസറി സാധനങ്ങൾ.

(c) ബിസ്ക്കറ്റ്.

(d) തുണി.

 

Q9. പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് ?

(a) ചൈന.

(b) ജപ്പാൻ

(c) ഇന്ത്യ.

(d) പാകിസ്ഥാൻ

 

Q10.സ്വർണ്ണം പ്രധാനമായും എന്തുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

(a)നാടന്‍ വിപണി.

(b) ദേശീയ വിപണി.

(c) അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി.

(d) പ്രാദേശിക വിപണി.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Economics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol.

 • IMF’S capital is formed by the contribution of member Nations.
 • At present IMF has 189 member countries.

S2. (a)

Sol.

 • The population theory of malthus has pessimistic views.
 • According to his theory human population grows exponentially while food product grows with arithmetic rate.

 S3. (a)

Sol.

 • Professional tax is tax levied by State government on all persons who practice any profession.

S4. (b)

Sol.

 • DadabhaiNaoroji estimated national income in India for the first time in 1876. Mainly calculationwas done by estimating the value of agricultural and non- agricultural production.

 S5. (C)

Sol.

 • There are 22 public sector banks.

S6.(c)

Sol.

 • 4% p.a. is the current minimum saving deposit rate in india.

S7. (a)

Sol.

 • India’s first post office ATM was opened in Chennai in the year 2014.

S8.Ans.(c)

S9. (a)

Sol.

 • China first introduced the concept of special economic zone in 1980.

S10. (C)

Sol.

 • Gold is mainly related to the international market.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!